Welex, een professioneel team van advocaten en accountants in La Costa del Sol, is blij om in een paar regels te schijven over nieuwe dierenwelzijnswet in Spanje en de boetes die opgelegd kunnen worden.

Op 9 februari werd de nieuwe dierenwelzijnswet in Spanje goedgekeurd. Deze wet in Spanje stelt een reeks maatregelen vast om de bescherming van dieren te garanderen en sancties voor degenen die ze overtreden.

Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen van deze nieuwe wet in Spanje.

1. Verplichte cursus in Spanje.

Één van de belangrijkste maatregelen is de verplichte cursus die alle hondenbezitters in Spanje moeten volgen.

Het zal een onlinecursus zijn, die moet worden gevolgd door iedereen die een hond in Spanje wilt adopteren, en degenen die al een hond bezitten krijgen twee jaar de tijd om de cursus te volgen.

Tijdens de cursus moeten hondenbezitters een reeks test vragen beantwoorden om na te gaan of zij de minimumeisen voor hondenbezit in Spanje kennen.

Er is nog niet vastgesteld wat er zal gebeuren als de eigenaar van een hond deze cursus niet behaalt.

Tegelijkertijd, en aangezien de categorie “potentieel gevaarlijke honden” in Spanje is geschrapt, zullen onze kleine vrienden een “sociabiliteitstest” moeten afleggen, waarbij ze individueel zullen worden onderzocht. In principe moeten honden van meer dan 10 kilo de test afleggen.

Indien de honden niet slagen voor de gehoorzaamheids- en gedragstest, zullen zij met een muilkorf en aan een korte band de straat op moeten, totdat zij door de handen van een trainer zijn goedgekeurd.

 

2. Verzekering aansprakelijkheid.

Bovendien moeten eigenaren van deze huisdieren een aansprakelijkheidsverzekering in Spanje afsluiten ter dekking van eventuele schade die hun huisdier aan andere honden of mensen toebrengt.

3. Periodes dat een huisdier alleen thuisgelaten mag worden.

Ook de tijd dat uw huisdier alleen thuis mag zijn, is geregeld.

Honden mogen niet langer dan 24 uur en katten niet langer dan 3 dagen, in Spanje, alleen worden gelaten.

Honden mogen niet in de auto worden achtergelaten en huisdieren moeten binnen kunnen rusten.

Bij wijze van uitzondering mogen herders- en werkhonden voor langere tijd zonder toezicht worden achtergelaten, mits zij beschikken over een geo-lokalisatiesysteem en een schuilplaats.

4. Verkoop van honden, katten en fretten in Spanje.

Een ander aspect van deze Spaanse wet zijn dierenwinkels en kennels. In het geval van dierenwinkels is de verkoop en tentoonstelling van honden, katten en fretten verboden en mogen de dieren niet in de etalages worden uitgestald.

Fokkers in Spanje moeten een vergunning hebben om deze activiteit uit te oefenen. In het geval van niet-geregistreerde personen wordt het fokken als illegaal beschouwd.

5. Hoe zit het met wilde dieren?

Één van de meest controversiële kwesties is dat dieren voor de jacht en voor experimenten, werkhonden en soorten die als niet-dierlijke dieren worden beschouwd, van deze wet zijn uitgesloten.

Wat zijn de mogelijke boeten in Spanje

  • Er worden boetes opgelegd naargelang overtredingen. Kleine overtredingen, met boetes van 500 euro tot 10.000 euro:

– Het dier achterlaten in het afgesloten voertuig en blootstellen aan levensbedreigende weersomstandigheden.

– Het dier in Spanje zonder toezicht achterlaten gedurende drie opeenvolgende dagen, in het geval van honden gedurende meer dan 24 uur.

– Het niet afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

– Het niet melden van de vermissing van het dier binnen een termijn van maximaal 48 uur, daarna is er sprake van achterlating.

– Het niet steriliseren van honden die ongecontroleerd toegang hebben tot andere honden.

– Dieren aangebonden laten of laten zwerven in openbare ruimtes zonder toezicht van hun verzorger.

  • Ernstige overtredingen, met boetes tussen 10.001 euro en 50.000 euro, zijn onder meer:

– Diefstal, diefstal van een dier

– Verlaten van dieren

– Het niet naleven van de identificatieplicht van dieren

– Ongeoorloofd gebruik van agressieve trainingsmethoden.

– Ongeoorloofde verminking van het lichaam.

  • Tot slot worden de volgende overtredingen als zeer ernstig beschouwd, met boetes van onder meer 50.001 euro tot 200.000 euro:

– Het helpen doden van dieren in Spanje met ongeschikte middelen of door personen die daartoe niet bevoegd zijn.

– Het trainen en gebruiken van dieren voor gevechten.

– Het gebruik van huisdieren voor menselijke consumptie.

– Het fokken, verhandelen of tentoonstellen van dieren voor commerciële doeleinden door onbevoegden.

– Het gebruik van dieren in verboden activiteiten (kermissen, circusvoorstellingen, mechanische attracties enz.).

– Het gebruik van genetische selectie van gezelschapsdieren waardoor hun gezondheid verslechtert.

– Evenals het plegen van meer dan één ernstige overtreding binnen een periode van drie jaar.

 

Ten slotte is de datum van inwerkingtreding van deze wet nog niet vastgesteld.

 

Als u advies nodig heeft over deze nieuwe wet in Spanje, of over een andere fiscale of juridische kwestie´s , neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Marbella.