In deze blog geeft Welex, een toonaangevend Spaans advocaten- en accountantskantoor, uitleg over de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de grote invloed ervan op kredietverstrekking. We analyseren in detail hoe deze juridische beslissing het financiële landschap beïnvloedt en welke implicaties het met zich meebrengt.

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft op 11 januari een uitspraak gedaan over de verplichting van kredietverstrekkers om de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen voordat ze een lening verstrekken. Anders kan de lening volgens de nationale wetgeving nietig worden verklaard, wat betekent dat de kredietverstrekker het recht op betaling van de overeengekomen rente verliest.

Analyse van de uitspraak van het HvJEU en de gevolgen voor kredietverstrekking

Richtlijn 2008/48 bepaalt in artikel 8 dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de kredietgever de kredietwaardigheid van de consument beoordeelt voordat hij een kredietovereenkomst ondertekent. Dit gebeurt op basis van voldoende informatie, zo nodig verstrekt door de consument, en, in voorkomend geval, door raadpleging van de relevante gegevensbank. Als deze beoordeling niet wordt uitgevoerd, kunnen staten sancties opleggen die zij passend achten.

 

Het HvJEU stelt in zijn arrest dat het belangrijk is dat kredietverstrekkers geen onverantwoorde leningen verstrekken zonder eerst de kredietwaardigheid van de kredietnemer te beoordelen. Ook moeten de lidstaten de nodige controles uitvoeren om dergelijk gedrag te voorkomen.

Daarnaast bepaalt de richtlijn dat de kredietwaardigheidsbeoordeling tijdens de zakelijke relatie voortdurend moet worden uitgevoerd. De kredietgever moet de financiële informatie van de consument bijwerken en zijn kredietwaardigheid opnieuw beoordelen voordat hij het kredietbedrag aanzienlijk verhoogt.

 

Interessant aan dit arrest is dat het voorziet in de mogelijkheid om een kredietgever te bestraffen voor het niet volledig beoordelen van de kredietwaardigheid van de consument, zelfs als de consument de lening volledig heeft terugbetaald en geen bezwaar heeft gemaakt tegen de overeenkomst tijdens het aflossingsproces, d.w.z. na het einde van de contractuele relatie tussen kredietgever en kredietnemer.

 

Volgens het HvJEU kan een schending van de verplichting van de kredietgever om de kredietwaardigheid van de consument te controleren niet worden verholpen door het loutere feit dat de kredietovereenkomst volledig is uitgevoerd, of door het feit dat de consument tijdens de aflossingsperiode geen bezwaar heeft gemaakt tegen de kredietovereenkomst.

 

Wij danken u voor uw aandacht voor deze gedetailleerde analyse van het recente arrest van het HvJEU en de gevolgen ervan voor kredietverlening. Bij Welex streven we naar duidelijkheid en begrip van de juridische complexiteit. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze wet, fiscale of boekhoudkundige kwesties. We staan klaar om je deskundige begeleiding en persoonlijke hulp te bieden. Uw vertrouwen is onze belofte.