Betaling als middel om te voldoen aan verplichtingen in Spanje

Door WeLex, uw Nederlandstalige advocaat in Spanje

Wat is voldoen aan verplichtingen? Wat houdt betaling in of het vervullen van een verplichting? Wat is compensatiebetaling? Uw procureur in Spanje heeft het antwoord voor u.

betaling als middel om te voldoen aan verplichtingen in Spanje

Welex, uw rechtszaak advocaat in Spanje!

Wat houdt voldoen aan verplichtingen in? Wat houdt betaling in of het vervullen van een verplichting?

Wat is compensatiebetaling? Hoe kunnen verplichtingen worden ingelost? Deze vier vragen behandelen we in deze en toekomstige weblogs van ons advocatenkantoor in Marbella.

 

Het civielrechtelijk stelsel in Spanje bepaalt het ontstaan van verplichtingen in artikel 1088. Hierin wordt bepaald dat:

‘een verplichting bestaat uit iets geven, iets doen of iets niet doen.’

En in artikel 1089 wordt bepaald dat:

‘verplichtingen vloeien voort uit de wet, contracten en quasi-contracten, en uit onrechtmatig handelen of nalaten of uit enige vorm van schuld of nalatigheid.’

Naast deze verplichtingen worden de oorzaken van opheffing van verplichtingen uit artikel 1156 opgenomen, die een numerus apertus lijst vormen, omdat andere oorzaken zoals verjaring buiten beschouwing worden gelaten. De volgende worden behandeld:

‘Artikel 1156.

Verplichtingen worden opgeheven door:

betaling of vervulling.

verlies van het verschuldigde voorwerp.

kwijtschelding van de schuld.

verwarring over de rechten van de schuldeiser en de schuldenaar.

een compensatie.

schuldvernieuwing.’

Dit is het regelgevingskader wat betreft deze belangrijkste oorzaak van de opheffing van verplichtingen in Spanje, de natuurlijke vorm van vervulling van de prestaties die betrekking hebben op de verplichting zoals opgenomen in deel 1, hoofdstuk IV, Titel I, Boek IV van het Burgerlijk Wetboek dat 25 artikelen omvat, waaronder de toewijzing van betalingen, betaling door overdracht van goederen en het aanbod van betaling en consignatie. Vanwege hun relevantie worden deze allemaal afzonderlijk behandeld in andere teksten op deze website.

De eerste vraag die moet worden beantwoord is wat wordt bedoeld met betaling of het nakomen van verplichtingen. Daartoe bepaalt artikel 1157 van het Wetboek dat:

‘Een schuld pas geacht wordt te zijn betaald wanneer de zaak of de prestatie die de verplichting vormt, volledig is geleverd.

De schuld wordt dus pas geacht te zijn betaald wanneer de prestatie waaruit de verplichting bestond, is uitgevoerd. Zo bestaat deze bij verplichtingen tot geven, uit de overdracht van het voorwerp, bij verplichtingen tot uitvoeren, in de uitvoering van een handeling of werkzaamheid, en in die van iets niet doen, zal onthouding door de schuldenaar volstaan.

Met betrekking tot het voorwerp van de prestatie, legt het Wetboek de schuldenaar op om het overeengekomen te overhandigen, waarbij de overhandiging van een andere zaak niet wettelijk is. Dit wordt bepaald in artikel 1166:

‘De schuldenaar van een zaak kan de schuldeiser niet verplichten tot het ontvangen van een andere zaak, zelfs wanneer deze van gelijke of hogere waarde is dan het verschuldigde.

Ook bij verplichtingen tot uitvoering, kan een handeling niet vervangen worden door een andere handeling tegen de wil van de schuldeiser in.’

Daarom kan de schuldeiser niet verplicht worden een andere prestatie dan de overeengekomen prestatie te ontvangen, tenzij op eigen autonomie.

Het wetboek spreekt zich ook uit over de integriteit van de betaling van de verschuldigde prestatie, door in artikel 1169 te bepalen dat:

‘De schuldenaar van een zaak kan de schuldeiser niet verplichten tot het ontvangen van een andere zaak, zelfs wanneer deze van gelijke of hogere waarde is dan het verschuldigde.

Ook bij verplichtingen tot uitvoering, kan een handeling niet vervangen worden door een andere tegen de wil van de schuldeiser in.’

In het volgende deel van deze blog van ons advocatenkantoor in Marbella, zullen we het hebben over het aanwijzen van bevoegde personen voor het uitvoeren en ontvangen van betalingen voor prestaties.

Onze gespecialiseerde Nederlandstalige rechtszaak advocaten in Spanje op het gebied van contracten- en aansprakelijkheidsrecht, kunnen u adviseren en begeleiden bij het opeisen van betalingen en het nakomen van uw verplichtingen. Bel uw Nederlandstalig advocaat in Spanje nu!