Onder een schenkingen in Spanje, in de vorm van geld of onroerende goederen, wordt verstaan: de overdracht door een persoon en vrije aanvaarding door de andere persoon van geld of een zaak. Dit wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek onder de successie- en schenkingsrechten. Het belangrijkste verschil tussen schenking en erfenis is dat bij de schenking het eigendom onmiddellijk naar de ontvanger gaat en bij een erfenis is dat niet het geval.

gift in Spain

In het algemeen worden schenkingen gedaan aan familieleden en vrienden, maar ook aan NGO’s en stichtingen. In dit geval worden de schenking ook donaties genoemd. Voor fiscale doeleinden zijn donaties aftrekbaar, afhankelijk van het geschonken bedrag kan tussen de 30% en 75% van dat bedrag in mindering worden gebracht.

Welke belasting wordt betaald over donaties van onroerende zaken in spanje?

Wanneer de schenking bij leven een onroerende zaak is, wordt de belasting geheven door de autonome gemeenschap waar de onroerende zaak is gelegen. De ontvanger is diegene die zich verrijkt en die dus ook Plusvalía-gemeentebelasting moet betalen.

Hoewel er ook een nationale wet is die successie- en schenkingsrechten reguleert, zijn autonome gemeenschappen bevoegd om zelf de successie- en schenkingsrechten aan te passen. Op nationale schaal ligt deze belasting tussen 7,65% en 34%, afhankelijk van de bedragen of de waarde van zaken die worden geschonken én van de autonome gemeenschap waar die gelegen zijn.

Leeftijd en verwantschap bij schenkingen

Een ander belangrijk aspect waar men rekening mee moet houden bij het geven en ontvangen van schenkingen is de graad van verwantschap en de leeftijd van de ontvanger. De verminderingen en bonussen zijn groter  indien de ontvanger een rechtstreeks familielid is en ouder is dan 21 jaar.

Is het mogelijk om een schenking te herroepen?

In bepaalde gevallen kan de schenking aan een voorwaarde worden gebonden. Dit is het geval bij de schenking van de blote eigendom, met andere woorden; de schenker schenkt de blote eigendom en behoudt het vruchtgebruik ervan, het genot en gebruik terwijl hij in leven is. De schenking is ook te herroepen bij een situatie van ondankbaarheid of misdrijf tegenover de schenker of de geschonken goederen.

Notariële akte

Een van de vereisten opdat de schenking geldig is, is dat deze wordt opgenomen in een notariële akte waarin een beschrijving wordt opgenomen van de te schenken goederen en de bestaande lasten.01

Wenst u meer informatie over het belastingsysteem, de schenkingsrechten of eender welke andere vraag met betrekking tot deze materie, neem dan nu contact op met ons advocatenkantoor en team van specialisten. Zij zullen u met genoegen bijstaan.