Als u resident bent in een land binnen de Europese Unie en u heeft eigendommen in Spanje, is het misschien interessant om een testament vast te leggen ten overstaan van een Spaanse notaris. Hoewel het niet verplicht is, is het toch aan te raden.

Hier volgt meer informatie over de voordelen van het opmaken en doen verlijden van een testament in Spanje.

 

1. Met de inwerkingtreding van de Europese Verordening nr. 650/2012 van 4 juli, die de erfopvolging regelt, alsook een erfopvolgingcertificaat op Europees niveau creëert, is het raadzaam om uitdrukkelijk in een testament aan te geven welke wetgeving van toepassing zal zijn op uw nalatenschap. Dit kan de wet van uw nationaliteit zijn of de wet van uw laatste gewone verblijfplaats.

testament Spanje

2. Zelfs als u een testament heeft doen verlijden in het land waar u woont of het land van uw nationaliteit, kan dit soms verwarrend zijn voor wat betreft de interpretatie en toepassing ervan in andere landen. Bovendien moeten uw erfgenamen het buitenlandse testament legaliseren, bewijzen dat het testament het laatste is, het testament laten vertalen in het Spaans en de apostille van de Conventie van Den Haag verkrijgen. Dit kan allemaal heel erg omslachtig zijn.

 

3. Zelfs als u een testament heeft doen verlijden in het land waar u woont of het land van uw nationaliteit vóór 17 augustus 2015, is het mogelijk dat deze misschien niet is aangepast aan de Europese verordening, omdat niet duidelijk wordt bepaald welk recht van toepassing is op uw nalatenschap – de wet van de laatste gewone verblijfplaats of de wet van uw nationaliteit. Neem contact op met de medewerkers van Welex en wij geven u hierover opheldering door uw testament na te kijken.

 

3. Wanneer u een testament in Spanje doet verlijden, geeft u duidelijk aan wie uw erfgenamen zijn. Hierbij mag u duidelijk omschrijven dat het enkel en alleen gaat om de eigendommen in Spanje en dat u voldoet aan de voorschriften van het land van uw nationaliteit of verblijfplaats, afhankelijk van de van toepassing zijnde de wetgeving die u heeft gekozen.

 

4. De kosten/baten van het doen verlijden van een testament in Spanje is nog een ander voordeel. Indien er geen testament is, kan dit ertoe leiden dat uw erfgenamen gerechtelijke stappen moeten ondernemen om enerzijds vast te stellen wie recht heeft op het vermogen van uw nalatenschap en anderzijds welk percentage van toepassing is op uw nalatenschap. De kosten voor het verlijden van een testament vallen in het niet vergeleken met de moeilijkheden die het uw erfgenamen kan opleveren als er geen testament is.

 

5. Houd er rekening mee dat het hebben van een testament in Spanje vee tijd en papierwerk bespaart voor uw erfgenamen. U moet ook weten dat als u in Spanje bezittingen heeft uw erfgenamen binnen de 6 maanden na de datum van het overlijden de erfbelasting moeten betalen.

testament Spanje

6. Bij ons meertalige advocatenkantoor in Marbella kunnen we u over de formaliteiten rond het opmaken en doen verlijden van een testament in Spanje adviseren. Hiervoor hoeft u ons alleen de naam van uw erfgenamen door te geven, uw keuze van welke wet uw nalatenschap regelt (de wet van uw nationaliteit of de wet van uw laatste gewone verblijfplaats) en de manier waarop u uw vermogen wenst te verdelen (wij adviseren u om deze te beperken tot uw bezittingen in Spanje) zolang u voldoet aan de voorschriften van uw nationaliteit. Van ons kantoor ontvangt u dan een ontwerpakte van het Spaanse testament in dubbele kolom: In het Spaans en de taal van uw nationaliteit.

 

7. Tot slot, wanneer voor u alles duidelijk is omtrent uw testament, zullen wij u bijstaan ten overstaan van de notaris om het testament te ondertekenen. Vergeet niet dat uw paspoort geldig moet zijn op dat moment.

 

Vermijd latere zorgen voor uw familieleden en erfgenamen en doe een testament in Spanje verlijden. Bij Welex, Advocaten & Accountants in Marbella, Málaga, Spanje zullen we op een duidelijke en eenvoudige manier al uw vragen hieromtrent beantwoorden.