De deskundige Nederlandstalige accountants, economen en belastingadviseurs van Welex bieden professionele dienstverlening aan natuurlijke personen en rechtspersonen en aan zowel residenten als niet-residenten in Spanje. Fiscaal- en boekhoudkundig advies voor natuurlijk personen die niet-residenten zijn in Spanje.

Bent u niet-resident en eigenaar van een woning in Spanje? Dan is het belangrijk te voldoen aan al uw belastingverplichtingen. Wij berekenen graag de betreffende inkomstenbelasting voor niet-residenten. Dit is een jaarlijkse belastingaangifte over de inkomsten van niet-residenten.

Zelfs als de woning in Spanje niet gebruikt wordt en/of niet verhuurd wordt aan derden, veronderstelt de Spaanse wetgeving dat er sprake is van een ‘vermoedelijk inkomen’. Alle eigenaren moeten afzonderlijk deze persoonlijke belastingaangifte opmaken en indienen.

Bij Welex treden we op als uw vertegenwoordiger op fiscaal gebied, berekenen we de  jaarlijkse belasting, dienen we het formulier voor inkomstenbelasting voor niet-residenten in en zorgen we ervoor dat de betaling wordt voldaan.

De inkomstenbelasting voor niet-residenten (I.R.N.R) dient ieder jaar opnieuw berekend te worden, omdat verschillende factoren van jaar tot jaar anders kunnen zijn.

In 2015was er een herziening van het belastingpercentage dat van toepassing is op de inkomsten van alle belastingbetalers die niet-residenten zijn in Spanje, dus er niet permanent gevestigd zijn.

De volgende tabel geeft deze herziening weer:

Ons team belastingadviseurs in Marbella kan voor u het bedrag van deze belasting berekenen, de formulieren invullen en de betaling ervan uitvoeren. Tevens bieden wij u advies over welke andere fiscale, juridische of boekhoudkundige kwestie dan ook.

De vermogensbelasting werd voor de jaren 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 tijdelijk opnieuw ingevoerd.

Wanneer dient de vermogensbelasting in Spanje betaald te worden?

De Spaanse vermogensbelasting dient elk jaar op 31 december betaald te worden.

Is er een minimale vrijstelling?

Er is een vrijstelling van 700.000 euro die in mindering wordt gebracht op de belastinggrondslag.

Ben ik verplicht de vermogensbelasting in Spanje aan te geven, ook wanneer de nettowaarde van mijn woning in Spanje minder is dan 700.000 euro?

Uitsluitend de belastingplichtigen die iets moeten betalen, zijn verplicht aangifte te doen. Ook diegene waarvan de waarde van de goederen en rechten hoger is dan twee miljoen euro, zelfs als dat neerkomt op een negatief bedrag, dient een aangifte in te dienen.

Fiscaal en boekhoudkundig advies voor rechtspersonen

Welex, uw team van advocaten en economen in Marbella, is gespecialiseerd in de verlening van advies voor zowel kleine als middelgrote bedrijven in Spanje.

De Nederlandstalige Spaanse belastingadviseurs van ons kantoor bieden advies en staan tot uw beschikking voor de opmaak en het indienen van de volgende aangiftes:

  • Belasting over de toegevoegde waarde (btw in Spanje).
  • Spaanse Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen (inhouding en aanbetaling over inkomsten uit werk en bepaalde economische activiteiten).
  • Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen (inhouding en aanbetaling over bepaalde inkomsten of huurinkomsten).
  • Het aanvragen van gespreide betaling van de vennootschapsbelasting in Spanje.
  • Jaarlijkse aangifte van transacties met derden.
  • Jaarlijkse aangifte van de Spaanse vennootschapsbelasting.
STEL EN VRAAG

Boekhoudkundig advies voor bedrijven

Wij garanderen u een professionele en klantvriendelijke dienstverlening. Al onze deskundige Nederlandstalige accountants hebben jarenlange ervaring in hun vakgebied en stellen die tot uw beschikking om uw zaken vlot en efficiënt af te handelen.

De bedrijfsleider dient de rekeningen van het bedrijf geactualiseerd te houden. Deze taak moet door bevoegde personen uitgevoerd worden wanneer men maximale nettowinst uit de economische activiteit wil verkrijgen.

Het is voor u als eigenaar van een bedrijf in Spanje van vitaal belang dat u kunt vertrouwen op de kennis van een deskundige boekhouder.

De formele verplichtingen van een bedrijf kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld.

Formele verplichtingen in de boekhouding in Spanje

De boeken die u als bedrijf in Spanje verplicht dient bij te houden, zijn:

A) De Spaanse jaarrekeningen. Deze omvatten:

De balans

De winst- en verliesrekening

Een toelichting

Deze drie documenten dienen duidelijk opgesteld te zijn, zodat de informatie nuttig en begrijpelijk is. De informatie die voortvloeit uit de jaarrekeningen in Spanje dient een getrouwe weergave te bieden van het vermogen en de resultaten van het bedrijf.

B) Journaal: daarin worden alle transacties omtrent de bedrijfsactiviteit dagelijks genoteerd.

C) Notulenboek.

D) Aandeelhoudersregister van een besloten vennootschap (in het Spaans een SL).

Wij verwelkomen u met veel genoegen op ons kantoor in Marbella. Bij Welex bieden wij onze dienstverlening in verschillende talen aan: Spaans, Engels, Nederlands en Frans.

Vanuit Marbella leveren wij een professionele en gedegen dienstverlening aan over heel Spanje. Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Neem vandaag nog contact op met ons kantoor!

Welex, uw accountant en belastingadvieskantoor in Marbella, vertelt u graag iets over wat men in Spanje onder ‘holdingbedrijven’ verstaat en over bedrijven die economische activiteiten uitoefenen.

We herinneren u ook aan de belastingtarieven en vrijstellingen van de vennootschapsbelasting in Spanje.

Wanneer verricht een bedrijf in Spanje economische activiteiten?

De afsluiting van de boekhouding in Spanje

De afsluiting van de boekhouding in Spanje

Helaas gaat dat bij de boekhouding in Spanje wat anders. Hoewel het fiscaal jaar eindigt op 31 december kunnen we pas in juli (met de vennootschapsbelasting) het voorgaande jaar helemaal afsluiten….

Praktisch voorbeeld over Btw in geval van een bouwbedrijf in Spanje

Door WeLex, uw Nederlandstalige accountant in Spanje! Zijn de facturen van een bouwbedrijf in Spanje onderhevig aan Spaanse btw?

En wat als de cliënt een Duits bedrijf is dat een intracommunautair btw-nummer heeft?  WeLex, uw advocatenkantoor en team accountants in Marbella, geeft u vandaag wat uitleg over een van de meest complexe belastingen in het

Alles wat u moet weten over de Beckham-wet in Spanje

Het Koninklijk Besluit 687 uit het jaar 2005 staat bekend als de Beckham-wet in Spanje. David Beckham was een van de eersten die profiteerde van dit speciale fiscale regime. Hij werd als een niet-ingezetene belast terwijl hij in dienst was bij een bedrijf in Spanje. Op basis van de Beckham-wet kunnen natuurlijke personen die in…

BTW in Spanje-Belasting op Toegevoegde Waarde versus ITP Overdrachtsbelasting

accountant in SpanjePraktische gevallen. Hoe worden de volgende transacties  in Spanje belast? Met BTW of de zogenaamde Overdrachtsbelasting en Zegelrecht?

Hoe moet de aankoop in Spanje van een tweedehandscomputer rechtstreeks van een particulier of bij een online winkel belast worden?

In het geval de computer wordt aangekocht van een particulier, is deze aankoop onderhevig aan Spaanse Overdrachtsbelasting.

Indien deze wordt gekocht in een online of gewone winkel dan moet de Spaanse BTW worden betaald aan de verkoper.

Een bedrijfsdirecteur verkoopt tweedehandsmeubels die hij 10 jaar geleden gekocht heeft.

De aankoopt wordt niet met de Overdrachtsbelasting belast maar met BTW omdat het gaat om een bedrijfsdirecteur die zijn activiteit aan het uitoefenen is.

En als diegene die verkoopt een onderwijsinstelling is?

Dan komt geen enkele van de twee belastingen in aanmerking, noch Spaanse BTW noch Overdrachtsbelasting omdat deze operaties daarvan vrijgesteld worden (artikel 20, een, 24º, van de Spaanse Wet inzake BTW).

5 stappen om een branche in Spanje op te zetten van een buitenlands bedrijf.

Bedrijven en vennootschappen in SpanjeZou u graag uw bedrijf uitbreiden tot in Spanje. Nadat u de marktmogelijkheden heeft bestudeerd, alsook de locatie en de lokale wetgeving,  zijn er een serie stappen die u dient te volgen op en branche in Spanje op te zetten.

Een branche in Spanje es een secundaire vestiging van een bedrijf, met zekere autonomie, maar afhankelijk van het buitenlands moederbedrijf. Het doeleinde ervan is dat de buitenlandse vennootschap, niet-resident in Spanje, activiteiten kan uitvoeren in Spanje. Om een branche in Spanje op te zetten moeten de volgende stappen worden ondernomen. Hieronder vindt u een lijst met de vereiste stappen:

De Belasting over Economische Activiteiten in Spanje (IAE)

Het Spaanse belastingsysteem kent de belasting Belasting over Economische Activiteiten (IAE). Dit is de belasting die wordt geheven door de Spaanse belastingdienst over eender welke soort economische activiteit in Spanje en geldt voor zowel natuurlijke als rechtspersonen.

Overweegt u als zelfstandige een activiteit te starten in Spanje of een vennootschap op te richten, dan dient u in overleg met uw fiscalist de correcte SBI-code te kiezen waarmee u de betaling van de Belasting over Economische Activiteiten kunt doen.

BTW in Spanje (de Spaanse IVA)

belasting in Spanje

BTW in Spanje. Naar wat wij als BTW kennen, wordt in Spanje verwezen met de afkorting IVA. Als u een activiteit uitoefent of een bedrijf heeft in Spanje bent u onderhevig aan deze belasting die wel gerekend kan worden tot een van de meest complexe belastingen van het Spaanse belastingstelsel.

De IVA werd in het Spaanse belastingsysteem geïntroduceerd door de Spaanse socialistische arbeidspartij PSOE (Partido Socialista Obrero Español), dit is een partij die zich wat ideologie betreft links op het politieke spectrum beweegt. De IVA werd in 1986 ingevoerd omdat de Spaanse markt zich moest aanpassen aan die van de Europese Uni

Verkrijg meer informatie op onze specifieke website over accountancy en belasting in Spanje.

Accountancy en belasting in Spanje

Vastgoed advocaten in Marbella: Heeft u juridische bijstand nodig in verband met uw woning in Spanje?

Welex beschikt over een team van professionals, onder andere bestaande uit advocaten en economen, experts in de aan- en verkoop van onroerend goed in Marbella en heel Spanje, zowel in de juridische als in de fiscale kant van de transactie. Verduidelijk uw twijfels, wacht niet om advies te vragen. Neem vrijblijvend contact op met onze kantoren, wij zullen u graag helpen. het beste advies in vennootschapsrecht, nalatenschappen, erfrecht, merken-, octrooi-, en handelsnaamrecht, burgerlijke rechtszaken, vastgoedrecht en strafrecht in Spanje.

Contact

Aanbevolen berichten

  • Belastingtarieven op spaargeld van residenten in Spanje

Belastingtarieven op spaargeld in Spanje

Woont u in Spanje en bent u op zoek naar de ins en outs van de belasting op spaargeld? Van Welex, uw gids en belastingadviseur in dit land, geven we u graag een overzicht van [...]

Gouden Visa in Spanje

Welex, een professioneel team van advocaten en accountants in Marbella, schrijft graag enkele regels over het gouden visa in Spanje. Wenst u een residentenvisa in Spanje te bekomen en u bent geen inwoner van een [...]

Nieuwe belastingregels voor Spaanse huurinkomsten van niet-ingezetenen

Welex, uw accountant, belastingadviseur en advocaat onder één dak, geeft u graag inzicht in de recente belastingregels updates van de Spaanse belastingdienst met betrekking tot de kwartaalaangifte van inkomstenbelasting voor huurinkomsten van niet-ingezetenen, met ingang [...]