Heeft u een misdrijf op Spaans grondgebied ondergaan? Bent u getuige geweest van een strafbaar feit in Spanje en weet u niet waar de feiten mogelijk worden onderzocht? In deze tekst geven de Nederlandstalige strafrechtszaak advocaten in Spanje van ons advocatenkantoor in Marbella u een eerste indruk van de bevoegdheden, en geven zij aan welke instantie belast is met het onderzoek naar de feiten die van strafbare aard zouden kunnen zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen met één van de strafrechtszaak advocaten in Spanje van Welex, uw advocatenkantoor met ook strafrechtadvocaten in Marbella, het hart van de Costa del Sol.

De bevoegdheid van rechters en rechtbanken in Spanje op strafrechtelijk gebied

Bevoegdheidskwesties zijn een essentieel onderdeel in het onderzoek naar strafbare feiten. De procedure zou namelijk nietig zijn indien een juridische instantie de zaak behandelt, zonder door de wet aangewezen te zijn om de zaak te onderzoeken, te vervolgen en er uitspraak in te doen. Dit zou in strijd zijn met de bepalingen van artikel 117 en artikel 24 lid 2 van de Spaanse grondwet: het recht op de gewone rechter die vooraf door de wet is aangewezen, hetgeen inhoudt dat de rechter vóór het plegen van het strafbare feit moet zijn aangewezen, waardoor de zogenaamde ad hoc-rechtbanken zijn verboden.

 

Binnen het strafrecht gelden er drie essentiële regels voor de bepaling van de bevoegdheid, namelijk de Spaanse organieke wet 6/1985 van 1 juli, inzake de rechterlijke macht; wet 38/1988 van 28 december, inzake de afbakening en gerechtelijke toewijzing en het koninklijk besluit van 14 september 1882 tot goedkeuring van de wet op het strafprocesrecht.

Laten we kijken naar deze laatste regelgeving, titel II inzake de bevoegdheid van rechters en rechtbanken in strafzaken, en daarvan hoofdstuk I inzake de regels waarmee de bevoegdheid wordt bepaald, en de artikelen 8 tot en met 18 daarin. De laatste artikelen daarvan handelen over de zogenaamde verwante misdrijven, en zijn zo complex en belangrijk dat we er een aparte blog aan besteden.

 

Ten eerste bepaalt de wet op het strafprocesrecht dat de strafrechtelijke bevoegdheid niet kan worden uitgebreid. Dit houdt in dat de bevoegdheid van de strafrechter niet kan worden uitgebreid tot zaken die om objectieve, subjectieve, territoriale, functionele of bevoegdheidsredenen niet onder diens bevoegdheid vallen, noch mag zijn bevoegdheid worden vervangen door die van enig ander orgaan.

Zoals we zullen zien, maakt deze wet zelf uitsluitend een uitzondering voor dit beginsel aangaande strafvervolging, waarop we in detail ingaan op een andere plek van deze website.

Welex, ons advocatenkantoor in Spanje met strafrechtszaak advocaten in Marbella, kan u helpen om te bepalen welke rechtbank in Spanje bevoegd is. Zo kan worden voorkomen dat het proces nietig wordt verklaard waarmee de legitieme verwachtingen die u als slachtoffer of benadeelde partij kan hebben, op niets zouden uitlopen.

Zoek onze tweede blog over dit onderwerp, waarin we ons samen verdiepen in de spannende wereld van de bevoegdheid in Spaanse strafrechtelijk systeem.