Directe en indirecte belastingen in Spanje

Van Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, willen we willen we uitleggen het voornaamste verschil tussen directe en indirecte belastingen in Spanje is de basis waarop ze toegepast worden. Directe belastingen betrekking hebben op de rijkdom van een persoon, en indirecte belastingen worden geheven op hoe deze rijkdom gebruikt wordt.

Het merendeel van de belastingbetalers in Spanje geeft gemiddeld 43% van hun inkomsten uit aan de betaling van belastingen. In het algemeen wordt dit opgesplitst in directe en indirecte belastingen.

 

DIRECTE BELASTINGEN IN SPANJE INDIRECTE BELASTINGEN IN SPANJE
   
 

Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen

 

BTW – Algemeen 21%

 

Vennootschapsbelasting

 

BTW – Verlaagd 10%

 

Belasting op schenkingen

 

BTW – Extra verlaagd 4%

 

Onroerendgoedbelasting

 

 

Belasting op overdracht van vermogensbestanddelen en van de zegel- en registratierechten

 

Bedrijfsbelasting

 

Bijzondere heffingen

 

Verkeersbelasting op autovoertuigen

 

 

 

Directe en indirect belastingen in Spanje

Denk aan belastingen in termen van direct of indirect: direct is een bepaalde handeling of feit dat belast wordt (bij het verkrijgen van inkomsten) en indirect zijn belastingen die afgeleid worden naar de consument van eindproducten of diensten (belasting op de toegevoegde waarde).

De veelheid aan heffingen, samen met de bijkomende verplichtingen die de wet zelf oplegt aan belastingplichtigen zoals het indienen van kwartaalaangiften, de definitieve samenvatting van de aangifte, medewerking met de belastinginspectie of de verplichting om handelingen of betalingen uit te voeren zoals voorschotbetalingen, vertegenwoordigen een hele lijst aan verplichtingen voor burgers in verband met hun belastingverplichtingen, die ervoor zorgen dat deze materie een vrij hoge technisch-juridische complexiteitsgraad heeft.

Het voorgaande wordt nog aangevuld met de bepaling van de belastingcapaciteit, waartoe ook de verschillende overheidsadministraties behoren.

Tot slot geeft de Algemene Belastingwet in Spanje aan dat zowel natuurlijke als rechtspersonen belastingplichtig zijn, wat ons nieuwe belastingsysteem nog complexer maakt, met bijzondere vaststelling van de volgende:

 

  1. Belastingbetalers (bv. indien u een voertuig koopt).
  2. Vervangers van de belastingbetalers (die bv. verplicht zijn om te betalen in de plaats van een andere burger).
  3. Zij die verplicht zijn om deelbetalingen uit te voeren. (bv. vrije beroepen).
  4. Inhouders van bronheffing (bv. bedrijven ten opzichte van werknemers; kopers van vastgoed bij niet-ingezetenen).
  5. Zij die verplicht zijn om voorschotinkomsten toe te passen (bv. verplichte ondernemingen).
  6. Zij die verplicht zijn om belastingen af te wentelen (bv. professionals m.b.t. de BTW).
  7. Zij die verplicht zijn om de afwenteling te ondergaan (bv. eindconsumenten)
  8. Zij die verplicht zijn om de bronheffing te ondergaan (bv. huurders van handelspanden).
  9. Zij die verplicht zijn om voorschotinkomsten te ondergaan (bv. de verhuurder van een handelspand).
  10. Begunstigden van vrijstelling, teruggave of belastingvermindering, wanneer zij niet de status van belastingplichtige hebben.

 

Deze lijst is opgesteld als numerus apertus, waarbij er andere belastingplichtigen voor de specifieke voorschriften van elke belasting, heffing of bijzondere bijdrage vastgesteld kunnen worden, waardoor het noodzakelijk is om elk van de voorschriften te controleren om de belastingplicht vast te stellen.

Kortom, een hele lijst aan verplichtingen, onderworpenen en administraties met fiscale daadkracht die hiervan een uitdagende en complexe materie maken, een onderdeel van de wetgeving waarin Welex u de beste adviesverlening biedt.

Indien u een professional bent of bedrijf hebt dat moet voldoen aan alle Spaanse fiscale verplichtingen, staat Welex tot uw beschikking om u te begeleiden en u te helpen om ongewenste schade of problemen te voorkomen.

 

Neem nu contact op met onze belastingadviseurs in Marbella.

 

Meer informatie: 

Hoe weet ik of ik fiscaal resident bent in Spanje?

Plusvalia belasting in Spanje: alles wat u moet weten

Inkomstenbelasting in Spanje voor personen die niet in Spanje wonen