Welex, advocaten en accountantskantoor in Marbella, heeft het genoegen enkele regels te schrijven over het Civielrechtelijke aansprakelijkheidsvorderingen tijdens een bouwprocedure in Spanje.

 

De Spaanse wet 28/1999 van 5 november inzake bouwstandaarden legt een reeks garantieperiodes vast om de gerechtelijke stappen in Spanje te kunnen ondernemen voor materiële schade die kan ontstaan ​​na de constructie van een gebouw, of een deel daarvan, tegen de personen die hebben deelgenomen aan de bouw:

a) Een garantietermijn van 10 jaarvoor de materiële schade die in het gebouw wordt veroorzaakt als gevolg van defecten of beschadigingen die van invloed zijn op de fundering, dragende muren of andere structurele elementen die de mechanische sterkte en stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen in Spanje.

 

b) Een garantietermijn van 3 jaar, als gevolg van het bestaan ​​of het opduiken van materiële schade door gebreken in constructieve elementen die daardoor niet meer voldoen aan de bewoonbaarheidseisen, zoals hygiëne, gezondheid, lawaai, energiebesparing, milieubescherming of rationeel energiegebruik in Spanje.

 

c) Een garantietermijn van 1 jaar, om de aannemer te vorderen wegens de materiële schade die betrekking heeft op elementen die te maken hebben met de voltooiing of afwerking van de werkzaamheden in Spanje.

 

In Spanje vervallen de vorderingen om aansprakelijkheid te eisen binnen een termijn van 2 jaar na het optreden van de schade, zolang deze zich binnen de voornoemde garantietermijnen hebben voorgedaan.

Alle personen die bij de bouwprocedure zijn betrokken, zijn hoofdelijk verantwoordelijk wanneer de oorzaak van de materiële schade niet kan worden vastgesteld of als de samenloop van fouten is bewezen, maar zonder dat de mate waarin elk persoon aandeel in de veroorzaakte schade heeft, kan worden vastgesteld.

 

In ieder geval zal de ontwikkelaar hoofdelijk aansprakelijk zijn ten opzichte van de kopers van de woning voor de materiële schade die voortvloeit uit gebreken of constructiefouten in Spanje.

Als u een nieuwe woning in Spanje heeft gekocht of heeft verbouwd, neem dan contact op met Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella. Op advocatenkantoor in Marbella, zal het een plezier zijn uw zaak en de daaruit voortvloeiende maatregelen zullen analyseren. Vind uw gemoedsrust bij de professionals van Welex.

Andere interessante artikelen: