Huisdieren als wezens met gevoel in Spanje

Vandaag spreken wij bij Welex advocaten in Marbella met u over een zeer bijzonder onderwerp, namelijk een wet die op 5 januari in Spanje in werking is getreden en die honden en katten erkent als levende wezens met gevoel en die niet langer als roerend goed worden beschouwd.

Deze Spaanse wet gaat vergezeld van wijzigingen in drie verschillende wetten: Het burgerlijk wetboek, het wetboek van strafrecht en de hypotheekwet.

Vergeet niet dat ons team van advocaten aan de Costa del Sol u op de meest persoonlijke manier kan adviseren over alle aanverwante zaken. Lees verder om meer te weten te komen over de nieuwe wet die van toepassing is op uw huisdieren in Spanje.

 

Nieuwe huisdierenwet in Spanje

 

Wat zijn de wijzigingen in de Spaanse wet op huisdieren?

Vanaf de inwerkingtreding van voornoemde wet in Spanje kunnen dieren in geval van scheiding of echtscheiding niet in beslag worden genomen, verhypothekeerd, achtergelaten, mishandeld of aan een van hun eigenaars ontnomen.

 

Wat gebeurt er met mijn huisdier als ik ga scheiden in Spanje?

In deze gevallen kan een rechter de gedeelde voogdij over de dieren regelen, een regeling vaststellen om de kosten van het huisdier te dekken of de voorwaarden voor de verzorging van het huisdier wijzigen. Hij of zij kan een billijke verdeling van de verzorging van de dieren vaststellen.

Bovendien kan het bezoek van de ouders worden verboden wanneer tegen een van hen een strafvervolging is ingesteld wegens poging om het leven, de fysieke integriteit, de vrijheid, de morele integriteit of de seksuele integriteit van de andere echtgenoot of kinderen te schaden.

 

Toekomstige wijzigingen van de wetgeving inzake gezelschapsdieren in Spanje

 

Ook zullen dieren in Spanje voortaan in het testament worden opgenomen en aan de erfgenamen worden gegeven indien zij niet in het testament worden vermeld.

Daarnaast worden in 2022 nog meer veranderingen verwacht, zoals bijvoorbeeld een verbod op het slachten van dieren zonder medische redenen, een verbod op dieren in circussen, een einde aan de verkoop van dieren in winkels en een verbod op particuliere fokkers, waarbij alleen professionals nog dieren mogen fokken.

 

Indien uw zaak zeer bijzonder is, of indien u meer advies wenst over deze of andere aangelegenheden in verband met het burgerlijk recht in Spanje, neem dan contact op met ons advocatenkantoor in Marbella.