27.022017
Off
3
non resident

Welke stappen moet u nemen om aan te tonen dat u als niet-resident in Spanje verblijft?

Alvorens met dit blog te beginnen waarin we u zullen uitleggen op een eenvoudige en begrijpelijke wijze op welke correcte manier u kunt aantonen dat u niet-resident bent in Spanje, moeten we u een vraag stellen. Laten we als voorbeeld stellen dat u nu meteen uw residentie wenst te veranderen, dan is de vraag die…

20.022017
Off
3
testament Spanje

Hoe kan ik een kopie krijgen van een testament dat in Spanje is opgesteld?

Testament in Spanje Het belangrijkste waarmee we rekening moeten houden bij het verkrijgen van een testament in Spanje of een gewaarmerkt afschrift ervan is dat u eerst dient te weten of de overleden persoon al dan niet een testament heeft doen opmaken in Spanje. Het certificaat van uiterste wilsbeschikking die we dienen te verkrijgen zal…

13.022017
Off
3
tax in Spain

Welke regels hebben invloed op de vermogensbelasting in Spanje voor residenten en niet-residenten?

Hoewel de vermogensbelasting in Spanje opnieuw werd ingesteld op voorlopige basis voor de jaren 2011 en 2012, werden sinds 28 december 2012 verscheidene maatregelen getroffen om de openbare financiën te consolideren en de economische activiteit in Spanje te bevorderen. In 2013, werd de vermogensbelasting dus verlengd voor de jaren 2011 en 2012. En vanaf 1…

11.022017
Off
5
compra_venta belastingadviseurs marbella

Regels voor de Onroerendezaakbelasting in Spanje (IBI) in het jaar van de woningverkoop

Wenst u een woning in Spanje te kopen of te verkopen? Wie betaalt dan de Onroerendzaakbelasting, de Spaanse IBI dat jaar? Deze materie wordt geregeld in de Spaanse Wetgeving voor Lokale Belastingkantoren. Daarin wordt bepaald dat het belastbaar feit voor deze belasting, de eigenaarstitel is van een eigendomsrecht, onder andere, over landelijke en stedelijke onroerende…