Door WeLex, uw procesadvocaat in Marbella, dat gespecialiseerd is in het verdedigen van jouw rechten ten opzichte van het Spaanse openbaar bestuur!

Heeft u een ongeval gehad in Spanje? Heeft u goederen of rechten verloren of schade geleden door de normale of abnormale werking van het openbaar bestuur in Spanje?

Het is mogelijk dat je schuldeiser bent van een recht op schadevergoeding door het Spaanse openbaar bestuur. Hieronder geven we je de essentiële elementen waar je rekening mee moet houden om deze schadevergoeding te krijgen.

WeLex, uw Nederlandstalige procesadvocaat in Marbella gespecialiseerd in administratief recht in Spanje, begeleid u bij de procedure voor schadevergoeding in Spanje, ook voor de rechtbank.

procesadvocaat in Marbella

 

Essentiële elementen om een schadevergoeding te krijgen door de vermogensaansprakelijkheid van het Spaanse openbaar bestuur.

De reeds herroepen Spaanse wet over het juridische regime van het openbaar bestuur en de gemeenschappelijke administratieve procedure 30/92 van 26 november 1992 en de hervorming in wet 4/99, configureerde de behandeling van de administratieve procedure voor patrimoniale verantwoordelijkheid middels een algemene procedure met de bijzonderheden van de verschillende administratieve wetten en het koninklijk besluit dat het koninklijk besluit over vermogensaansprakelijkheid van de Spaanse openbare besturen ontwikkelde.

Deze wetgevingsdiversiteit in Spanje werd herzien in wet 40/2015 over het juridische regime van de openbare besturen waarin de te volgen procedure voor het verkrijgen van de schadevergoeding voor de geleden schade aan zijn goederen en rechten door de benadeelde (inwoner van Spanje of niet), wordt uitgetekend.

Nederlandstalige Advocaat in Marbella vermeld daarbij ook dat de vereisten die noodzakelijk zijn om op te treden tegen de Spaanse administratie, worden afgeleid uit artikel 1902 uit het burgerlijk wetboek dat bepaalt dat “Hij die door een actie of verzuim schade veroorzaakt aan een ander waardoor er schuld of nalatigheid ontstaat, is verplicht om de door hem veroorzaakte schade te herstellen”.

De vermelde wet werd herroepen in 30/92; deze vereist een actie of verzuim dat schade veroorzaakt, het optreden van schade waarbij deze schade echt, effectief en financieel evalueerbaar moet zijn evenals een oorzakelijk verband tussen de actie en het verzuim van de administratie en het optreden van de schade.

Dit oorzaak en gevolg-verband veronderstelt een verband waarbij het van belang is dat er een professional optreedt, aangezien het al dan niet slagen van de claim in Spanje van het plan van de professional afhangt.

Ons Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella zal u op professionele wijze bijstaan bij het plannen van deze vordering in Spanje zodat uw verwachtingen met betrekking tot de schadevergoeding ingelost zullen worden.

Als laatste vereist de wet op het juridische regime dat de burger of beheerder geen juridische plicht mag hebben om de veronderstellingen afgeleid van het optreden van het Spaanse bestuur te ondersteunen. In dit opzicht geven onze Nederlandstalige advocaten in Marbella informatie vooraleer de procedure over de verplichtingen van de aanvrager van de schadevergoeding opgestart wordt, om te vermijden dat de claim al vanaf het begin gedoemd is om te mislukken.

Wilt u meer weten over de vermogensaansprakelijkheid van de openbare administratie in Spanje? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de Nederlandstalige advocaten van ons kantoor in Marbella.

WeLex, uw advocaat en econoom onder één dak! Neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Spanje voor advies!

Terug naar procesrecht in Spanje