testament SpanjeErfrecht in Spanje. Welex assisteert u met bezit in Spanje. Maatwerk testament in Spanje en met voorbereiding respectievelijk afwikkeling van uw nalatenschap in Spanje. De wet in Spanje die het Erfrecht regelt is anders dan in Nederland, oppassen dus met de criterium van nationaliteit of verblijf  inzake erfenissen en nalatenschappen in Spanje

 

De Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.

Op 17 augustus 2015 is de Verordening nr. 1329/2014 van de Commissie in werking getreden, die de formulieren vermeld in Verordening nr. 650/2012 regelt.

Deze verordening 650/2012 en de verordening voor de tenuitvoerlegging is vanaf de 17e augustus 2015 direct van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.

Er bestaat geen twijfel over de praktische gevolgen die deze verordening heeft voor alle burgers van de Europese Unie bij het bepalen dat de wet die van toepassing is op de gehele erfenis, die zal zijn van de staat waarin de overledene gewoonlijk woonde op het moment van overlijden.

Stel je voor dat iemand met de Franse nationaliteit aan de Costa del Sol woonde en die geen testament had in Frankrijk of Spanje, dan zal de wet die van toepassing zal zijn op de nalatenschap na zijn overlijden de wet van zijn verblijf zijn, met name de Spaanse wet.

 Het feit dat hij niet uitdrukkelijk in een testament heeft aangewezen welke wet na zijn overlijden zou gelden, of dat nu de wet van zijn nationaliteit of zijn woonplaats moet zijn, zal krachtens deze verordening van de Europese Unie de wet van zijn residentie dus van toepassing zijn.

 De verordening bepaalt dat de keuze van de toepasselijke wet uitdrukkelijk moet worden gedaan in een verklaring in de vorm van laatste wilsbeschikking, welke normaal gezien dus in een testament wordt uitgedrukt.

Als een testament werd gemaakt voorafgaande aan de inwerkingtreding van de verordening, met name vóór 17 augustus 2015, ga dan nogmaals na of het duidelijk is opgesteld en expliciet en duidelijk gekozen werd voor de toepasselijke wet, dat wil zeggen de wet van de gewone verblijfplaats of die van de nationaliteit.

 

Neem contact op met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella en wij bieden een antwoord op al uw twijfels inzake erfenissen en nalatenschappen in Spanje.