De deskundige Nederlandstalige accountants, economen en belastingadviseurs van Welex bieden professionele dienstverlening aan natuurlijke personen en rechtspersonen en aan zowel residenten als niet-residenten in Spanje.

Fiscaal- en boekhoudkundig advies voor natuurlijk personen die niet-residenten zijn in Spanje.

  1. INKOMSTENBELASTING NIET-RESIDENTEN – VASTGOED IN SPANJE

Bent u niet-resident en eigenaar van een woning in Spanje? Dan is het belangrijk te voldoen aan al uw belastingverplichtingen. Wij berekenen graag de betreffende inkomstenbelasting voor niet-residenten. Dit is een jaarlijkse belastingaangifte over de inkomsten van niet-residenten.

Zelfs als de woning in Spanje niet gebruikt wordt en/of niet verhuurd wordt aan derden, veronderstelt de Spaanse wetgeving dat er sprake is van een ‘vermoedelijk inkomen’. Alle eigenaren moeten afzonderlijk deze persoonlijke belastingaangifte opmaken en indienen.

Bij Welex treden we op als uw vertegenwoordiger op fiscaal gebied, berekenen we de  jaarlijkse belasting, dienen we het formulier voor inkomstenbelasting voor niet-residenten in en zorgen we ervoor dat de betaling wordt voldaan.

De inkomstenbelasting voor niet-residenten (I.R.N.R) dient ieder jaar opnieuw berekend te worden, omdat verschillende factoren van jaar tot jaar anders kunnen zijn.

In 2015was er een herziening van het belastingpercentage dat van toepassing is op de inkomsten van alle belastingbetalers die niet-residenten zijn in Spanje, dus er niet permanent gevestigd zijn.

De volgende tabel geeft deze herziening weer:

Ons team belastingadviseurs in Marbella kan voor u het bedrag van deze belasting berekenen, de formulieren invullen en de betaling ervan uitvoeren. Tevens bieden wij u advies over welke andere fiscale, juridische of boekhoudkundige kwestie dan ook.


  1. VERMOGENSBELASTING IN SPANJE

De vermogensbelasting werd voor de jaren 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 tijdelijk opnieuw ingevoerd.

Wanneer dient de vermogensbelasting in Spanje betaald te worden?

De Spaanse vermogensbelasting dient elk jaar op 31 december betaald te worden.

Is er een minimale vrijstelling?

Er is een vrijstelling van 700.000 euro die in mindering wordt gebracht op de belastinggrondslag.

Ben ik verplicht de vermogensbelasting in Spanje aan te geven, ook wanneer de nettowaarde van mijn woning in Spanje minder is dan 700.000 euro?

Uitsluitend de belastingplichtigen die iets moeten betalen, zijn verplicht aangifte te doen. Ook diegene waarvan de waarde van de goederen en rechten hoger is dan twee miljoen euro, zelfs als dat neerkomt op een negatief bedrag, dient een aangifte in te dienen.

Fiscaal en boekhoudkundig advies voor rechtspersonen

Welex, uw team van advocaten en economen in Marbella, is gespecialiseerd in de verlening van advies voor zowel kleine als middelgrote bedrijven in Spanje.

De Nederlandstalige Spaanse belastingadviseurs van ons kantoor bieden advies en staan tot uw beschikking voor de opmaak en het indienen van de volgende aangiftes:

  • Belasting over de toegevoegde waarde (btw in Spanje).
  • Spaanse Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen (inhouding en aanbetaling over inkomsten uit werk en bepaalde economische activiteiten).
  • Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen (inhouding en aanbetaling over bepaalde inkomsten of huurinkomsten).
  • Het aanvragen van gespreide betaling van de vennootschapsbelasting in Spanje.
  • Jaarlijkse aangifte van transacties met derden.
  • Jaarlijkse aangifte van de Spaanse vennootschapsbelasting.

Boekhoudkundig advies voor bedrijven

Boekhoudkundig advies voor bedrijven

Wij garanderen u een professionele en klantvriendelijke dienstverlening. Al onze deskundige Nederlandstalige accountants hebben jarenlange ervaring in hun vakgebied en stellen die tot uw beschikking om uw zaken vlot en efficiënt af te handelen.

De bedrijfsleider dient de rekeningen van het bedrijf geactualiseerd te houden. Deze taak moet door bevoegde personen uitgevoerd worden wanneer men maximale nettowinst uit de economische activiteit wil verkrijgen.

Het is voor u als eigenaar van een bedrijf in Spanje van vitaal belang dat u kunt vertrouwen op de kennis van een deskundige boekhouder.

De formele verplichtingen van een bedrijf kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld.

Formele verplichtingen in de boekhouding in Spanje

De boeken die u als bedrijf in Spanje verplicht dient bij te houden, zijn:

A) De Spaanse jaarrekeningen. Deze omvatten:

De balans

De winst- en verliesrekening

Een toelichting

Deze drie documenten dienen duidelijk opgesteld te zijn, zodat de informatie nuttig en begrijpelijk is. De informatie die voortvloeit uit de jaarrekeningen in Spanje dient een getrouwe weergave te bieden van het vermogen en de resultaten van het bedrijf.

B) Journaal: daarin worden alle transacties omtrent de bedrijfsactiviteit dagelijks genoteerd.

C) Notulenboek.

D) Aandeelhoudersregister van een besloten vennootschap (in het Spaans een SL).

Wij verwelkomen u met veel genoegen op ons kantoor in Marbella. Bij Welex bieden wij onze dienstverlening in verschillende talen aan: Spaans, Engels, Nederlands en Frans.

Vanuit Marbella leveren wij een professionele en gedegen dienstverlening aan over heel Spanje. Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Neem vandaag nog contact op met ons kantoor!

  1. Gerelateerde inhoud:

  2.