De plaats waar het strafbare feit gepleegd is als basisprincipe voor de toewijzing van bevoegdheid in Spanje. Informatie door strafrechtadvocaten in Marbella.

Door Welex, uw strafrechtszaak advocaat in Spanje.De bevoegdheid van rechters en rechtbanken in Spanje op strafrechtelijk gebied IV

Hoe wordt bepaald welke van alle instructierechtbanken in Spanje bevoegd is voor de vervolging van een feit in een rechtsgebied? Dit is wat bekend staat als territoriale bevoegdheid. In dit artikel hebben we het over wat bekend staat onder de naam fórum comissi delicti, of de plaats waar het strafbare feit gepleegd is als basisprincipe voor de toewijzing van bevoegdheid.

Op deze manier zal de onderzoeksrechter van de plaats waar het feit gepleegd is bevoegd zijn voor het gerechtelijk onderzoek naar het strafbare feit. Desondanks doen er zich wel vaker situaties voor waarbij er een conflict is met de schijnbare duidelijkheid van dit principe voor toewijzing van bevoegdheid, zoals voortdurende misdrijven, gelijktijdig op verscheidene plaatsen gepleegde feiten en feiten die gepleegd zijn via sociale communicatiemiddelen.

Neem vandaag nog contact met Welex, uw Nederlandstalige strafrechtszaak advocaat in Spanje vindt u juridische bijstand bij strafrechtszaken in Spanje.

Deze problematiek om te bepalen welke rechtbank bevoegd is voor het onderzoek doet zich op identieke wijze voor in gevallen waarin men niet weet waar het strafbare feit gepleegd werd. In dit opzicht geeft artikel 15 van het strafprocesrecht aan dat, wanneer de plaats waar het strafbare feit gepleegd werd niet gekend is, de Rechter of Rechtbank bevoegd zal zijn voor de zaak:

1.º Die van de gemeente, het gebied of het district waarin de materiële bewijzen van het strafbare feit ontdekt zijn.

2.º Die van de gemeente, het gebied of het district waarin de vermoedelijke dader aangehouden is.

3.º Die van de verblijfplaats van de vermoedelijke dader.

4.º Degene die op de hoogte gesteld is van het strafbare feit.

In geval van conflict tussen de verschillende bovenvermelde rechtbanken, wordt de voorkeur gegeven aan de in dit artikel gegeven volgorde, waarbij de andere rechtbanken onbevoegd zullen worden ten behoeve van de rechtbank of het gerechtshof van de plaats waar het strafbare feit gepleegd is zodra bekend wordt waar dit gepleegd is.

Bij de strafrechtszaak advocaten van ons kantoor in Spanje vindt u transparante vergoeding en persoonlijke aanpak.

De wet op het geweld tegen de vrouw, 1/2004 van 28 december, vormt een uitzondering op dit criterium. Deze omvat een artikel 15 bis dat de bevoegdheid toekent aan de rechters voor geweld tegen de vrouw van de woonplaats van het slachtoffer, en dit onverminderd de dringende beschermingsmaatregelen vermeld in artikel 13 van deze wet die genomen kunnen worden door instructierechtbanken.

Zoals u hebt kunnen vaststellen is het bepalen van het gerechtsorgaan dat bevoegd is voor het onderzoek of de kennisname en uitspraak van een procedure een complexe taak waarvan de niet-naleving kan leiden tot bestraffingen door de rechtsorde, waaronder niet minder dan de nietigverklaring van het besluit.

Aarzel daarom niet om contact op te nemen met Welex en we zullen u helpen bij deze complexe, maar boeiende taak.

Rechtspraak en strafrechtelijke bevoegdheid in Spanje, bevoegdheid correctionele rechtbank in Spanje, bevoegdheid strafrechtelijke audiencia provincial in Spanje, bevoegdheid samenhangende strafbare feiten in Spanje, strafrechtelijke territoriale bevoegdheidsgronden in Spanje, strafrechtelijke rechtspleging in Spanje, functionele bevoegdheid rechtszaken voor strafvervolging in Spanje, kwestie van strafrechtelijke bevoegdheid in Spanje