Ons advocatenkantoor in Marbella willen graag additionele informatie verstrekken over één van de meest gestelde kwesties inzake belastingen in Spanje, net name de Spaanse Inkomstenbelasting voor niet-residenten (IRNR). Wat is belangrijk te weten? Hoe werkt deze belasting? Welke belasting dien ik te betalen op de winst van de verkoop van een woning in Spanje?

niet-residenten in Spanje

Laten we stap per stap even bekijken. Het kan zijn dat u een woning heeft in Spanje maar niet-resident is in Spanje, dat u fiscaal resident bent in een ander land, bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk, etc.

Wenst u die woning in Spanje te verkopen? U heeft al de woning verkocht? Gefeliciteerd.  Nu heeft een mogelijke winst waarvan u kunt genieten. Let wel op, u dient er mee rekening te houden dat als u niet-resident bent in Spanje, u een inkomstenbelasting voor niet-residenten (IRNR) moet betalen.

Het is belangrijk om hier even bij stil te staan. Dit brengt meestal heel veel verwarring teweeg aangezien het normaal gezien de persoon die de prijs betaalt, ook deze betaling dient aan te geven.

De koper die de woning van een niet-resident koopt is namelijk verplicht om 3% van de verkoopprijs in te houden en een aanbetaling te maken bij de Spaanse Belastingdienst.

Daarna moet de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet resident, aan de verkopende partij die niet-resident is, een kopie van model 211 overhandigen. Dat is namelijk het bewijs dat hij het ingehouden bedrag bij de Belastingdienst heeft betaald.

Belangrijk om te weten is dat de koper een maand na de datum van overdracht de tijd heeft om model 211 in te dienen.

Eens dat de verkopende partij de kopie van het document in handen heeft, met name van het model 211, kan hij/zij de winst aangeven over de verkoop. Daarvoor moet het model 210 worden ingevuld waar tevens de aanbetaling van model 211 zal worden weergegeven. Ook hier moet u rekening houden met een termijn, met name drie maanden vanaf de laatste dag van de termijn die de koper heeft om model 211 in te dienen, en dat was zoals hierboven vermeld een maand vanaf de datum van overdracht.

Het kan zijn dan, wanneer u formulier 211 indient, de 3% hoger is dan de winst, of dat u verlies heeft geleden bij de verkoop van de woning. U moet weten dat u in dat geval de 3% geheel of gedeeltelijk kunt terugvorderen.

Dit houdt een procedure in ter terugvordering van de 3% via model 212, waarin u de terugvordering verzoekt aan de Spaanse Belastingdienst.

In ieder geval, mocht u een van voormelde situaties erkennen en nog vragen hebben, neem dan contact op met Welex: uw experten in het begeleiden van aan- en verkoop processen van vastgoed in Spanje.

Neem vandaag nog kontact met ons advocatenkantoor in Marbella!