fbpx

Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje

Wat zijn de kosten en schulden die aftrekbaar zijn bij een nalatenschap in Spanje? | WELEX

2022-03-23T12:55:22+01:0004, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Zodra we de bezittingen hebben gespecificeerd die de nalatenschap in Spanje van de overleden persoon vormen, alsook de waarde ervan, en we de waarde van de inboedel (en, indien van toepassing, de bijkomende bezittingen) hebben toegevoegd, volgens de uitleg die in eerdere berichten in deze blog is gegeven, moeten we rekening houden met de aftrekbare [...]

Nalatenschappen in Spanje en de fasen erven | WELEX

2022-03-24T14:38:04+01:0003, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Zoals in eerdere blogs al is vermeld, wordt de term erfenis in Spanje gedefinieerd als een subrogatie in de rechtspositie van de overledene, die al zijn bezittingen, rechten en verplichtingen omvat, voor zover die na zijn overlijden niet zijn vervallen.   In het hiernavolgende zal ons team van advocaten  gespecialiseerd in erfenissen in Spanje uitleggen in [...]

Vermindering van de belastinggrondslag tot één miljoen euro bij nalatenschappen in Andalusië | WELEX

2022-02-17T10:02:22+01:0002, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Wanneer u in Spanje een erfenis hebt ontvangen, moet u, ook als u geen resident bent, bij de belastingdienst een zelfevaluatie van de successie- en schenkingsbelasting indienen. Het belastingformulier voor zelfevaluatie heet 650. De Autonome Gemeenschap Andalusië heeft onlangs voor echtgenoten en directe familieleden een vermindering van de belastbare grondslag voor nalatenschappen vastgesteld, voor een [...]

Testament in Spanje | WELEX

2021-09-09T12:13:58+01:0009, 2021|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

In dit blog vertelt Welex, uw kantoor van advocaten gespecialiseerd in erfenissen en testamenten in Spanje, onze lezers over een geval dat zich voordeed bij ons bij een Nederlands echtpaar dat een eigendom gekocht had in Spanje. Een testament opstellen in Spanje Ons advocatenkantoor gaf hun advies bij de aankoop van een kleine woning in [...]

Wat zijn de vermogensbestanddelen die in Spanje aan een nalatenschap kunnen worden toegevoegd? | WELEX

2021-08-11T16:37:21+01:0008, 2021|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

In het vervolg van onze "Definitieve gids voor successierechten in Andalusië" bespreken we de vermogensbestanddelen die in Spanje aan een nalatenschap kunnen worden toegevoegd.   De regelgeving inzake successierechten in Andalusië onderscheidt de volgende vermogensbestanddelen die aan een nalatenschap in Spanje kunnen worden toegevoegd:   1. Goederen die aan een nalatenschap kunnen worden toegevoegd omdat [...]

De inhoud van het huis en de “bijkomende activa” in de Spaanse erfbelasting. Wat is trousseau in Spanje? | WELEX

2021-07-09T12:48:48+01:0007, 2021|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Wat is trousseau in Spanje?   Aan de nalatenschap in Spanje, die het vermogen van de erfenis vormt, moet worden toegevoegd wat men "uitzet" noemt, dat kan worden verward met de bezittingen en persoonlijke voorwerpen van de overledene, het is een bij wet vastgestelde objectieve schatting: drie procent van het bedrag van de nalatenschap van [...]

Hoe bepaalt men de waarde van de goederen van een nalatenschap in Spanje? | WELEX

2021-06-28T14:50:38+01:0006, 2021|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Nadat wij hebben geprobeerd een antwoord te geven op de erfbelasting regelgeving in Spanje en op de vraag wie aan deze belasting is onderworpen, afhankelijk van verschillende persoonlijke en territoriale criteria, zullen wij verder gaan met het ontrafelen van de essentiële elementen die van invloed zijn op de erfbelasting. Laten we verder gaan:   De [...]

Ben ik verplicht een erfenis in Spanje te aanvaarden? | WELEX

2021-06-28T16:18:19+01:0006, 2021|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Een korte terzijde voordat we verder gaan met onze presentatie over de erfbelasting in Andalusië.   Zoals wij in eerdere blogs hebben opgemerkt volgen de erfgenamen de overledene op als universele erfgenamen, d.w.z. zij erven niet alleen de goederen en rechten (goederen) die de overledene had op de datum van zijn overlijden, maar ook de [...]

Waar wordt erfbelasting in Spanje geheven? | WELEX

2021-06-28T16:51:36+01:0005, 2021|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

In het algemeen moet de erfbelasting worden betaald in de Autonome Gemeenschap waar de overledene zijn of haar verblijfplaats had.   Wat verstaan wij onder verblijfplaats voor Spaanse erfbelasting doeleinden? Artikel 28 van wet 22/2009, van 18 december, die het financieringsstelsel van de autonome gemeenschappen van het gemeenschappelijk stelsel en van de steden met autonomiestatuut [...]

Definitieve gids voor erfbelasting in Andalusië | WELEX

2021-06-28T16:30:29+01:0004, 2021|Belasting in Spanje, Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, heeft het plezier om in de volgende regels een algemene samenvatting te geven van wat u kunt aantreffen op het gebied van de erfbelasting in de Autonome Gemeenschap Andalusië, Spanje. Inleiding: Wie betaalt de erfbelasting? Regels en voorschriften inzake erfbelasting in Andalusië, Spanje. De successie- en schenkingsrechten zijn een staatsbelasting [...]