BANKRUPCY IN SPAIN MARBELLA LAWYERSWelex, uw advocatenkantoor in Marbella!

Onder de aanvraag van een faillissement in Spanje verstaan wij bij Welex de wijze waarop de wet probeert om zoveel mogelijk natuurlijke personen en bedrijven te helpen die moeilijke tijden doorstaan om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Indien de situatie lang lijkt te gaan duren en er niet op korte termijn een oplossing lijkt te bestaan, dan wordt het faillissement aangevraagd opdat een rechter tussenbeide kan komen en een vereffenaar benoemt die met de schuldeisers gaat onderhandelen om zo tot een oplossing te komen.

Wat is het doel van de faillissementsaanvraag in Spanje?

De aanvraag tot faillissement van een bedrijf in Spanje is een instrument om het bedrijf te helpen, of ten minste proberen te helpen, voort te kunnen bestaan. Het bedrijf dat de schulden heeft, zal met de vereffenaar op zoek gaan naar een oplossing om de openstaande betalingen aan de schuldeisers te kunnen voldoen en zo verder te kunnen gaan met de bedrijfsvoering.

Hoe werkt een faillissementsaanvraag in Spanje?

Om een bedrijf failliet te kunnen verklaren, moeten zowel natuurlijke personen als bedrijven voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Ze moeten tevens aan kunnen tonen dat ze zich werkelijk in een situatie van insolventie bevinden en hun schulden niet kunnen afbetalen.

Het verzoek om een faillissement wordt gedaan bij de handelsrechtbank op de volgende twee manieren:

  1. Middels een vrijwillig verzoek: de natuurlijke persoon of het bedrijf vraag het aan.
  2. Middels een gedwongen verzoek: het faillissement wordt aangevraagd door een aandeelhouder of door een van de schuldeisers.

Het is de rechter die zal beslissen of het faillissement al dan niet wordt goedgekeurd. Is dat het geval, dan wordt het faillissement gepubliceerd in het Boletín Oficial del Estado (het Staatsblad).

Wat gebeurt er als de procedure doorgaat?

Wanneer het faillissement door de rechter wordt goedgekeurd zal er een periode van start gaan waarin de schuldeisers hun nog te innen bedragen aan het bedrijf kunnen voorleggen.

Nadat alle bewijzen van die bedragen zijn voorgelegd, moet de rechter beslissen welke bedragen er worden toegestaan en als eerste afbetaald moeten worden. Ditaltijd overeenkomstig de informatie en bewijzen die in de afgelopen periode werden voorgelegd.  er worden toegestaan, overeenkomstig de informatie en bewijzen die in de afgelopen periode werden voorgelegd.

De rechter moet ook de vereffenaar benoemen die over de uiteindelijke schulden moet onderhandelen met de leveranciers. Het doel is dat er overeenkomsten worden bereikt met de schuldeisers over betalingstermijnen of dat er wordt onderhandeld over ‘quita’, dat is het verlagen van het uiteindelijke bedrag dat ze zullen ontvangen. Soms kiest een bedrijf liever ervoor  om minder dan het oorspronkelijke bedrag te krijgen, dan helemaal niets.

Als een overeenkomst wordt bereikt, wordt een akkoord ondertekend voor de betaling van die schuld, het bedrag en de overeengekomen termijnen. Het in moeilijk vaarwater verkerende bedrijf kan nu weer haar normale activiteiten voortzetten.

Bevindt u zich in een van de hierboven omschreven situaties: u ‘bent’ het bedrijf dat het faillissement aanvraagt of wilt dat doen in de rol van de schuldeiser, dan is gedegen juridisch advies geen overbodige luxe. Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor in Marbella. Welex, uw faillissementsadvocaten in Marbella, Spanje!