Testament in Spanje

Het belangrijkste waarmee we rekening moeten houden bij het verkrijgen van een testament in Spanje of een gewaarmerkt afschrift ervan is dat u eerst dient te weten of de overleden persoon al dan niet een testament heeft doen opmaken in Spanje.

testament Spanje

Het certificaat van uiterste wilsbeschikking die we dienen te verkrijgen zal bewijzen of de persoon al dan niet een testament in Spanje heeft opgemaakt en bij welke notaris. Daarom dienen we eerst het overlijden aan te tonen middels een originele overlijdensakte. Waar kan ik deze akte verkrijgen. De Burgerlijke Stand waar het overlijden werd ingeschreven, zal u zonder probleem een overlijdensakte afgeven.

Om de akte van uiterste wilsbeschikking te verzoeken, dient niet alleen de overlijdensakte ingediend te worden, maar moet u ook administratieve kosten betalen bij de desbetreffende bank. Het bedrag bedraagt tegenwoordig drie euro en zeventig cent. Daarnaast moet u ook het formulier 790  invullen dat u bij de provinciale afdeling van het belastingkantoor kan verkrijgen.

Met deze documentatie en het betalingsbewijs van de administratieve kosten, kunt u het certificaat van uiterste wilsbeschikking aanvragen en weten of de overleden persoon al dan niet een testament in Spanje had opgemaakt. Indien er een testament is, dan zult u ook te weten komen op welke datum en ten overstaan van welke notaris. Dit certificaat is te verkrijgen bij de territoriale kantoren van het ministerie van justitie, de burgerlijke stand, het centraal kantoor voor klantenservice of eender welk organisme die daartoe bevoegd is.

Eens we weten bij welke notaris het testament werd opgemaakt, kunnen de erfgenamen een gewaarmerkte kopie aanvragen van het testament in Spanje. Het certificaat van uiterste wilsbeschikking kan echter worden aangevraagd door eender welke persoon met de desbetreffende documentatie.

Wenst u het certificaat van uiterste wilsbeschikking vanuit het buitenland verzoeken, dan dient u zich te begeven tot ene van de banken die op het formulier staan en die een branche hebben in het desbetreffende land. Een alternatief is via bankoverschrijving van open rekeningen buiten het land.

U kunt het certificaat van uiterste wilsbeschikking aanvragen vanaf twee weken na de overlijdensdatum.

Het kan wat omslachtig zijn om een kopie van het testament in Spanje te verkrijgen of te weten te komen of er al dan niet een testament werd opgemaakt. Bij Welex kunnen wij u verder helpen om een kopie van het testament te bekomen en deze procedure heel wat gemakkelijker maken voor u.