fbpx

Juridisch nieuws in Spanje

Juridisch nieuws in Spanje2022-09-06T15:09:56+01:00

Juridisch nieuws in Spanje

Hier vindt u juridisch nieuws in Spanje, en praktisch juridisch advies voor particulieren en bedrijven. Ingezetenen en niet-ingezetenen van Spanje.

De juridische afdeling van ons advocatenkantoor in Marbella heeft besloten om minimaal vier berichten per maand te publiceren op onze blog en deze bovendien aan te bieden in vier moedertalen van verschillende professionals die deel uitmaken van ons advocatenkantoor in Spanje.

Ons motto “eenheid is kracht” volgend hebben we deze berichtgeving van juridisch nieuws in Spanje weten te verweven met het wekelijkse fiscale nieuws van onze afdeling boekhouding en belastingen, ook in vier talen: Spaans, Nederlands, Frans en Engels.

Load More Posts

Ter illustratie kunt u zien hoe we bovenliggende categorieën hebben gemaakt om de verschillende thema’s te onderscheiden.

Onroerend goed vastgoed transacties in Spanje

Hier vindt u juridisch nieuws in Spanje s over praktijk en theorie, juridisch en fiscaal nieuws voor bedrijven gevestigd in Spanje en daarbuiten en voor particulieren, en aangaande onroerend goed in Spanje.

Dat wil zeggen, informatie en juridisch en fiscaal advies over alle soorten onroerend goed transacties in Spanje, dat wil zeggen percelen, appartementen en villa’s en vastgoedaanbiedingen in Spanje.

Aangezien het vastgoedrecht in Spanje een van de belangrijkste juridische gebieden in het Spaans rechtssysteem, willen wij als Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella ook benadrukken dat we al een reeks gidsen hebben gepubliceerd. Zo is er onder meer een gids voor het kopen van een woning in Spanje, een gids voor het deelnemen aan online veilingen, en een gids voor het verkopen van een woning in Spanje.

Ons advocatenkantoor in Marbella heeft de beste advocaten, gespecialiseerd in vastgoedrecht, en wij bieden u het beste advies aangaande de registratie van onroerend goed in Spanje.

Voor dit doel hebben we de volgende website gemaakt https://welex-advocaten.com/

Op deze website die specifiek gewijd is aan vastgoedrecht in Spanje vindt u de gids voor het kopen en verkopen van een woning in Spanje op de volgende manier uitgesplitst:

Een huis kopen in Spanje: veel gestelde vragen:

 1. Wat moet ik doen om een woning in Spanje te kopen?
 2. Welke kosten moet ik betalen als ik een woning in Spanje koop?
 3. Ondertekening van een onderhandse koopovereenkomst van een woning in Spanje.
 4. Ondertekening van een notariële verkoopakte van een woning in Spanje.
 5. Welke documenten heb ik nodig om een woning in Spanje te kopen?
 6. Het kopen van een woning in Spanje met een hypotheek.
 7. Aansluiting gas, water en elektra en andere voorzieningen regelen

Het verkopen van mijn woning in Spanje.

Welke documentatie heeft u nodig om uw woning in Spanje te verkopen?

De onderhandse verkoopovereenkomst van uw woning in Spanje.

Kosten en belastingen op de verkoop van een woning in Spanje. Te betalen belasting door niet-ingezetenen: kapitaalwinst en overwaarde.

Overwegingen aankoop in Spanje

Rechtszaak in Spanje, waarin wordt verwezen naar het procesrecht in Spanje

In ons kantoor van Nederlandstalige rechtszaak advocaten in Spanje “Welex” beschikken we over een team met ervaring dat zich doorlopend bijschoolt en zich inzet om uw belangen te verdedigen en de beste oplossing te vinden bij elk geschil dat zich mocht voordoen. Een geschil tussen partijen kan worden beslecht doordat we een buitengerechtelijke oplossing vinden, dan wel door u te verdedigen tegenover de rechter.

Hier beschrijf ik de praktische en theoretische kanten van:

 • Familierecht: scheiding van tafel en bed, echtscheiding in Spanje.
 • Burgerlijk recht: verplichtingen en overeenkomsten, claims.
 • Fiscaal recht: belastingadvies.
 • Strafrecht: misdrijven tegen personen, economische misdrijven.
 • Arbeidsrecht, en overige.

UW BELANGEN, ONZE BELANGEN.

Wat zich op juridisch gebied in Spanje ook aandient, onze advocaten ondersteunen u op elk gewenst moment met duidelijke en precieze informatie over de gang van zaken.

Het begon allemaal met een simpele vraag: Moet ik in Spanje naar de rechtbank om mijn rechten te beschermen?

Het directe antwoord op deze vraag werd gevormd door het grote aantal posts over het procesrecht in Spanje. Hierdoor waren wij al het meest toonaangevende advocatenkantoor op het gebied van het procesrecht in Spanje.

Daarnaast heeft ons advocatenkantoor in Spanje voor dit doel de volgende website gecreëerd https://advocaten-spanje.com met de volgende onderdelen:

1.Familierecht: huwelijken, echtscheidingen, voogdij enz. Opgenomen in een bijzonder belangrijke sectie genaamd “Familierecht in Spanje: hoeksteen in een mensenleven”.

2.Schuldvorderingen en wanbetalingen in Spanje: tenuitvoerlegging en inning

3.Procesrecht en onroerend goed in Spanje: executies, grondclausules enz.

4.Strafrecht ten aanzien van vermogensdelicten en bedrijfsdelicten in Spanje

5.De beëindiging van diverse soorten contracten in Spanje

6.Schadevergoeding in Spanje

Testamenten en erfenissen in Spanje: Andere juridisch nieuws in Spanje 

Erfenissen in Spanje

In deze sectie besteedt ons advocatenkantoor, gespecialiseerd in testamenten en erfenissen in Spanje, speciale aandacht aan hoe uw advocaat in Marbella u kan helpen met de gang van zaken bij een erfenis in Spanje. De procedures en belastingen waarmee u rekening moet houden bij ondertekening van de akte van aanvaarding van een nalatenschap. Termijnen bij erfenissen en de benodigde documentatie. Erfbelasting in Spanje en in het bijzonder in Andalusië. Wie zijn de ‘gedwongen erfgenamen’ in Spanje en nog veel meer.

Testamenten in Spanje

“Welex” is uw advocatenkantoor in Marbella, gespecialiseerd in het adviseren over en opstellen van uw testament in Spanje. Wij adviseren u over het opstellen en laten passeren van uw testament bij een notaris in Spanje, zodat het voldoet aan de wet en alle formele eisen die erop van toepassing zijn.

Een woord van advies: stel een testament op in Spanje. Neem nu contact op met ons Spaanse advocatenkantoor en we zullen u uitleggen wat de voordelen zijn van een testament in Spanje.

Boekhoudkundig, fiscaal en handelsnieuws in Spanje

De afdeling accountancy en belastingadvies, gevormd door een groep economen, belastingadviseurs en accountants van ons kantoor Welex, presenteert hierbij graag een aantal posts over actuele fiscale vraagstukken met praktisch en theoretisch boekhoudkundig advies voor particulieren en bedrijven.

Wij adviseren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen in Spanje. Dankzij de samenwerking van een groep juristen en economen in Marbella kunnen wij ons inzetten voor uiteenlopende soorten belastingzaken, zolang zij maar onderworpen zijn aan de Spaanse wetgeving. Wij zijn gespecialiseerd in de complexere belastingzaken en ook eenvoudiger adviesvragen zijn welkom. Aarzel niet om nu contact op te nemen met onze belastingadviseurs in Spanje en wij zullen uw vragen binnen 24 uur beantwoorden!

Boekhouding in Spanje

In deze rubriek leggen we aan de hand van een groot aantal blogs uit wat voor uw bedrijf in Spanje de positieve gevolgen zijn van het betrekken van de diensten van een serieuze en professionele accountant. Bij Welex hebben accountants altijd professionele ondersteuning van een gespecialiseerde econoom om optimalisatie van belastingen en maximalisering van de nettowinst na belastingen te bereiken.

Bedrijfsadvies in Spanje

Heeft u een bedrijf in Spanje? Wilt u een bedrijf starten in Spanje? Neem contact op met Welex en u vindt een goede accountant en de beste econoom. Wij adviseren u en uw bedrijf in Spanje zo efficiënt mogelijk.

Hier vindt u een aantal blogs over drie onderwerpen:

 1. Boekhoudkundige afsluiting binnen uw bedrijf in Spanje
 2. Indienen van boeken en jaarrekeningen bij het handelsregister
 3. Aangifte van de vennootschapsbelasting

Belastingen in Spanje

Hier vindt u verschillende teksten over de belastingheffing in Spanje. Ze gaan over fiscale zaken en zijn bestemd voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, of u nu een ingezetene of niet-ingezetene bent van Spanje.

Onze afdeling voor boekhoudkundig en fiscaal advies in Marbella, bestaande uit economen en belastingadviseurs in Spanje, hecht veel belang aan belastingadvies voor u en uw bedrijf. Daarom hebben wij ook de volgende website gecreëerd, gericht op fiscaal advies voor bedrijven en particulieren:

https://accountant-spanje.com/

De meest relevante onderdelen van deze website zijn:

 • Boekhouding en fiscale vertegenwoordiging voor bedrijven in Spanje
 • Belastingadvies voor al dan niet in Spanje gevestigde particulieren en bedrijven
 • Speciaal blog over fiscale, boekhoudkundige en commerciële zaken in Spanje met antwoord op vragen als:
  • Wanneer beschouwt de Spaanse fiscus u als ingezetene?
  • Wanneer beschouwt de Spaanse fiscus u als niet-ingezetene?
  • Wat is er anders voor personen onderworpen aan de bijzondere regeling voor zelfstandigen en bedrijven?
  • Wat zijn de stappen om in Spanje een bedrijf op te zetten?
  • En nog veel meer …