fbpx

Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje

Criterium van nationaliteit of verblijf in verband met erfopvolging

2017-11-26T23:24:16+01:0011, 2017|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Erfrecht in Spanje. Welex assisteert u met bezit in Spanje. Maatwerk testament in Spanje en met voorbereiding respectievelijk afwikkeling van uw nalatenschap in Spanje. De wet in Spanje die het Erfrecht regelt is anders dan in Nederland, oppassen dus met de criterium van nationaliteit of verblijf  inzake erfenissen en nalatenschappen in Spanje   De Verordening (EU) nr. 650/2012 van het [...]

De aanvaarding van een nalatenschap in Spanje

2017-11-25T18:05:32+01:0009, 2017|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje, Vastgoed in Spanje|

Na het overlijden van een persoon hebben de erfgenamen in Spanje het recht om de nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. In geval van aanvaarding, moet de volgende documentatie overhandigd worden om de akte van aanvaarding en de toekenning van de nalatenschap te doen verlijden:   - De overlijdensakte die wordt afgegeven door de burgerlijke [...]

U betaalt in Andalusië geen erfbelasting over een nalatenschap van minder dan 250.000 euro

2017-11-25T20:40:34+01:0008, 2017|Belasting in Spanje, Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

De Spaanse regio Andalusië heeft een interessante wijziging doorgevoerd in de toepassing van de verlaging voor echtgenoot en directe familieleden van een nalatenschap. Nieuwe wetgeving rond de Spaanse erfbelasting in Andalusië ging op 1 januari 2017 van kracht.   Zodoende is er een verlaging van toepassing van de te betalen erfenisbelasting voor echtgenoten en directe [...]

Alles wat u moet weten over schenkingen in Spanje

2017-11-25T18:16:51+01:0007, 2017|Belasting in Spanje, Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje, Vastgoed in Spanje|

Onder een schenkingen in Spanje, in de vorm van geld of onroerende goederen, wordt verstaan: de overdracht door een persoon en vrije aanvaarding door de andere persoon van geld of een zaak. Dit wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek onder de successie- en schenkingsrechten. Het belangrijkste verschil tussen schenking en erfenis is dat bij de [...]

Wettelijke gevolgen van een Volmacht die buiten Spanje is verleend

2017-11-27T00:22:10+01:0006, 2017|Belasting in Spanje, Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje, Vastgoed in Spanje|

Beschikking d.d. 14 September 2106 van de zogenaamde Dirección General de los Registros y del Notariado. Wenst u uw eigendom in Spanje te verkopen? Uw Nederlandstalige advocaat in Marbella wenst u te informeren over het volgende zodat u bij het gebruiken van een volmacht in Spanje daarmee rekening kunt houden.   Bent u een Nederlander [...]

Hoe kan ik een kopie krijgen van een testament dat in Spanje is opgesteld?

2017-11-26T23:33:02+01:0002, 2017|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje|

Testament in Spanje Het belangrijkste waarmee we rekening moeten houden bij het verkrijgen van een testament in Spanje of een gewaarmerkt afschrift ervan is dat u eerst dient te weten of de overleden persoon al dan niet een testament heeft doen opmaken in Spanje. Het certificaat van uiterste wilsbeschikking die we dienen te verkrijgen zal [...]

Welke regels hebben invloed op de vermogensbelasting in Spanje voor residenten en niet-residenten?

2017-11-25T18:28:09+01:0002, 2017|Belasting in Spanje, Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje, Vastgoed in Spanje|

Hoewel de vermogensbelasting in Spanje opnieuw werd ingesteld op voorlopige basis voor de jaren 2011 en 2012, werden sinds 28 december 2012 verscheidene maatregelen getroffen om de openbare financiën te consolideren en de economische activiteit in Spanje te bevorderen.   In 2013, werd de vermogensbelasting dus verlengd voor de jaren 2011 en 2012. En vanaf [...]

Wat houdt het recht van vruchtgebruik in Spanje precies in? De belangrijkste elementen

2017-11-26T19:54:19+01:0005, 2015|Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje, Vastgoed in Spanje|

Het is belangrijk om vooraleer de fundamentele elementen van het vruchtgebruik te bespreken, we eerst even dieper ingaan op het concept vruchtgebruik en het recht op vruchtgebruik zelf. Zodat dit blog wat gemakkelijker te begrijpen zou zijn, leggen we eerst uit wat het vruchtgebruik is: het is het recht van de vruchtgebruiker om een eigendom [...]

Hoe wordt in Spanje de inbetalinggeving belast?

2017-11-25T19:07:36+01:0003, 2015|Belasting in Spanje, Nalatenschap, Testamenten en erfrecht in Spanje, Vastgoed in Spanje|

De “inbetalinggeving” is een term die we nogal veel horen de laatste tijd in de communicatiemedia in Spanje. Het gaat om een akkoord tot levering van de onroerende zaak door de schuldenaar aan de bank om zo zijn schuld af te lossen die hij is aangegaan om de woning in Spanje te kopen. Met andere [...]