Een uitzettingsprocedure in Spanje is een gerechtelijke procedure die wordt ingesteld opdat de verhuurder opnieuw over zijn eigendom kan beschikken.

Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella biedt u inzicht in het Spaanse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat drie soorten procedures bevat voor het uitzetten van een huurder uit een woning in Spanje:

  1. Uitzetting doordat de huurder de huur of andere aan de verhuurder verschuldigde bedragen niet heeft voldaan

Deze uitzetting geschiedt wanneer de huurder de huur niet meer betaalt aan de verhuurder en toch in de woning blijft wonen.

Het verschuldigde bedrag of bedragen kunnen de huur betreffen of bedragen die gelijkgesteld worden met de huur of die als deel van de huur beschouwd worden, zoals rekeningen voor elektriciteit en water. Dit laatste alleen als door beide partijen werd overeengekomen dat deze rekeningen door de huurder zouden betaald worden.

Deze bedragen zullen dus bij de verschuldigde huur worden opgeteld en worden gevorderd in de betreffende dagvaarding.

2.      Uitzetting door wettelijke of contractuele beëindiging van de termijn

Dit type uitzetting vindt plaats indien de huurperiode wettelijk of contractueel is verlopen, de verhuurder het contract niet wenst te verlengender, maar de huurder er wel blijft wonen.

Het is belangrijk te weten dat de duur van het contract vrij wordt overeengekomen tussen de partijen. Indien het contract werd opgesteld voor een duur van minder dan drie jaar, kan het zijn dat het contract, bij het verlopen ervan, door de huurder verplicht verlengd wordt met jaarlijkse termijnen tot de minimumduur van drie jaar.

Wanneer de huurder de huurovereenkomst  wenst te beëindigen vóór de eerder vastgestelde termijn, dient hij minimaal dertig dagen vóór de einddatum van het contract of van eender welke verlengingstermijn dan ook de wens om het contract te beëindigen aan de verhuurder mee te delen.

  1. Uitzetting bij gratis overdracht

Een derde soort uitzetting geschiedt indien de verhuurder een procedure aanspant om opnieuw over de woning te beschikken indien deze gratis aan een derde partij werd overgedragen. Deze procedure kan ook worden aangespannen als de eigendom werd bezet zonder toestemming van de eigenaar.

Welex, uw radvocaat in Marbella, kan u bijstaan bij rechtszaken rond bovengenoemde uitzettingen. Houd er wel rekening mee dat de uitzettingen zoals hierboven omschreven, slechts korte samenvattingen zijn van bestaande uitzettingen overeenkomstig de Spaanse wetgeving. Geen rekening werd gehouden met talloze uitzonderingen die in elke specifieke zaak van toepassing zijn.

Huurders en hun rechten worden in Spanje goed door de wet beschermd. Elke zaak is anders en daarom is het van groot belang deze tot in detail te bestuderen. Ons advocatenkantoor in Marbella kan u helpen om een uitzettingsprocedure aan te spannen zodat u zo snel mogelijk weer over uw woning kunt beschikken.

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Welex, uw Nederlandstalige advocatenkantoor in Spanje. U kunt bij Welex ook terecht voor andere juridische kwesties en fiscale zaken.

Gerelateerde inhoud:

Procesrecht in Spanje