Welex, uw advocaat in Spanje informeert dat de stedenbouwkundige  ordening van Andalusië bepaalt een tijdsbeperking van 6 jaar om beschermingsmaatregelen te treffen betreffende de stedenbouwkundige wettelijkheid en om de verstoorde juridische orde te herstellen van die woningen die buiten de wettelijkheid werden gebouwd. Na deze periode kan de administratie geen handelingen ondernemen tegen deze woningen.

land in spain lawyers costa del sol

Niettegenstaande was deze tijdsbeperking van 6 jaar niet van toepassing op handelingen en gebruiken van stedenbouwkundige verkaveling in percelen die niet geclassificeerd zijn als bouwgrond. In deze gevallen kan de administratie op eender welk moment maatregelen treffen om de verstoorde juridische orde te herstellen.

 

Deze situatie zorgde voor onzekerheid voor woningen die gebouwd werden op percelen die niet als woongebied werden geclassificeerd en waarvan geen mogelijkheid was om een situatie te herkennen als gelijkgesteld aan het regime de buiten de ordening.

 

De wet 6/216 van 1 augustus (van kracht vanaf 6 augustus 2016) wijzigt de wet 7/2002 van 17 december inzake Stedenbouwkundige Ordening in Andalusië waardoor urgente maatregelen kunnen worden getroffen voor woningen gebouwd op stedenbouwkundige   percelen die niet voorzien zijn als bouwgrond.

 

Deze wijziging heeft als doeleinde een eind te maken aan de onzekerheid voor die woningen die werden gebouwd op percelen die niet als bouwgrond werd geclassificeerd, en heeft enkel op deze betrekking, en voorziet nu een periode van 6 jaar opdat de Administratie beschermingsmaatregelen kan treffen tegen deze woningen betreffende de stedenbouwkundige wettelijkheid.

 

Na deze periode kan de administratie geen enkele maatregel treffen, en zullen deze woningen worden geclassificeerd onder de situatie als gelijkgesteld aan het regime de buiten de ordening (zie ons blog).

 

Indien u woning dus voldoet aan de volgende vereisten:

 

  • Alleenstaande woning;
  • Gesitueerd binnen een stedenbouwkundig perceel (2 of meer)
  • Op grond dat niet als bouwgrond werd geclassificeerd
  • De tijdsbeperking van 6 jaar is verlopen en de administratie kan geen maatregelen meer treffen.

 

Kunt u zich profiteren van de erkenning van de situatie gelijkgesteld aan het regime de buiten de ordening.

 

Neem vandaag contact op met “Welex” om al uw twijfels te beantwoorden in verband met woning gebouwd op grond die niet als bouwgrond werd geclassificeerd.

 

Wilt u een woning kopen in Spanje? Wees voorzichtig en neem contact met ons advocatenkantoor in Marbella. “Welex” voor al uw juridisch en Spaanse vraag stukken.