Welex, uw vastgoedadvocatenkantoor in Marbella heeft het plezier u te informeren over het model D6. Dit moet gepresenteerd worden als er een buitenlandse investering plaatsvindt in Spanje. In dit artikel zullen we u alles uitleggen wat u moet weten over het D6-model: wie moet het indienen, is het verplicht of niet of wat zijn de voorwaarden? Bevindt u zich in de situatie waarin u Spaanse investeringen in het buitenland moet aangeven via het D6-model, laten wij u in dit artikel stap voor stap zien hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is de verklaring van het D6-model voor buitenlandse investeringen?

Het D6-model werd ingevoerd door het Ministerie van Economische Zaken, of specifieker gezegd: de staatssecretaris voor Handel, en is een verklaring van de registratie van Spaanse investeringen in het buitenland van beursgenoteerde bedrijven, in een entiteit die in het buitenland is gevestigd of onder bewaring van de houder van de investering.

vastgoedadvocatenkantoor in Spanje

Wie moet model D6 indienen?

Model D6 moet in twee gevallen worden ingediend: enerzijds door degenen die transacties (of flows) moet aangeven en anderzijds or degenen die deposito’s moeten opgeven in externe entiteiten:

  • De aangifte van transacties (flows) moet worden gedaan bij elke investering, deelname of vereffening van 10% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap die niet-resident is, indien de investeerder lid is van het bestuursorgaan of indien het bedrag van de investering hoger ligt dan 1.502.530,26 euro. Er is een termijn van één maand vanaf de datum waarop de transactie werd voltooid om het formulier in te dienen.
  • De verklaring van deposito’s houdt geen rekening met een bedrag en moet worden gepresenteerd door in het buitenland gevestigde houders van effecten. Het wordt in januari ingediend en de positie wordt aan het einde van het jaar op 31 december berekend.

Ben ik verplicht om een D6-model in te dienen?

Ja, het D6-model is verplicht voor degenen die effecten hebben bij banken, voornamelijk beursgenoteerde bedrijven, indien hun effecten in het buitenland worden gedeponeerd.

Dit model vormt geen vervanging voor het model 720 dat bij de Belastingdienst moet worden ingediend, maar vult dat model wel aan. Hoewel er tot op heden geen gevolgen waren bij het niet of te laat indinenen, betekent dit niet dat er geen sancties kunnen volgen.

Het niet voldoen aan de verplichting om model D6 in te dienen kan leiden tot een boete van maximaal 25% van het niet-aangegeven bedrag, met een minimum van 3000 euro. Te laat indienen van de verklaring brengen sancties met zich mee van 300 euro in de eerste 6 maanden tot 600 euro na die datum.

Het invullen van het D6-model

Om het model D6 in te vullen, kunt u het programma genaamd AFORIX downloaden. Eenmaal gedownload en geïnstalleerd, selecteert u het model D6 – Spaanse investering in verhandelbare effecten.

1. Eerst kiezen we of we transacties of deposito’s willen aangeven door het desbetreffende vakje aan te vinken.

2. Als het om een ​​rectificatie gaat, moet dit worden aangegeven in het vakje met het nummer van de te vervangen verklaring en het nummer van de nieuwe.

3. Vul daarna de gegevens van de investeerder in: naam en familienaam of bedrijfsnaam, NIF of NIE in voorkomend geval en het adres van de maatschappelijke zetel van de eigenaar van de belegging.

4. De volgende stap is het invullen van de investering zelf: de waarde van de gedeponeerde effecten (of transacties). Hier moet u verschillende dingen specificeren:
– Type operatie: In het geval van een verklaring van transacties wordt dit gemarkeerd met een 2 en als het om een verkoop gaat, met een 4.
– Datum (alleen in het geval van aangifte van transacties).
– Percentage van de deelname, als dat gelijk is aan of meer is dan 10%.
– ISIN-code: Informatie die door de effectenmakelaar kan worden verstrekt en die verwijst naar het internationale nummer van identificatie van effecten.
– Beschrijving van de effecten: naam.
– Uitgevende instelling: code van de aard van de uitgevende instelling, al dan niet resident.
– Effect: Code van de effecten, of het nu gaat om een ​​aandeel, kortlopende of langlopende schulden, enzovoort.
– Land: Code van het land waarin de bewerking is uitgevoerd.
– Munteenheid: Code van de valuta van het effect.
– Aantal titels of aandelen.
– Nominaal in de valuta: Bedrag van de aanbetaling in het aangegeven valutatype.
– Effectief bedrag van de volledige positie in de aangegeven valuta.

5. Ten slotte vullen we in ‘Diligencias’: dit zijn de gegevens in van de investeerder of een vertegenwoordiger van de belastingbetaler om notificaties te ontvangen.

Nodige documentatie om het D6-model te presenteren

Naast het ingevulde model D6 moet u uittreksels sturen van de effectenrekeningen in het buitenland, samen met een kopie van uw DNI of NIE.

Wijze om het D6-model te presenteren

U heeft drie manieren om het D6-model in te dienen:

– U kunt het fysiek presenteren met de documentatie op papier, door naar een willekeurig kantoor van het register te gaan.

– Per gewone post naar het volgende adres: Ministerie van Economisch Zaken en Industrie. Paseo de la Castellana, 162 28046 MADRID

Ter attentie van het secretariaat-generaal voor internationale handel in diensten en investeringen

– U kunt het ook online of op telematische wijze indienen aan de hand van een elektronische handtekening.

Heeft u twijfels of vragen over deze of andere kwesties, neem dan nu contact op met onze deskundige Nederlandstalige advocaten van ons kantoor Welex in Marbella, Málaga, Spanje.