Praktisch voorbeeld van verhuur van vakantiewoningen in Spanje

Door Welex, uw Nederlandstalig vastgoed advocatenkantoor in Marbella. Een Spaanse vennootschap is eigenaar van een woning die deze zal verhuren voor een periode van meer dan twee maanden aan een andere vennootschap in Spanje, die op haar beurt de woning zal verhuren voor vakantieperiodes van minder dan twee maanden.

Wie moet zich inschrijven in het Register voor woningen die verhuurd worden met toeristische doeleinden?

WeLex, uw Nederlandstalige vastgoed advocatenkantoor in Marbella, geeft u graag wat uitleg over de belangrijkste kwesties in verband met verhuur van vakantiewoningen in Spanje.

Krachtens het bepaalde in artikelen 1.2.b), 2.6, 4 en 9 van het Decreet 28/2016, van 2 februari, inzake vakantiewoningen en de wijziging van het Decreet 194/2010, van 20 april, van toeristenverblijven, is de vennootschap die zich moet inschrijven en die dus als exploitant van de woning zal figureren, de ONDERVERHURENDE vennootschap.

De verhurende vennootschap (eigenaar van de woning) verhuurt de woning voor een periode van meer dan twee maanden aan de hurende vennootschap. Daarom bestaat er dus geen verplichting om zich in te schrijven in het Register van de Junta de Andalucia.

Opgelet! Heeft de onderverhurende vennootschap de intentie om de woning te verhuren voor periodes van meer dan twee maanden, dan heeft deze ook niet de verplichting zich in te schrijven.

De Spaanse wetsartikelen waarin dit bepaald wordt zijn de volgende:

Artikel 1. Voorwerp en reikwijdte

 1. Onderhavig Decreet heeft als doel de ordening van de vakantiewoningen als een dienst voor toeristenaccommodatie overeenkomstig het bepaalde in lid 1.a) van artikel 28 van de wet 13/2011, van 23 december, van Toerisme van Andalusië.
 2. De volgende woningen vallen niet onder deze norm:
 3. a) Als de woningen die voor toeristische doeleinden of als vakantiewoningen in gebruik worden gegeven zonder economische compensatie.
 4. b) De woningen in Spanje die voor meer dan twee maanden worden verhuurd op ononderbrokene wijze aan dezelfde persoon.

Artikel 2. Juridisch kader

 1. De vakantiewoningenverhuur in Spanje zal beschouwd worden als een toeristische dienst en moet de voorschriften nakomen van de wet 13/2011, van 23 december, alsook het bepaalde in het onderhavige decreet.
 2. De vakantiewoningen in Spanje zullen ook onderworpen zijn aan de sectorale wetgeving indien deze van toepassing is.
 3. De toegang tot vakantiewoningen mag niet worden beperkt omwille van geboorte, ras, geslacht, godsdienst, mening of andere persoonlijke of sociale omstandigheden.
 4. De rechten en verplichtingen van de gebruikers en exploitanten worden bepaald in de wet 13/2011, van 23 december.
 5. Indien de gebruikers de verplichtingen bepaald in de wet 13/2011, van 23 december, niet nakomen, in het bijzonder de normen van samenleving, kunnen de gebruikers of exploitanten het verblijf aan deze personen weigeren en eisen dat ze de woning binnen 24 uur verlaten.
 6. De persoon of exploitant van de vakantiewoning in Spanje kan geen accommodatie aanbieden waarvoor er geen plaats is onder de overeengekomen voorwaarden.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid tegenover de overheid en de gebruikers

Verondersteld wordt dat de eigenaar van de vakantiewoning ook de exploitant ervan is en deze zal zodoende verantwoordelijk zijn tegenover de overheid en de gebruikers van de correcte dienstverlening, uitgezonderd indien in de verklaring van verantwoordelijkheid, waarnaar artikel 9.1 verwijst, een andere persoon of exploitant werd aangegeven, die in voorkomend geval moet beschikken over de juiste juridische titel.

Artikel 9. Inschrijving

 1. Om van start te kunnen gaan met de dienstverlening van vakantiewoningen moet de persoon of exploitant van deze dienstverlening de betreffende verklaring van verantwoordelijkheid formaliseren bij de regionale regering hier in Spanje inzake toerisme, waarin verklaard wordt dat werd voldaan aan de in het decreet bepaalde vereisten. Vanaf dat moment kan de exploitant de woning ook aanbieden op publicitaire websites.

Neem vandaag nog contact op met ons Nederlandstalig vastgoed advocatenkantoor in Marbella voor al uw vragen omtrent de verhuur van vakantiewoningen in Spanje.

 

Related Articles

De verlenging van de huurovereenkomst voor gebruik als woning in Spanje

Door Welex, advocaten gespecialiseerd in Vastgoedrecht in Spanje

 

Ten gevolge van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus Covid-19 in Spanje, werd het Koninklijke Besluit-Wet 11/2020 gepubliceerd op 31 maart, die een buitengewone verlenging toekent van de huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen in Spanje.

Lees meer

 

Wijzigingen van de Huurwet in Spanje

Heeft u vragen over de nieuwe wijziging van de Huurwet in Spanje?

Bij Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, hebben we een eenvoudige visie opgesteld van de huidige stand van zaken in dit juridische aspect in Spanje.

Lees meer

 

Advocaat in Marbella informeert naar wijzigingen van de huurwet in Spanje

Met betrekking tot de wijzigingen vastgesteld bij het Spaanse Koninklijk Wetsbesluit 7/19 van 1 maart betreffende dringende maatregelen inzake huisvesting en verhuur, in verband met de wijziging van de huurwet, voert deze nieuwe wet belangrijke wijzigingen in met betrekking tot verhuur van woningen.

Deze wet in Spanje benadrukt de noodzaak de huurder nog meer te beschermen en vermeldt een reeks maatregelen zodat deze wet een alternatief biedt voor diegene die geen onroerend goed kopen.

 

Lees meer