16.082017
Off
3
Inheritance tax in Spain

U betaalt in Andalusië geen erfbelasting over een nalatenschap van minder dan 250.000 euro

De Spaanse regio Andalusië heeft een interessante wijziging doorgevoerd in de toepassing van de verlaging voor echtgenoot en directe familieleden van een nalatenschap. Nieuwe wetgeving rond de Spaanse erfbelasting in Andalusië ging op 1 januari 2017 van kracht. Zodoende is er een verlaging van toepassing van de te betalen erfenisbelasting voor echtgenoten en directe familieleden…

06.072017
Off
2
donation in Spain

Alles wat u moet weten over schenkingen in Spanje

Onder een schenkingen in Spanje, in de vorm van geld of onroerende goederen, wordt verstaan: de overdracht door een persoon en vrije aanvaarding door de andere persoon van geld of een zaak. Dit wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek onder de successie- en schenkingsrechten. Het belangrijkste verschil tussen schenking en erfenis is dat bij de…

18.062017
Off
3
machtiging in Spanje

Wettelijke gevolgen van een Volmacht die buiten Spanje is verleend

Beschikking d.d. 14 September 2106 van de zogenaamde Dirección General de los Registros y del Notariado. Wenst u uw eigendom in Spanje te verkopen? Uw Nederlandstalige advocaat in Marbella wenst u te informeren over het volgende zodat u bij het gebruiken van een volmacht in Spanje daarmee rekening kunt houden. Bent u een Nederlander of…

20.022017
Off
3
testament Spanje

Hoe kan ik een kopie krijgen van een testament dat in Spanje is opgesteld?

Testament in Spanje Het belangrijkste waarmee we rekening moeten houden bij het verkrijgen van een testament in Spanje of een gewaarmerkt afschrift ervan is dat u eerst dient te weten of de overleden persoon al dan niet een testament heeft doen opmaken in Spanje. Het certificaat van uiterste wilsbeschikking die we dienen te verkrijgen zal…

13.022017
Off
3
tax in Spain

Welke regels hebben invloed op de vermogensbelasting in Spanje voor residenten en niet-residenten?

Hoewel de vermogensbelasting in Spanje opnieuw werd ingesteld op voorlopige basis voor de jaren 2011 en 2012, werden sinds 28 december 2012 verscheidene maatregelen getroffen om de openbare financiën te consolideren en de economische activiteit in Spanje te bevorderen. In 2013, werd de vermogensbelasting dus verlengd voor de jaren 2011 en 2012. En vanaf 1…

20.052015
Off
3
Usufruct

Wat houdt het recht van vruchtgebruik in Spanje precies in? De belangrijkste elementen

Het is belangrijk om vooraleer de fundamentele elementen van het vruchtgebruik te bespreken, we eerst even dieper ingaan op het concept vruchtgebruik en het recht op vruchtgebruik zelf. Zodat dit blog wat gemakkelijker te begrijpen zou zijn, leggen we eerst uit wat het vruchtgebruik is: het is het recht van de vruchtgebruiker om een eigendom…

09.032015
Off
2
payment in kind

Hoe wordt in Spanje de inbetalinggeving belast?

De “inbetalinggeving” is een term die we nogal veel horen de laatste tijd in de communicatiemedia in Spanje. Het gaat om een akkoord tot levering van de onroerende zaak door de schuldenaar aan de bank om zo zijn schuld af te lossen die hij is aangegaan om de woning in Spanje te kopen. Met andere…