Een koopbegeleiding in Spanje verloopt iets anders dan overdrachten in anderedelen van de wereld

Een van de verschillen is dat het opstellen van de eerste akte en het getuige zijn bij het zetten van de handtekeningen alleen door een notaris kan worden uitgevoerd.Koopbegeleiding in Spanje

De notaris vertegenwoordigt de regering door te bekrachtigen dat de verschuldigde belastingen worden betaald bij de totstandkoming van een verkoop.

Bij een koopbegeleiding in Spanje, worden de volgende controles uitgevoerd:

  1. Controle of een eigendom aan de verkoper toebehoort en dat deze de wettelijke bevoegdheid heeft dat te verkopen.
  2. Controle dat zich geen huurders bevinden in het genoemde pand.
  3. Controle dat er geen voorkeursrechten rusten op het eigendom en dat bouwprojecten de waarde van de omgeving niet negatief beïnvloeden.
  4. Controle dat de in de akte genoemde grenzen en afmetingen accuraat zijn.
  5. Zorgen dat de planning en de bouwvergunningen wettelijk in orde zijn.
  6. Als een pand aan het strand staat, controle dat hiervoor toestemming is van de kustautoriteiten.
  7. Een nieuw op te leveren pand moet bovendien een certificaat hebben waarmee de voltooiing van de werkzaamheden volgens de bouwplannen wordt bevestigd en een vergunning voor eerste ingebruikname.
  8. Een registratienummer van het eigendom en een uittreksel van het eigendomsnummer verkrijgen.
  9. Een verklaring van geen schulden verkrijgen van het gemeentehuis.

Eigendomscontracten in Spanje

De eerste fase van de aankoop van een woning in Spanje is de ondertekening van het koopcontract. Er kan een contract worden opgesteld tussen de koper en de verkoper. Wat betreft de overdracht zijn er twee belangrijke soorten koopcontracten in Spanje. Een standaard koopcontract is bindend voor beide partijen en houdt een aanbetaling en een reserveringscontract in. Dit is geen bindend koopcontract maar er moet wel een niet-restitueerbare aanbetaling worden gedaan.

Als u Spaans onroerend goed verkoopt, heeft dat fiscale gevolgen waar u rekening mee moet houden. Bij een overdracht in Spanje kan een eigendom op naam worden gezet van één koper, van gezamenlijke kopers, van een stel of op naam van nakomelingen. Voorafgaand aan de registratie van de verkoopakte van een woning moet u echter goed letten op de belastingtechnische en erfrechtelijke gevolgen voor de personen op wier naam de akte wordt gezet. Na het verlijden van de akte kunt u berekenen of u misschien recht hebt op belastingaftrek.

Het opmaken van de akte omvat ondertekening van de akte, de overdracht van het juridische eigendom van een pand, de betaling van de koopprijs en de betaling van notariskosten, belastingen en heffingen. Registratie van de akte is een van de belangrijkste aspecten van het overdrachtsproces in Spanje.

Bovendien komen alle overdrachten in Spanje tot stand door ondertekening van de akte op het notariskantoor waar de notaris heeft gecontroleerd of aan de contractvoorwaarden is voldaan.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie of indien u nog vragen hebt over overdrachten in Spanje, kunt u altijd terecht op onze micro-website 

Neem nú contact op met één van de vastgoed advocaten in Spanje van Welex, voor uw koopbegeleiding in Spanje

 

Related Articles

Tips bij eigendomsoverdrachten in Spanje

De eerste stap bij een eigendomsoverdracht in Spanje is een woning zoeken.

Het is belangrijk dat u eerst de omgeving leert kennen voordat u een woning kiest. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen moet u een aantal locaties bezoeken. Aanvullend onderzoek naar vergelijkbare panden in verschillende zones geeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten wat betreft koopprijzen.

Lees meer

 

De 5 fasen van het proces van eigendomsoverdracht in Spanje

Bij diensten in verband met eigendomsoverdracht in Spanje gaat het om de juridische overdracht van het eigendom van een woning van de verkoper op de koper.

In Spanje begint het overdrachtsproces wanneer uw bod op een huis wordt geaccepteerd en het eindigt wanneer u de sleutels krijgt. Het overdrachtsproces in Spanje omvat alle juridische fases en procedures die horen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje.

Lees meer 

 

Koopbegeleiding in Spanje: 7 tips

Een typische overdrachtstransactie omvat twee belangrijke momenten: de uitwisseling van contracten en de totstandkoming daarvan waarbij de wettelijke eigendomsakte wordt gepasseerd. Bovendien is de overdrachtsprocedure in het algemeen zo opgezet dat de koper de eigendomstitel van de grond veiligstelt en alle rechten die op de grond van toepassing zijn en vóór de koop wordt geïnformeerd over eventuele obstakels. Bovendien zijn de overdrachtskosten afhankelijk van het feit of u een buitenlandse of een Spaanse advocaat hebt.

Lees meer