fbpx

Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje

Erfopvolging bij versterf in Spanje

2022-10-06T10:08:43+01:0010, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Wat gebeurt er als iemand in Spanje overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt? Welex, uw advocaat in Spanje, heeft het genoegen een paar regels te schrijven over erfopvolging bij versterf in Spanje. In deze gevallen wordt in Spanje de zogenaamde "Intestate Succession" of "ab intestato" ingeleid, dit is te vinden in artikel 658 Cc [...]

Testamentaire bevoegdheid in Spanje

2022-09-05T16:04:01+01:0009, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Wat is testamentaire bevoegdheid in Spanje? Allereerst, wat is testamentair? Het komt van het woord testament, en het is een vrijwillige schriftelijke akte, verleden onder het Spaanse rechtskader, waarin een persoon beschikt over een deel of het geheel van zijn of haar bezittingen voor na zijn of haar dood.     Testamentaire bevoegdheid in Spanje [...]

Nieuwe huisdierenwet in Spanje

2022-08-22T08:35:47+01:0008, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Huisdieren als wezens met gevoel in Spanje Vandaag spreken wij bij Welex advocaten in Marbella met u over een zeer bijzonder onderwerp, namelijk een wet die op 5 januari in Spanje in werking is getreden en die honden en katten erkent als levende wezens met gevoel en die niet langer als roerend goed worden beschouwd. [...]

Erfenis in Spanje: De Executeur en de Verdelende Accountant.

2022-09-07T12:53:37+01:0007, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

In deze Blog wil ons advocatenkantoor in Marbella het hebben over Erfenis in Spanje: de figuren van de Executeur en de Verdelende Accountant in Spanje en benadrukken welke de functies zijn die het Spaanse Burgerlijk Wetboek hun na het overlijden van de overledene toevertrouwt. Erfenis in Spanje: De executeur De executeur is de persoon die [...]

Wat zijn de kosten en schulden die aftrekbaar zijn bij een nalatenschap in Spanje? | WELEX

2022-03-23T12:55:22+01:0004, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Zodra we de bezittingen hebben gespecificeerd die de nalatenschap in Spanje van de overleden persoon vormen, alsook de waarde ervan, en we de waarde van de inboedel (en, indien van toepassing, de bijkomende bezittingen) hebben toegevoegd, volgens de uitleg die in eerdere berichten in deze blog is gegeven, moeten we rekening houden met de aftrekbare [...]

Nalatenschappen in Spanje en de fasen erven | WELEX

2022-03-24T14:38:04+01:0003, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Zoals in eerdere blogs al is vermeld, wordt de term erfenis in Spanje gedefinieerd als een subrogatie in de rechtspositie van de overledene, die al zijn bezittingen, rechten en verplichtingen omvat, voor zover die na zijn overlijden niet zijn vervallen.   In het hiernavolgende zal ons team van advocaten  gespecialiseerd in erfenissen in Spanje uitleggen in [...]

Vermindering van de belastinggrondslag tot één miljoen euro bij nalatenschappen in Andalusië | WELEX

2022-02-17T10:02:22+01:0002, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Wanneer u in Spanje een erfenis hebt ontvangen, moet u, ook als u geen resident bent, bij de belastingdienst een zelfevaluatie van de successie- en schenkingsbelasting indienen. Het belastingformulier voor zelfevaluatie heet 650. De Autonome Gemeenschap Andalusië heeft onlangs voor echtgenoten en directe familieleden een vermindering van de belastbare grondslag voor nalatenschappen vastgesteld, voor een [...]

Testament in Spanje | WELEX

2021-09-09T12:13:58+01:0009, 2021|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

In dit blog vertelt Welex, uw kantoor van advocaten gespecialiseerd in erfenissen en testamenten in Spanje, onze lezers over een geval dat zich voordeed bij ons bij een Nederlands echtpaar dat een eigendom gekocht had in Spanje. Een testament opstellen in Spanje Ons advocatenkantoor gaf hun advies bij de aankoop van een kleine woning in [...]

Wat zijn de vermogensbestanddelen die in Spanje aan een nalatenschap kunnen worden toegevoegd? | WELEX

2021-08-11T16:37:21+01:0008, 2021|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

In het vervolg van onze "Definitieve gids voor successierechten in Andalusië" bespreken we de vermogensbestanddelen die in Spanje aan een nalatenschap kunnen worden toegevoegd.   De regelgeving inzake successierechten in Andalusië onderscheidt de volgende vermogensbestanddelen die aan een nalatenschap in Spanje kunnen worden toegevoegd:   1. Goederen die aan een nalatenschap kunnen worden toegevoegd omdat [...]

De inhoud van het huis en de “bijkomende activa” in de Spaanse erfbelasting. Wat is trousseau in Spanje? | WELEX

2021-07-09T12:48:48+01:0007, 2021|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Wat is trousseau in Spanje?   Aan de nalatenschap in Spanje, die het vermogen van de erfenis vormt, moet worden toegevoegd wat men "uitzet" noemt, dat kan worden verward met de bezittingen en persoonlijke voorwerpen van de overledene, het is een bij wet vastgestelde objectieve schatting: drie procent van het bedrag van de nalatenschap van [...]

Welex

Calle Ramón Gómez de la Serna, Nº23, Local 7 Marbella, España, CP 29602

Phone: (+34) 952 77 55 21

Blog