fbpx

Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje

De onderhandse akte van aanvaarding van nalatenschap in Spanje

2023-11-16T11:23:11+01:0011, 2023|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Welex, advocaten- en accountantskantoor aan de Costa del Sol, zal u in detail informeren over de onderhandse akte van aanvaarding van nalatenschap in Spanje.   Een erfenis in Spanje kan stilzwijgend aanvaard worden, door het stellen van handelingen die een duidelijke testamentaire wil impliceren om erfgenaam te worden.   Het kan ook uitdrukkelijk worden aanvaard, [...]

Akte van Nalatenschap in Spanje

2023-10-17T08:27:20+01:0010, 2023|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

In dit artikel legt een van onze professionals van Welex, een vooraanstaand advocaten- en accountantskantoor in Spanje, in detail uit welke documentatie nodig is om een akte van aanvaarding en toewijzing van nalatenschap op te stellen voor een notaris in Spanje.     Welke documentatie is nodig om een akte van aanvaarding van nalatenschap te [...]

Testament in Spanje voor niet-residenten

2023-09-21T09:08:19+01:0009, 2023|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Welex, Nederlandstalig advocatenkantoor aan de Costa del Sol, heeft het genoegen om een paar regels te schrijven over testamenten in Spanje voor niet-residenten. Als u hebt besloten om uw testament in Spanje op te maken, zullen we in het kort de soorten testamenten uitleggen die onder de Spaanse wet bestaan en de documentatie die aan [...]

Schenkingen van niet-ingezetenen in Andalusië, Spanje

2023-07-14T09:49:56+01:0007, 2023|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Bij Welex, advocaten- en accountantskantoor in Spanje, leggen we graag een onderwerp uit dat van groot belang is voor niet-ingezetenen in Andalusië, Spanje: schenkingen. Als experts op dit gebied weten we hoe belangrijk het is om de juridische en fiscale aspecten van schenkingen door niet-residenten in Spanje te begrijpen.   Ons doel is om u [...]

Voorbehoud van successie in Spanje

2023-04-24T10:21:32+01:0004, 2023|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje, Rechtszaak in Spanje|

Welex, advocaten en accountantskantoor in Marbella, heeft het genoegen enkele regels te schrijven over het voorbehoud van successie in Spanje.   Het voorbehoud van erfopvolging in Spanje is een figuur die een bepaald traject van de goederen in de nalatenschap Mortis Causa oplegt om de uiteindelijke bestemming van bepaalde goederen te verzekeren en te voorkomen [...]

NIE of Fiscaal Identiteitsnummer voor Buitenlanders in Spanje | WELEX

2023-02-06T11:44:10+01:0001, 2023|Anderen, Belasting in Spanje, Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje, Rechtszaak in Spanje, Vastgoed in Spanje|

Één van de eerste stappen die een buitenlander in Spanje moet ondernemen voordat hij een willekeurige economische, professionele of sociale handeling in het land wil kunnen verrichten, is het verkrijgen van het NIE of Fiscaal Identiteitsnummer voor Buitenlanders in Spanje.   Dit NIE of Fiscaal Identiteitsnummer voor Buitenlanders in Spanje is persoonlijk en dient op [...]

Nalatenschappen in Spanje en de fasen erven

2023-02-03T13:40:00+01:0012, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Zoals in eerdere blogs al is vermeld, wordt de term erfenis in Spanje gedefinieerd als een subrogatie in de rechtspositie van de overledene, die al zijn bezittingen, rechten en verplichtingen omvat, voor zover die na zijn overlijden niet zijn vervallen.   In het hiernavolgende zal ons team van advocaten  gespecialiseerd in erfenissen in Spanje uitleggen in [...]

Erfopvolging bij versterf in Spanje

2022-10-06T10:08:43+01:0010, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Wat gebeurt er als iemand in Spanje overlijdt zonder een testament te hebben gemaakt? Welex, uw advocaat in Spanje, heeft het genoegen een paar regels te schrijven over erfopvolging bij versterf in Spanje. In deze gevallen wordt in Spanje de zogenaamde "Intestate Succession" of "ab intestato" ingeleid, dit is te vinden in artikel 658 Cc [...]

Testamentaire bevoegdheid in Spanje

2022-09-05T16:04:01+01:0009, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Wat is testamentaire bevoegdheid in Spanje? Allereerst, wat is testamentair? Het komt van het woord testament, en het is een vrijwillige schriftelijke akte, verleden onder het Spaanse rechtskader, waarin een persoon beschikt over een deel of het geheel van zijn of haar bezittingen voor na zijn of haar dood.     Testamentaire bevoegdheid in Spanje [...]

Nieuwe huisdierenwet in Spanje

2022-08-22T08:35:47+01:0008, 2022|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Huisdieren als wezens met gevoel in Spanje Vandaag spreken wij bij Welex advocaten in Marbella met u over een zeer bijzonder onderwerp, namelijk een wet die op 5 januari in Spanje in werking is getreden en die honden en katten erkent als levende wezens met gevoel en die niet langer als roerend goed worden beschouwd. [...]