De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheidlimited liability company advisors Marbella is een van de meest voorkomende vormen van vennootschappen in Spanje. Het maatschappelijk kapitaal ervan is verdeeld in aandelen en bestaat uit de inbreng van alle vennoten die niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap.

De belangrijkste kenmerken zijn:

– De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, enkel en alleen tot het bedrag van hun inbreng.

– Het is een kapitaalvennootschap.

– Er bestaat een oprichtingskapitaal dat volledig is geplaatst en volgestort van minimaal 3.000 euro.

– Het is een besloten vennootschap waarin, met uitzondering van het anders bepaalde in de statuten, de overdracht van de aandelen over het algemeen beperkt is.

– Het is een flexibele vennootschap, waarin de autonomie van de wil van de vennoten overheerst.

Het is verboden om obligaties of andere verhandelbare effecten gegroepeerd in afgiftes, af te geven.

 

Een van de belangrijkste redenen waarom er meer en meer vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid worden opgericht, is dat er geen rapport van een onafhankelijke deskundige over niet geldelijke inbreng wordt vereist, of enige andere bepaalde rapporten en wettelijke publicatievereisten die in andere soorten vennootschappen wel verplicht zijn.

 

OPRICHTING:

De oprichting van kapitaalvennootschappen dient te geschieden via een notariële akte. Met het oog op een rechtsgeldige rechtspersoonlijkheid moet de vennootschap worden ingeschreven in het handelsregister. Krachtens deze inschrijving verkrijgt de vennootschap de rechtspersoonlijkheid die overeenkomt met de gekozen vennootschap. In dit geval dus de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zodra de vennootschap staat ingeschreven bij het Handelsregister zal de bewaarder van het Handelsregister de gegevens met betrekking tot de oprichting op telematische wijzen en zonder bijkomende kosten, publiceren in het Officiële Bulletin van het handelsregister.

De OPRICHTINGSAKTE moet zijn verleden door alle oprichters, of deze nu natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, in eigen naam of via een vertegenwoordiger. Alle oprichters moeten inschrijven op alle aandelen.

 

De oprichtingsakte moet de volgende informatie bevatten:

  1. a) De identiteit van de vennoot of vennoten.
  2. b) De wil om een ​​kapitaalvennootschap op te richten met de keuze een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te richten.
  3. c) De inbreng van elke vennoot en de nummering van de aandelen toegekend aan elke vennoot.
  4. d) De statuten van de vennootschap.
  5. e) De identiteit van de persoon of personen die initieel verantwoordelijk zijn voor het bestuur en administratie en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

 

Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor en team van economen in Marbella wanneer u meer informatie wilt over vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid of als u van plant bent een bedrijf in Spanje op te richten.