Beëindiging vruchtgebruik in Spanje

Beëindiging vruchtgebruik in Spanje

Om wat meer te weten te komen over de beëindiging van het vruchtgebruik in Spanje moeten we eerst weten wat precies onder de term ‘vruchtgebruik’ wordt verstaan.

Definitie van vruchtgebruik in Spanje

Het recht van vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren en daarvan de vruchten te genieten met de plicht deze te onderhouden. Degene die het recht van vruchtgebruik heeft wordt vruchtgebruiker genoemd. Degene die eigenaar is van een zaak die belast is met het recht van vruchtgebruik wordt blote eigenaar genoemd. Vruchtgebruik wordt in het Spaanse Burgerlijke Wetboek gedefinieerd in artikel 467. De vruchtgebruiker van een eigendom in Spanje moet ervoor zorgen dat de eigendom in goede staat blijft, tenzij de blote eigenaar (in het Spaans nuda propiedad) het anders autoriseert.

 

Wat te doen wanneer een vruchtgebruiker komt te overlijden?

Het beëindigen van het Spaanse vruchtgebruik kan veroorzaakt worden door de dood van de vruchtgebruiker of wanneer de einddatum van het vruchtgebruik wordt bereikt (indien het gaat om een tijdelijk vruchtgebruik).

Wanneer het vruchtgebruik geregistreerd is bij het Spaanse eigendomsregister moet de blote eigenaar een ‘akte van beëindiging van vruchtgebruik’ ondertekenen ten overstaan van de notaris op grond van het overlijden van de vruchtgebruiker.

Natuurlijk moet eerst de betreffende belastingaangifte worden ingediend bij de regionale belastingdienst om zo met succes de akte van beëindiging van het vruchtgebruik te kunnen inschrijven bij het eigendomsregister.

Zijn er belastingverplichtingen in Spanje op het moment van beëindiging van het vruchtgebruik in Spanje?

 

De belastingverplichtingen in Spanje op het moment van beëindiging van het vruchtgebruik kunnen worden geclassificeerd onder hoe het vruchtgebruik werd verworven. Het volle eigendom in Spanje kan bij de aan- of verkooptransactie of bij een nalatenschap of een schenking worden verdeeld

  1. A) Overdrachtsbelasting, zegelrecht (of btw indien van toepassing).

Overdrachtsbelasting of aangifte van de btw moet betaald worden op het moment dat de eigendom van de woning wordt verdeeld in blote eigendom en vruchtgebruik bij een aan- of verkooptransactie.

Wanneer het gaat om een schenking of een nalatenschap moeten de successierechten of schenkingsrechten worden betaald

  1. B) Spaanse successierechten of schenkingsrechten

Successierechten of schenkingsrechten moeten betaald worden op het moment dat het vruchtgebruik in het leven werd geroepen door een transactie zoals door schenking of via een erfenis in Spanje.

Neem vandaag nog contact op met een van onze ervaren en gemotiveerde advocaten in Marbella. Welex, uw vastgoedadvocaat in Spanje.