accountant in marbella informeert naar de kamer van koophandel in Spanje

 

We hebben allemaal wel eens gehoord van de Kamer van Koophandel, maar wat is dit nu eigenlijk voor een instelling en welke functies heeft deze voor ondernemers en zelfstandigen in Spanje?

Wat is de Kamer van Koophandel in Spanje?

De Kamer van Koophandel in Spanje is een organisatie die bestaat uit ondernemers van zowel grote als middelgrote en kleine bedrijven die gezamenlijk streven naar een hogere productiviteit, kwaliteit en een beter concurrentievermogen van deze bedrijven.

In Spanje ontstond de Kamer van Koophandel aan het einde van de 19e eeuw als vervangende organisatie voor diverse private bedrijfsorganisaties die reeds ontbonden waren. De Kamer van Koophandel wordt gedefinieerd als een publiekrechtelijke organisatie waarvan de implementatie op lokaal en provinciaal niveau geregeld wordt in de wet van maart 1993.

Welke functies heeft de Kamer van Koophandel in Spanje?

De functie van de Kamer van Koophandel in Spanje is het vertegenwoordigen, bevorderen en coördineren van alle nationale Kamers van Koophandel ten overstaan van nationale of internationale instellingen. Daarbij verdedigt de Kamer van Koophandel de algemene belangen van de handelaars, de industrie en scheepvaart.

Je kunt dus bij de Kamer van Koophandel terecht voor informatie, bijstand en samenwerking via de lokale en regionale Kamers van Koophandel met diverse instanties van de overheidsadministratie.

Welke diensten verleent de Kamer van Koophandel in Spanje?

De Kamer van Koophandel in Spanje biedt verschillende bijstandsprogramma’s  om projecten van ondernemers en zelfstandigen te bevorderen. De belangrijkste doelen in deze zijn de verbetering van het concurrentievermogen en de internationalisering.

De diensten die zij verlenen variëren van adviesverlening bij de oprichting van een nieuw bedrijf tot de consolidatie van een project, de creatie van werkgelegenheid, verbeteringen op het gebied van innovatie en advies op het gebied van export.

De Kamer van Koophandel in Spanje biedt arbitrage- en bemiddelingsdiensten. Deze diensten proberen een oplossing te bieden voor bedrijfsconflicten via het Spaanse Arbitragehof.

Vanaf januari 2011, toen het Koninklijk Wetsbesluit 13/2010 van kracht ging, kwam er een einde aan de verplichting om tot de Kamer van Koophandel te behoren. Sindsdien kunnen alle natuurlijke- en rechtspersonen hun commerciële activiteiten in Spanje uitoefenen. In 2012 was het laatste jaar voor ondernemers. Dat jaar werd de betaling van de Belasting op Economische Activiteit  niet meer verplicht en werd voorgesteld deze vrijwillig te maken.

Voor eender welke fiscale, boekhoudkundige of juridische vragen, neem dan vandaag nog contact op met ons. Welex, uw advocatenkantoor en accountants in Marbella.

Meer informatie over het onderwerp bedrijven en vennootschappen in Spanje kunt u hier vinden.