In deze post biedt Welex, uw Nederlandstalige advocaat in Spanje, relevante informatie voor kopers die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een nieuwe woning of een woning in aanbouw in Spanje.

 

De Spaanse wetgeving beschermt de consument wat betreft de informatie die de ontwikkelaar bij de aankoop van vastgoed in Spanje moet verstrekken. Dit wordt geregeld in het Koninklijk Besluit 515/1989 van 21 april, waarin wordt bepaald welke informatie en documentatie bij aankoop van een woning aan de koper moet worden verstrekt.

 

In elk geval moet alle informatie die bij het aanbieden van het onroerend goed aan de koper wordt verstrekt verplicht worden nagekomen door de verkoper. Het gaat hier onder meer om gegevens over de constructie, de locatie, de diensten en de betalingwijze van de koopprijs.

 

De informatie die de verkoper aan de consumenten moet verstrekken, is als volgt:

 

– Volledige naam van de verkoper, specificatie van zijn adres en, in voorkomend geval, registratiegegevens in het handelsregister.

– Locatie van de woning, evenals plannen van de installaties zoals elektriciteit, water en verwarming.

– De oppervlakte en een algemene beschrijving van het gebouw en de gemeenschappelijke zones.

– Details van de gebruikte bouwmaterialen van zowel het gebouw waarin de woning zich bevindt als van de gemeenschappelijke zones.

– Instructies over het gebruik en het onderhoud van de installaties en voor de evacuatie van de woning bij noodgevallen.

– Indien de woning geregistreerd is bij het Eigendomsregister, is het verplicht om de registratiegegevens daarvan te vermelden. Is dat niet het geval, dan is een verklaring nodig dat de woning niet ingeschreven is.

– De specificatie van de totale prijs en de wijze van betaling.

– Details van alle belastingen die voortvloeien uit de aankoop.

– Informatie over de datum van overdracht. In geval van vastgoed in aanbouw moet de fase waarin de bebouwing zich bevindt worden vermeld.

 

De verkoper moet, wat de documentatie van het vastgoed betreft, onder andere de volgende documenten ter beschikking van de koper stellen:

 

  1. De bouwvergunning of vergunning van eerste bewoning, afhankelijk van de omstandigheden van de woning.
  2. De statuten van de Vereniging van Eigenaren en een uittreksel van rekeningen en verplichtingen van de woning die voorwerp is van de verkoop.
  3. De conceptakte van de koopakte met daarin de voorwaarden van de transactie.

 

Als u overweegt om een ​​bestaande woning of een woning in aanbouw in Spanje te kopen, neem dan contact op met Welex. Onze professionele Nederlandstalige advocaten, juristen, fiscalisten en accountants in Spanje zullen u op een effectieve manier helpen en uw belangen beschermen.