WeLex, uw procesadvocaten in Marbella

Heeft u een eigendom gekocht in Spanje en heeft u een dispuut met een derde over uw rechten? Is er iemand opgedoken met een oudere akte van voor uw aankoop en eist die het eigendom op dat u gekocht heeft in Spanje?

Onze firma WeLex, procesadvocaten in Marbella, kan je helpen bij de verdediging van het eigendom dat je gekocht hebt in Spanje en bij de afhandeling van het dispuut dat je hebt met een ander persoon en van die persoon overeenkomstige schadevergoedingen eisen.

Afgezien van de mogelijke vorderingen waartoe je toegang kan hebben door een claim in te dienen of processen te voeren voor de strafrechtelijke instantie, wiens hulp ook ten dele door onze strafrechtadvocaten uitgevoerd kan worden. Vanuit een burgerlijk perspectief kan je procederen tegen degene die je aankoop betwist omwille van een eerder recht of die je dit recht doorgeeft in ruil voor een prijs.

procesadvocaat in Marbella

De Nederlandstalige procesadvocaat in Marbella van WeLex heeft het genoegen om uitteleggen dat het burgerlijk wetboek in Spanje bevat als een van de verplichtingen van de koper de sanering door uitwinning (evicción), een term die voortkomt uit het Latijn, “Evincere” wat betekent winnen voor de rechtbank, die bepaalt in artikel 1461 van het burgerlijk wetboek, “dat de verkoper verantwoording zal afleggen aan de koper:

  • Over het wettelijke en vreedzame bezit van het verkochte goed.
  • Over de gebreken of verborgen gebreken die het kan hebben.

In het kader van deze regels gaan we naar het eerste lid, waarvan we de context vinden in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek. Daar wordt gesteld dat de uitwinning plaats zal hebben wanneer de koper bij een onherroepelijk vonnis en ten voordele van een eerder recht van de aankoop, beroofd wordt van het geheel of een deel van het gekochte goed.

Deze definitie, van de sanering door uitwinning, is voornamelijk significant met betrekking tot de bescherming van de koper, gezien het feit dat de toegang tot het eigendomsregister, in het Spaanse rechtstelsel, vrijwillig is. Er bestaan rechten en verplichtingen met een extra-registerkarakter en die een rechtstreekse invloed hebben op het onroerend goed, waarbij ze in de marge blijven van de bescherming die geboden wordt door het openbaar register van artikel 34 van de Spaanse hypotheekwet.

Ten slotte moeten de Nederlandstalige procesadvocaten in Marbella van onze firma beoordelen of deze vordering uit aansprakelijkheid van de verkoper uitgeoefend kan worden, niet alleen wanneer het hem verkochte goed is ontnomen, maar ook wanneer een deel ervan is ontnomen dat zo belangrijk is met betrekking tot het geheel dat de koper het zonder dit deel niet zou hebben gekocht.

Onze procesadvocaten in Marbella, het hart van de Costa del Sol, Spanje kunnen je diensten leveren om de bedragen die je betaald hebt terug te eisen, en om het eerdere recht voor de aankoop te bestrijden in verschillende delen van het Spaanse rechtstelsel, of dit nu burgerlijk of strafrechtelijk is. Ze kunnen klachten of vorderingen eisen en waken zo over de rechten van hun cliënten.

Aarzel niet om contact op te nemen met één van onze procesadvocaten in Marbella voor elke zaak van burgerlijke of strafrechtelijke aard waarmee je te maken krijgt in Spanje.

Terug naar procesrecht in Spanje