Onze vastgoed advocaten in Marbella, gespecialiseerd in het kopen en verkopen van onroerend goed in Spanje, leggen alle belastingen uit die komen kijken bij de aankoop van een onroerend goed in Spanje. De belastingen die ontstaan bij de aankoop van een eigendom verschillen niet of het eigendom wordt verworven door een particulier of door een bedrijf, resident of niet-resident in Spanje.

De Spaanse inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen in Spanje is een belasting die alle niet-fiscale ingezetenen in Spanje die een eigendom in Spanje bezitten jaarlijks aan de Spaanse belastingdienst moeten voorleggen.

Niet-ingezetenen in Spanje

Wanneer het onroerend goed eigendom is van een echtpaar of van meer dan één persoon, is elke persoon een onafhankelijke belastingplichtige en moet een individueel belastingformulier in Spanje worden ingediend.

Afhankelijk van het gebruik van het onroerend goed wordt de inkomstenbelasting in Spanje als volgt berekend:

– Berekening van de inkomsten, rekening houdend met het exclusieve persoonlijke gebruik van de eigenaars. Een bepaald tarief wordt toegepast op de kadastrale waarde van het onroerend goed.

– Berekening van de inkomsten in geval van verhuur: de huurprijs zonder aftrek van kosten wordt in aanmerking genomen.

In beide gevallen bedraagt het tarief voor Europese niet-ingezetenen in 2022 24%.

Vermogensbelasting in Spanje

Er is een bonificatie van 100% vanaf 2022.

Verwerving door een SL onderneming in Spanje: Spaanse vennootschapsbelasting

 

– Algemeen tarief: 25%.

Nieuwe ondernemingen opgericht op of na 1 januari 2015, die economische activiteiten verrichten, in de eerste belastingperiode waarin de belastinggrondslag positief is en in de volgende belastingperiode worden belast tegen 15%.

-Bijzondere vennootschapsbelasting voor niet-ingezetenen in Spanje

Entiteiten die gevestigd zijn in een land of gebied met de status van belastingparadijs en die onroerend goed bezitten in Spanje, zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen via een speciale belasting die op 31 december van elk jaar wordt geheven en in de daaropvolgende maand januari aan de belastingdienst moet worden voorgelegd.

De belastinggrondslag is de kadastrale waarde van het onroerend goed en het belastingtarief bedraagt 3%. Wanneer de kadastrale waarde niet beschikbaar is, wordt de belasting berekend over de aankoopprijs.

Ons vastgoed advocatenkantoor in Marbella, staat tot uw beschikking voor alle vragen over deze kwestie en andere gerelateerde procedures. Aarzel niet om contact te leggen met één van onze vastgoed advocaten in Marbella.