Overdrachten worden in Spanje opgevat als de overdracht van een wettelijke eigendomstitel van onroerend goed in Spanje van een persoon naar een andere persoon.

Een typische overdrachtstransactie in Spanje omvat twee belangrijke momenten: de overdracht van de contracten en het passeren daarvan waarbij de wettelijke eigendomstitel wordt overgedragen.

Het overdrachtssysteem in Spanje is zo ingericht dat de koper wordt beschermd.Overdrachtskosten in Spanje: belangrijke aspecten om rekening mee te houden

Overdrachtskosten in Spanje omvatten de totale vergoeding voor het advies en de diensten van een Spaanse professionele vastgoedadvocaat.

De overdrachtskosten in Spanje zijn afhankelijk van het feit of u een buitenlandse of een Spaanse advocaat inschakelt en van de verkoopprijs van het pand. Andere overdrachtskosten in Spanje hebben te maken met belastingen en juridische kosten in verband met de verkoop en aankoop van een pand. De belastingen en kosten van de verkoop van onroerend goed in Spanje bedragen in totaal tussen 10-13% van de verkoopprijs.

Het volgende is een overzicht van de belangrijkste kosten van eigendomsoverdracht in Spanje

 1. Makelaarsbijdrage in Spanje: normaal gesproken betaalt de verkoper de kosten van het Spaanse makelaarskantoor. Het betreffende vergoedingspercentage moet per geval afzonderlijk worden onderhandeld. De vergoeding wordt bepaald door de aard en de ligging van het pand.
 2. Energiecertificaat: Spaanse eigenaren van onroerend goed zijn wettelijk verplicht om een energiecertificaat te hebben. Het energiecertificaat bedraagt een zeer klein deel van de overdrachtskosten in Spanje.
 3. Belastinginhouding bij eigendomsoverdracht in Spanje: bij aankoop van een woning van een eigenaar die niet-ingezetene is in Spanje moet de koper 3% van de opgegeven verkoopprijs inhouden en afdragen aan de Spaanse belastingdienst.
 4. Meerwaardebelasting: bij overdracht van Spaans eigendom heeft de lokale gemeente het recht om meerwaardebelasting te heffen. Deze wordt berekend op basis van de belastbare waarde van het onroerend goed en de periode van eigendom.
 5. Certificering door de gemeentelijke beheerder: de standaardprocedure is dat de verkoper alle openstaande gemeentelijke kosten betaalt tot de datum van het passeren van de akte. De kosten voor het verstrekken van dit certificaat bedragen tussen 50-100 euro.
 6. Vermogenswinstbelasting: een verkoper van een Spaans pand moet mogelijk een verklaring afleggen over eventuele winst die hij in Spanje of in zijn thuisland heeft gemaakt.
 7. Juridische kosten: deskundige onafhankelijke juridische vertegenwoordiging door een professionele vastgoedadvocaat in Spanje is noodzakelijk bij de verkoop van onroerend goed in Spanje. De kosten zijn afhankelijk van de waarde van de transactie en de complexiteit daarvan. Juridische kosten zijn een belangrijk deel van de overdrachtskosten in Spanje.
 8. Bankkosten: de bankkosten van Spaanse onroerendgoedtransacties kunnen behoorlijk oplopen. Sommige Spaanse banken kunnen zelfs kosten in rekening brengen voor het ontvangen en overmaken van geldbedragen na het passeren van de akte.
 9. Hypotheekvergoedingen: als er een hypotheek rust op het onroerend goed, dan moeten aflossingsvoorwaarden van de hypotheek met de bank worden overeengekomen voordat de verkoop wordt gesloten.
 10. Notariskosten: meestal betaalt de koper de notariskosten. Verkopers moeten echter beseffen dat hierover mogelijk kan worden onderhandeld. De notariskosten zijn afhankelijk van de waarde en de complexiteit van de transactie.
 11. Eigendomsregister: de koper betaalt over het algemeen altijd de kosten van het registreren van het eigendom die meestal rond 0,5-0,75% bedragen.

Wilt u een woning in Spanje kopen? Neem dan contact op met een van onze advocaten van ons meertalig advocatenkantoor in Spanje gespecialiseerd in overdrachten.

 

Related Articles

Tips bij eigendomsoverdrachten in Spanje

De eerste stap bij een eigendomsoverdracht in Spanje is een woning zoeken.

Het is belangrijk dat u eerst de omgeving leert kennen voordat u een woning kiest. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen moet u een aantal locaties bezoeken. Aanvullend onderzoek naar vergelijkbare panden in verschillende zones geeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten wat betreft koopprijzen.

Lees meer

 

7 tips bij juridische koopbegeleiding in Spanje

Door Welex, uw Nederderlandstalige advocaat gespecialiceerd in juridische koopbegeleiding in Spanje

Een typische overdrachtstransactie omvat twee belangrijke momenten: de uitwisseling van contracten en de totstandkoming daarvan waarbij de wettelijke eigendomsakte wordt gepasseerd. Bovendien is de overdrachtsprocedure in het algemeen zo opgezet dat de koper de eigendomstitel van de grond veiligstelt en alle rechten die op de grond van toepassing zijn en vóór de koop wordt geïnformeerd over eventuele obstakels. Bovendien zijn de overdrachtskosten afhankelijk van het feit of u een buitenlandse of een Spaanse advocaat hebt.

Lees meer

 

Koopbegeleiding in spanje: waar moet u op letten?

Een koopbegeleiding in Spanje verloopt iets anders dan overdrachten in anderedelen van de wereld

Een van de verschillen is dat het opstellen van de eerste akte en het getuige zijn bij het zetten van de handtekeningen alleen door een notaris kan worden uitgevoerd.

De notaris vertegenwoordigt de regering door te bekrachtigen dat de verschuldigde belastingen worden betaald bij de totstandkoming van een verkoop.

Lees meer

 

De 5 fasen van het proces van eigendomsoverdracht in Spanje

Bij diensten in verband met eigendomsoverdracht in Spanje gaat het om de juridische overdracht van het eigendom van een woning van de verkoper op de koper.

In Spanje begint het overdrachtsproces wanneer uw bod op een huis wordt geaccepteerd en het eindigt wanneer u de sleutels krijgt. Het overdrachtsproces in Spanje omvat alle juridische fases en procedures die horen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje.

Lees meer

 

Ik wil een woning in Spanje kopen, wat moet ik doen?

Als u een woning in Spanje wilt kopen, bij Welex, uw Nederlandstalige vastgoed advocatenkantoor in Spanje, raden wij u aan de diensten in te huren van een advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje.

Volgens Félix Ruiz, advocaat gespecialiseerd in de juridische begeleiding van vastgoed in Spanje, komt het wel eens voor dat personen ervoor kiezen om niet de diensten van een vastgoed advocaat in Spanje in te huren en komen zo in fiscale of juridische problemen waar ze moeilijk uit komen.

Lees meer

 

Privé koopovereenkomsten voor woningen in aanbouw: Belastingen 

Van Welex, uw advocatenkantoor in Marbella gespecialiseerd in de aankoop en verkoop van onroerend goed in Spanje, hebben we hieronder een praktische veronderstelling waarin we de gegevens verzamelen die voortvloeien uit de belasting van de overdracht aan een derde partij van een privé koopovereenkomsten voor woningen in aanbouw.

Lees meer