Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella, Málaga, Spanje

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een ​​niet-resident een woning in Spanje wil kopen. Misschien voor werk of als tweede woning om er vakantie te vieren.

In andere artikelen gaven we al onze belangrijkste adviezen en belastingen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje, (linkpost). Hieruit blijkt keer op keer dat het kopen van een woning in Spanje geen eenvoudig proces is.

Vooral als u geen specifieke kennis heeft over de sector, kan de aankoopprocedure niet alleen een lastige taak zijn, maar is het ook belangrijk om een ​​onderzoek in te stellen naar het rendement van een dergelijke investering. Daarom is het raadzaam om contact op te nemen met een vastgoedadviseur die u bijstaat bij het oriënteren en u kan adviseren.

We hebben te maken met een groeiende markt. Er worden na de crisis weer meer huizen verkocht. In 2016 ging het om een groei van 15%. Dit waren in de eerste plaats Britten die besloten om te investeren in Spaans vastgoed die zo 16% van de marktinvesteringen bereikten. Dit wil echter niet zeggen dat alle investeringen in Spaans vastgoed een goed idee zijn of vrij zijn van risico’s of fraude.

Het is in dit opzicht erg belangrijk om bij het Eigendomsregister na te gaan wie precies de eigenaar van het onroerend goed is. Daarnaast moet u goed op de hoogte zijn van de precieze juridische en wettelijke situatie van het onroerend goed in kwestie.

Het is eveneens belangrijk om met absolute zekerheid te weten of de licenties correct en geldig zijn om de aankoop te kunnen uitvoeren zonder dat u bang hoeft te zijn dat u te maken heeft met enige vorm van oplichterij.

Alles over de aankoop door een niet-inwoner van onroerend goed in Spanje

Wat zijn de belangrijkste belastingen die een niet-resident moet betalen bij het kopen van een huis in Spanje?

Allereerst moet verduidelijkt worden dat alle uitgaven of belastingen die komen kijken bij de aankoop- of verkooptransactie van vastgoed in Spanje betaald dienen te worden aan de Spaanse staat.

Hier gaat het om bijvoorbeeld de btw of de Overdrachtsbelasting voor tweedehandse woningen, maar ook over de notaris- en registerkosten en de administratiekosten.

Hoewel de belangrijkste belasting voor niet-residenten de IRNR is (Inkomstenbelasting voor niet-residenten)  Deze doet veel denken aan de beroemde inkomstenbelasting voor natuurlijke personen.

De IRNR is een directe belasting die geheven wordt op inkomsten verkregen door een niet-resident op Spaans grondgebied en het is daarom niet verplicht om de verklaring van inkomsten af ​​te leggen, zoals de residenten wel moeten doen.

vastgoed advocaat in Spanje

 

Hoe kan een buitenlander toegang krijgen tot de vastgoedmarkt in Spanje?

Normaal gezien gebeurt dit via deskundigen op het gebied van de aan- en verkoop van onroerend goed in Spanje, zoals advocatenkantoren en accountants of makelaars in het gebied.

Op woonbeurzen zien de buitenlandse investeerders ook de kans om onroerend goed in Spanje te verwerven.

Is er een verschil tussen het kopen van een nieuw huis of een tweedehands huis?

Ja, er zijn verschillen. Wanneer een niet-resident een nieuwe woning koopt, moet hij de belasting over de toegevoegde waarde (btw) betalen. Gaat het daarentegen om de aankoop van een reeds bestaand huis, dan betaalt de koper geen btw, maar ITP (overdrachtsbelasting).

Denk er hierbij aan dat in beide gevallen de belasting moet worden betaald over gedocumenteerde rechtshandelingen (AJD).

Kan een Spaanse bank een hypotheek verstrekken aan een niet-resident?

Het is duidelijk dat we te maken hebben met een gevoelig onderwerp en het beste is om naar een deskundige te gaan om u hierover te adviseren. Elk geval is immers anders. Maar laten we zeggen dat dit onderwerp ook rechtstreeks wordt onderworpen aan alle wijzigingen en hervormingen die worden doorgevoerd in de Immigratiewet.

Er zijn hypotheken voor fiscale niet-residenten in Spanje. Deze leningen worden verstrekt aan niet-residenten, hoewel de normen bedoeld zijn om het voor buitenlanders die willen investeren in Spanje gemakkelijker te maken een ​​verblijfsvergunning aan te vragen. In elk geval dienen de niet-residenten een bankrekening hebben in hun land van herkomst, en ook bij een Spaanse bank.

Dit artikel is bedoeld om een paar aanwijzingen te geven over het aankopen van vastgoed in Spanje door niet-residenten. U zult echter alsnog zeker hulp nodig hebben van juridische experts die u kunnen bijstaan in de verschillende stadia van het aankoopproces.

 

Related Articles

Tips bij eigendomsoverdrachten in Spanje

Het is belangrijk dat u eerst de omgeving leert kennen voordat u een woning kiest. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen moet u een aantal locaties bezoeken. Aanvullend onderzoek naar vergelijkbare panden in verschillende zones geeft u een beter beeld van wat u kunt verwachten wat betreft koopprijzen.

 

Koopbegeleiding in Spanje: waar moet u op letten?

Een koopbegeleiding in Spanje verloopt iets anders dan overdrachten in anderedelen van de wereld
Een van de verschillen is dat het opstellen van de eerste akte en het getuige zijn bij het zetten van de handtekeningen alleen door een notaris kan worden uitgevoerd.Koopbegeleiding in Spanje

De notaris vertegenwoordigt de regering door te bekrachtigen dat de verschuldigde belastingen worden betaald bij de totstandkoming van een verkoop.

 

De 5 fasen van het proces van eigendomsoverdracht in Spanje

Bij diensten in verband met eigendomsoverdracht in Spanje gaat het om de juridische overdracht van het eigendom van een woning van de verkoper op de koper.De 5 fasen van het proces van eigendomsoverdracht in Spanje
In Spanje begint het overdrachtsproces wanneer uw bod op een huis wordt geaccepteerd en het eindigt wanneer u de sleutels krijgt. Het overdrachtsproces in Spanje omvat alle juridische fases en procedures die horen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje.

 

Is er een advocaat nodig bij koop van woning in Spanje?

Deze vraag kan iedereen zich stellen bij het nemen van de stap om een huis in Spanje te kopen.

Advocaat in Spanje = Zekerheid voor de investering in Spanje

De financiële investering die gepaard gaat met de aankoop van een woning leidt tot de verplichting om dit met de grootst mogelijke zekerheid te doen. En zeker als de koper een buitenlands persoon is die geen Spaans ingezetene is.

 

Van de vergunning van eerste bewoning tot de persoonlijke verantwoordelijke verklaring

Het Spaanse wetsbesluit 2/2020 van 9 maart, betreffende de verbetering en vereenvoudiging van de regelgeving ten behoeve van de promotie van de productieve activiteit in Andalusië, heeft een aantal maatregelen ten gevolg voor Andalusië die erop gericht zijn de administratieve procedures te verminderen in bepaalde economische en productieve sectoren, om zo de toegang tot de productieve activiteit voor ondernemers en zakenmensen te versnellen, procedures te vereenvoudigen en het aantal onjuiste of buitenproportionele administratieve vereisten te verminderen.

 

Advocatenkantoor in Spanje lanceert website over juridische aan en verkoop begeleiding in Spanje

Bij ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje vindt u kwalitatieve dienstverlening en individuele aandacht bij de aankoop van uw huis in Spanje

 

Plusvalia belasting in Spanje: alles wat u moet weten | WELEX

Het is een beetje gek dat er tussen onze 1.200 blog posts nog geen enkele post zit van onze professionele advocaten vastgoedrecht in Spanje die uitvoerig de gemeentelijke Plusvalia belasting in Spanje behandelt.

Door Welex, uw advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht in Spanje
Daarom geven we in deze blog graag wat meer inzicht in deze ‘Wet op de toename van waarde van de grond van stedelijke aard’, of in Spanje beter bekend als de gemeentelijke vermogenswinstbelasting.

 

Privé koopovereenkomsten voor woningen in aanbouw: Belastingen | WELEX

Van Welex, uw advocatenkantoor in Marbella gespecialiseerd in de aankoop en verkoop van onroerend goed in Spanje, hebben we hieronder een praktische veronderstelling waarin we de gegevens verzamelen die voortvloeien uit de belasting van de overdracht aan een derde partij van een privé koopovereenkomsten voor woningen in aanbouw.