inheritance in Spain Lawyers MarbellaHet advocatenkantoor en team economen in Marbella informeren u over de toekomstige norm waardoor de successie- en schenkingsrechten in Andalusië, Spanje zal verlagen.

 

Afgelopen 20 september 2017 is een historisch moment geweest voor de successie- en schenkingsrechten in Andalusië. De successie- en schenkingsrechten is een staatsbelasting die momenteel aan de autonome gemeenschappen wordt overgedragen ter financiering van gezondheid, onderwijs en sociaal beleid.

 

De Andalusische politieke machten hebben een akkoord bereikt om de belasting te hervormen, waardoor er een aanzienlijke vermindering plaats zal vinden en er dus eindelijk een einde komt aan de grote controverse die tussen zijn aanhangers en opposanten is ontstaan.

 

Deze maatregel beoogt de erfbelasting in Andalusië uit te schakelen voor directe erfgenamen, dat wil zeggen van ouders naar kinderen.

 

De belangrijkste wijziging is de vrijstelling van 99% van de belasting voor erfenissen van minder dan 1 miljoen euro voor directe erfgenamen.

 

Bovendien houdt de wijziging in dat de bestaande autonome verlagingen van de belastinggrondslagen van erfgenamen met een erkende arbeidsongeschiktheid gelijk aan of meer dan 33% nog lager komen te liggen.

 

Wat de schenkingsrechten betreft, zal de hervorming zorgen voor een vrijstelling van schenkingen van minder dan een miljoen euro van ouders tot kinderen, gericht op het creëren van bedrijven of jobs.

 

Een factor waarmee rekening moet worden gehouden, is dat deze maatregel niet alleen alle Andalusiërs zal bevoordelen, maar ook iedereen die een eigendom of bedrijf in Andalusische grondgebied heeft.

 

Deze maatregel zorgt ervoor dat 95% van de mensen die door deze belasting worden getroffen, niet hoeven te betalen.

 

Aangezien deze regelgevende wijziging nog geen wet is, geldt de volgende regel nog steeds: als u tot 250.000 euro van een directe familielid erft, hoeft u absoluut geen erfbelasting te betalen. Daarnaast moet wel verduidelijkt worden dat de totale erfenis moet worden verdeeld onder alle erfgenamen. Dat wil zeggen dat als een vader zijn vier kinderen 1 miljoen euro achterlaat, zij niets hoeven te betalen. Hogere bedragen zijn wel belastbaar.

 

Neem nu contact op met ons advocatenkantoor en team economen in Marbella als u nog vragen heeft over de successie- en schenkingsrechten in Andalusië.