Tijdens het echtscheidingsproces van een stel met kinderen wordt verwacht dat de breuk het minst schadelijk is voor minderjarigen. Bij voogdij over kinderen na een echtscheiding moet het welzijn van kinderen altijd prevaleren. Daarom informeren wij U vanuit ons advocatenkantoor aan de Costa del Sol de verschillende soorten voogdij over kinderen die er in Spanje bestaan.

 

Soorten voogdij over kinderen in Spanje:

 

Eenoudergezag in Spanje.

Bij dit type voogdij over minderjarigen is een verzorgende ouder verantwoordelijk voor de zorg voor minderjarigen en is hij verantwoordelijk voor het beheer van de alimentatie die overeenkomt met de kinderen. De niet-verzorgende ouder kan bezoekrecht genieten.

 

Gedeeld gezag in Spanje.

Het wordt het meest aanbevolen door het Hooggerechtshof. Dit soort voogdij over minderjarigen in Spanje houdt in dat de twee ouders in afwisselende perioden van de kinderen kunnen genieten, op voet van gelijkheid met hun behoeften. De verblijfsperiode bij elke ouder bedragen gewoonlijk vijftien dagen per maand of, in sommige gevallen, per trimester.

 

Gedeeld of Distributief gezag in Spanje.

Is de minst gebruikte formule. Dit type voogdij over kinderen doet zich voor wanneer, als U meerdere kinderen heeft, en de rechter het ouderlijk gezag over een of meer kinderen toewijst en de ene ouder en van de rest aan de andere ouder. Deze voogdij over minderjarigen in Spanje is van toepassing in zeer zeldzame gevallen, aangezien het altijd raadzaam is om eenheid in het gezin te hebben en de kinderen niet te scheiden.

 

Voogdij toegekend aan een derde.

Het is een vorm van voogdij van enkelvoudig gezag, geregeld in artikel 103 van het Burgerlijk Wetboek, altijd van toepassing in het belang van de minderjarige. Een rechter kan het gezag over minderjarigen toekennen aan andere personen dan de ouders, zoals grootouders, naaste familieleden of andere geschikte personen; altijd in buitengewone omstandigheden.

 

Bij elk type voogdij over minderjarigen in Spanje, kunnen twee posities worden aangenomen:

 

– In het eerste geval veranderen de minderjarigen niet van huis, de ouders wisselen elkaar af in hetzelfde pand dat het ouderlijk huis was. Dit staat bekend als een “nesthuis“. Deze methode bleek echter meer conflicten te veroorzaken dan ze probeerde te vermijden.

 

– De rechtspraak koos daarom voor de tweede positie: gedeeld gezag met verplaatsing van minderjarigen. Bij deze methode zijn het de kinderen die van het huis van de ene ouder naar het huis van de andere verhuizen, afhankelijk van de tijd van samenleven met de een of de ander.

 

Momenteel wordt dit soort voogdij over minderjarigen in Spanje vrij verondersteld, waarbij altijd wordt geprobeerd de minderjarige niet te veel schade te berokkenen om hem niet uit zijn omgeving te ontwortelen.

 

Aan de andere kant worden de periodes verdeeld volgens de behoeften en omstandigheden van elk van de ouders, dus het is niet onredelijk dat het gezag in Spanje wordt ontwikkeld met de hulp van derden, zoals de grootouders van de minderjarigen, naaste familieleden of vrienden; dat ze ze op een gegeven moment kunnen meenemen om de minderjarige bij de andere ouder af te leveren.

 

voogdij over kinderen in Spanje

 

Ontmoetingspunt in de voogdij van minderjarigen in Spanje

 

Als er veel conflicten zijn tussen ouders, is het gebruikelijk dat het brengen en het ophalen van de minderjarigen op een ontmoetingspunt wordt uitgevoerd. Dit ontmoetingspunt, beheerd door het openbaar bestuur, is een plaats waar een ouder de minderjarigen afzet en vertrekt, waarna ze worden bijgewoond door een ambtenaar of assistent van dat ontmoetingspunt, totdat de andere ouder ze komt ophalen.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met ons advocatenkantoor om meer te weten te komen over de verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden met betrekking tot de soorten voogdij over minderjarigen na een scheiding in Spanje.