Door WeLex, uw Nederlandstalig gespecialiseerd advocatenkantoor in Spanje!

Lokale onroerendgoedbelasting (IBI) in Spanje

Lokale onroerendgoedbelasting (IBI) in Spanje

De onroerendezaakbelasting (IBI) is een belasting die is opgenomen in het lokale Spaanse belastingstelsel. Het beheer ervan wordt verdeeld onder de administratie van de overheid en van de gemeentes. Elke gemeente int de belastingen over de eigendommen die in haar gemeente liggen. Deze belasting is geldig vanaf 1 januari 1990.

De belastingplichtigen die aan deze belasting in Spanje zijn onderworpen, zijn allemaal natuurlijke personen en rechtspersonen en andere entiteiten zoals verenigingen van eigenaren, civielrechtelijke vennootschappen die eigenaar zijn van het onroerend goed van landelijke of stedelijk aard of de eigenaar van het recht daarop, die het belastbare feit genereert.

De kadastrale waarde: wordt bepaald op basis van de gegevens die worden verstrekt door het kadaster en deze bestaat uit de kadastrale waarde van het land en die van het gebouw. De waarderingscriteria houden rekening met vastgestelde regels, zoals bijvoorbeeld dat de kadastrale waarde de marktwaarde niet mag overschrijden, zijnde deze laatste als de meest waarschijnlijke prijs waarvoor een woning, vrij van lasten, zou kunnen worden verkocht. Daarom zijn alle Spaanse onroerende goederen, percelen etcetera van elke gemeente opgenomen in een census en hebben ze een toegewezen waarde en een identificatienummer.

De belasting is verschuldigd op de eerste dag van de belastingperiode die samenvalt met het kalenderjaar.

De behandeling van deze belasting bestaat uit twee fasen:

  1. Behandeling van de woning – Beheer van de gegevens en documentatie.
  2. Belastingadministratie – Kwalificatie en belastinginning.

De berekening en het bedrag van de onroerendzaakbelasting wordt verstrekt door het gemeentehuis van de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt. Het gemeentebestuur informeert normaal gesproken per brief, die ongeveer een maand voorafgaande aan de betaalperiode naar elke woning wordt verzonden. Pas op dat het gebrek aan ontvangst van de brief de eigenaar niet vrijstelt van de verantwoordelijkheid voor de betaling op de vervaldag en dat er een sanctie en rente in rekening wordt gebracht voor laattijdige betalingen.

Het gemeentebestuur biedt u het alternatief waarbij u een jaarlijkse automatische incasso kunt instellen (sommige bieden dan zelfs een kleine korting), dus dan wordt deze Spaanse belasting rechtstreeks van uw bankrekening afgeschreven. U moet er wel voor zorgen dat u voldoende saldo op de rekening heeft om de betaling op de vervaldag te dekken. Bij het niet betalen worden onmiddellijk alle toekomstige automatische incasso’s geannuleerd  en moet u de automatische incasso opnieuw instellen en de betaling vóór de laatste betalingsdatum afgeven om sancties te voorkomen.

De vervaldatum van deze belasting in Spanje en het aantal termijnen in geval van deelbetalingen – dit verschilt per gemeente – is meestal in de maanden september, oktober en november. Zoals reeds gezegd is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te weten wanneer deze belasting verschuldigd is.

WeLex, uw Nederlandstalig gespecialiseerd advocatenkantoor in Marbella. Neem vandaag nog contact op met een van de meertalige advocaten en accountants. WeLex biedt haar dienstverlening aan over heel Spanje.

 

 

Related Artikelen

 

Wat is de referentiewaarde van een onroerend goed in Spanje?

Wanneer u in Spanje een onroerend goed koopt, is deze transactie onderworpen aan belastingen, waarvan het bedrag wordt bepaald door een “waarde” van het overgedragen onroerend goed. Deze waarde moet worden aangepast aan de hand van zo objectief mogelijke criteria voor de betaling van de overeenkomstige belastingen. Onze advocaat gespecialiseerd in de aan- en verkoop van onroerend goed, Félix Ruiz, legt uit wat wordt bedoeld met de referentiewaarde van een onroerend goed in Spanje.

Lees meer

Referentiewaarde van een onroerend goed in Spanje. Praktijkvoorbeeld

In deze blog, van Welex advocaten in Marbella, zullen wij u stap voor stap laten zien hoe u de Referentiewaarde kunt verkrijgen. Wij zullen het proces uitleggen vanuit een praktisch standpunt met behulp van voorbeelden, en wij zullen u ook vertellen waarom wij altijd rekening moeten houden met de Referentiewaarde bij het kopen van een eigendom in Spanje.

Lees meer

Tips bij eigendomsoverdrachten in Spanje

Het is belangrijk dat u eerst de omgeving leert kennen voordat u een woning kiest. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen moet u een aantal locaties bezoeken. Aanvullend onderzoek naar vergelijkbare panden in verschillende zones geeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten wat betreft koopprijzen.

Lees meer

Ik wil een woning in Spanje kopen, wat moet ik doen?

Volgens Félix Ruiz, advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje, komt het wel eens voor dat personen ervoor kiezen om niet de diensten van een vastgoed advocaat in Spanje in te huren en komen zo in fiscale of juridische problemen waar ze moeilijk uit komen.

Lees meer