Bij het kopen van een woning in Spanje dient de koper naast de koopprijs ook rekening te houden met verschillende belastingen en kosten. Hieronder zetten we uiteen welke dat zijn.

gay friendly law firm in Marbella

Ten eerste moet er onderscheid worden gemaakt tussen de woning die voor de eerste keer wordt gekocht, dus vanaf een plan of rechtstreeks van de ontwikkelaar. Anderzijds kan het een woning betreffen die reeds eerder door een andere koper van een ontwikkelaar werd gekocht en is er dus sprake van een tweede overdracht.

In dit blog hebben we het over de belastingen en kosten betreffende een bestaande ofwel tweedehandswoning.

We hebben te maken met de volgende kosten:

  1. De belangrijkste belasting waarmee u rekening moet houden bij het kopen van een onroerende zaak is de overdrachtsbelasting. In het algemeen wordt bij de overdracht van onroerende zaken in Andalusië het belastingbedrag berekend door over de grondslag het percentage te berekenen zoals hierna omschreven:
Grondslag in euro’s Totaalbedrag in euro’s Rest grondslag euro’s Percentage
0,00 0,00 400.000,- 8%
400.000,01 32.000,- 300.000,- 9%
700.000,01 59.000,- hierna 10%

 

Wanneer het gaat om de aankoop van garages, uitgezonderd garages die bij de woning horen met een maximum van twee garages:

Grondslag tot euro’s Totaalbedrag in euro’s Rest grondslag euro’s Percentage
0,00 0,00 30.000,- 8%
30.000,01 2.400,- 20.000,- 9%
50.000,01 4.200,- hierna 10%

 

  1. Notariskosten. De notariskosten hangen af van het aantal pagina’s van de akte, het aantal partijen die verschijnen en de verkoopprijs.
  2. Kosten voor het inschrijven van de onroerende zaak in het eigendomsregister.

Bijkomende kosten voor niet-residenten zijn de volgende:

  1. Het aanvragen van een NIE-nummer: nummer voor identificatie van buitenlanders
  2. Registratie bij de belastingdienst.
  3. Het verkrijgen van de digitale handtekening.
  4. Kosten voor afgifte van bankcheques.
  5. Kosten tolk.
  6. Contractaansluiting voor de nutsvoorzieningen van de eigendom.
  7. Honorarium advocaat.1

Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor en team van economen indien u een berekening wenst voor de kosten en belastingen bij het kopen van een bestaande woning in Andalusië, Spanje.