Door Welex, advocaten gespecialiseerd in Vastgoedrecht in Spanje

 

Ten gevolge van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus Covid-19 in Spanje, werd het Koninklijke Besluit-Wet 11/2020 gepubliceerd op 31 maart, die een buitengewone verlenging toekent van de huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen in Spanje.

 

De verlenging van de huurovereenkomst in Spanje

 

De huurovereenkomsten voor gebruikelijke woningen in Spanje zullen wanneer ze aflopen, ofwel de contractueel vastgestelde periode, of de verplichte verlengingen, gedurende de periode waarin de Noodtoestand van kracht is of in de twee maanden volgend op de beëindiging ervan, verlengd worden door toekenning van een buitengewone verlenging van de geldigheid van deze overeenkomsten voor een maximumperiode van 6 maanden.huur contact in Spainje

 

Gedurende deze periode zullen dezelfde clausules als van de verlengde overeenkomst van toepassing zijn.

 

Om de hiervoor genoemde verlenging van de huurovereenkomst van de woning in Spanje te laten plaatsvinden, is een verzoek nodig van de huurder aan de verhuurder, die dit moet aanvaarden, tenzij er een vernieuwing van de overeenkomst overeengekomen zou zijn in onderlinge overeenkomst tussen beide partijen van de overeenkomst.

 

Een andere kwestie is wat beschreven staat in het Koninklijk Wetgevend Decreet, in het geval de Huurder zich in een financieel kwetsbare positie zou bevinden, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen situaties die te maken hebben met de Verhuurder.

 

Zo zal, wanneer de Verhuurder een bedrijf of eenheid voor sociale huisvesting of een grote vastgoedhouder in Spanje is, waaronder verstaan wordt hij die meer dan tien gebouwen verhuurt of een bebouwde oppervlakte van meer dan 1500 m2, de verhuurder in deze gevallen dienen te kiezen tussen een kwijtschelding van 50 % van de huursom, of uitstel van de betaling ervan, waarbij deze verdeeld wordt over een minimumtermijn van 3 jaar, dit alles zonder rente. De verhuurder dient daartoe het verzoek te doen aan de Verhuurder binnen een termijn van 7 werkdagen.

 

Het hiervoor vermelde uitstel is beperkt tot de termijn van de duurtijd van de noodtoestand en de maanden die erop volgen, met een maximum van vier. Ook kunnen er geen boetes of rentes berekend worden bij de teruggave van de verschuldigde huursommen. Op dezelfde wijze is de Huurder verplicht om te verzoeken om opschorting van de huurvergoeding binnen een termijn van 1 maand en dient hij zich in een kwetsbare situatie te bevinden.

 

Het begin van de teruggave van de huurgelden zal starten

 

  • Vanaf de opheffing van de Noodtoestand
  • Of vanaf de beëindiging van de kwetsbare toestand
  • Of vanaf 4 maanden na de beëindiging van de Noodtoestand.

 

De teruggave van de huursom wordt gewaarborgd door de Spaanse regering, die de betaling ervan garandeert, en voor deze betaling zal zorgen indien de Huurder deze niet kan uitvoeren in bepaalde omstandigheden.

 

Tot slot zal de Huurder zich niet kunnen aansluiten bij deze maatregel indien er hem eerder al een uitstel, geheel of gedeeltelijk toegekend werd, of een opschorting van de betaling.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor van advocaten in Spanje die gespecialiseerd zijn in Vastgoedrecht voor elk advies van fiscale of juridische aard.