Op de website van Welex, uw erfrecht advocaat in Spanje, hebben we reeds uitleg gegeven over de juridische aspecten waarmee onze cliënten dagelijks te maken hebben. Het is dan ook hét fundamenteel doeleinde van ons blog om verschillende thema’s te verduidelijken die omslachtig kunnen lijken voor personen die geen juridische studies achter de rug hebben.

testament in Spanje

We zullen het vandaag specifiek hebben over verschillende aspecten omtrent de procedure inzake nalatenschappen in Spanje en successierechten. Bij Welex staat een volledig team experten tot uw beschikking  om u advies te verlenen in al het geen de nalatenschap in Spanje betreft.

Het is heel belangrijk dat het advocatenkantoor in Spanje dat u helpt bij de nalatenschap een grondige kennis heeft van de Spaanse wetgeving en van de procedure inzake nalatenschappen in Spanje, zodat er achteraf geen onaangename verrassingen zijn. Onze expert adviseurs zullen al uw twijfels beantwoorden. Niettemin vindt u al heel wat informatie hieromtrent op onze recent gelanceerde website.

Het is goed mogelijk dat u niet op de hoogte bent van de successierechten in Spanje. Welex zal u alle nodige informatie verstrekken.

Maar hou rekening met twee aspecten alvast: de successierechten zijn van toepassing op niet-fiscale residenten in Spanje. In het geval de erfgenamen wel fiscaal residenten zijn in Spanje, dan kan het bedrag weer variëren.

Laten we het ook hebben over het feit of nu de nationale wet zal worden toegepast of de autonome wetgeving. Sinds de wet 21/2001 van 27 december, worden de successierechten in Spanje geïnd door de lokale belastingkantoren. Zij hebben ook het recht om andere wetten te proclameren naast de nationale wet.

Als laatste punt zullen we het hebben over het opstellen van een testament in Spanje. Het is belangrijk dat als een persoon zijn testament opmaakt, hij over alle informatie beschikt zodat zijn geliefden beschermd zijn. Bij Welex verlenen wij het advies aan onze cliënten die over een woning beschikken in Spanje om hier hun testament op te maken en deze ten overstaan van een Spaanse notaris te tekenen zodanig dat, in een toekomst, de procedure voor de aanvaarding en toedeling van de nalatenschap heel wat vlotter verloopt.

Hou er altijd rekening mee dat ons kantoor in Spanje over de beste fiscale advocaten beschikt om u advies te verlenen en die altijd uw belangen zullen verdedigen en de beste oplossing voor u zullen zoeken.

Zoals reeds gezegd, neem contact op voor eender welke vraag omtrent een nalatenschap in Spanje.