Bij Welex zal ons team u duidelijk informeren over de opmaak en het doen verlijden van uw testament ten overstaan van een Spaanse notaris, zodat deze rechtsgeldig wordt opgemaakt en voldoet aan alle formele vereisten die erop van toepassing zijn.

Onze adviseurs bieden de volgende diensten aan:

  • Het doen verlijden van het testament in Spanje opgemaakt in twee talen ten overstaan van een Spaanse notaris en bijstand van een professionele tolk bij het ondertekenen op het notariskantoor.
  • Nauwkeurige informatie omtrent de kosten en belastingen die voortvloeien uit de aanvaarding van de nalatenschap in Spanje.
  • Het verzamelen van de benodigde documenten voor het verlijden van de akte, zoals de overlijdensakte, testament, NIE nummer, certificaat bij het Centrale Testamentenregister, certificaat van de verzekeringsdekking van het overlijden, bankcertificaat van de houders van de Spaanse bankrekening en overige rechten en goederen in Spanje.
  • Bijstand op het notariskantoor voor het verlijden van de akte van verklaring van erfgenamen en in voorkomend geval de akte van aanvaarding en toedeling van de nalatenschap.
  • Het indienen en betalen van de successie- en schenkingsrechten bij de Spaanse belastingdienst.
  • Inschrijving in het betreffende eigendomsregister van de akte van de nalatenschap.

Uw BELANGEN ZIJN OOK DE ONZE

Testamenten en Nalatenschappen in Spanje

Voorkom onnodige zorgen. Bij Welex zorgen wij voor uw gemoedsrust en staan wij ervoor in dat alle documentatie is voorbereid om de nalatenschap te aanvaarden.

Wij staan u op een persoonlijke wijze bij gedurende de volledige procedure om al uw twijfels weg te nemen en uw vragen te beantwoorden.

De aanvaarding van een nalatenschap is bij Welex in goede handen. Onze deskundige advocaten zullen dit vaak lastige proces omzetten in een veilige en duidelijke procedure.

Wij streven naar uitmuntendheid in ons werk.

Meer informatie

Hoe kunnen wij u helpen bij een nalatenschap in Spanje: Procedures en belastingen

Hoe kan ik een kopie verkrijgen van een testament dat in Spanje werd opgemaakt?

Alles wat u dient te weten over schenkingen in Spanje