In de eerste plaats moet onderscheid gemaakt worden tussen de eigendommen die rechtstreeks worden gekocht van de ontwikkelaar of vanaf het plan en bestaande ofwel tweedehandswoningen. Bij beide type woningen is andere documentatie nodig.

property in marbella

In deze blog vertellen we welke documenten u zou moeten aanvragen bij de vertegenwoordiger van de verkopende partij ingeval u een bestaande woning in Spanje wilt kopen:

  1. Nota simple (uittreksel) uit het Eigendomsregister.

De nota simple is een kort overzicht van de kanttekeningen die in het Eigendomsregister gemaakt kunnen worden met betrekking tot de betreffende woning. In een nota simple wordt de woning omschreven, de eigenaar of eigenaren geïdentificeerd en de omvang en aard van eventuele beperkingen op de woning.

  1. Vergunning van eerste bewoning.

 

De Licencia de Primera Ocupación is het document dat door het gemeentehuis van de gemeente waar de woning staat wordt afgegeven. Het bewijst dat de woning voldoet aan de vereisten die zijn gesteld aan de bouwvergunning.

 

  1. Kopie van de aankooptitel van de huidige eigenaar

 

Hierin kunt u zien onder welke voorwaarden de aankoop is gedaan.

 

  1. Laatste betalingsbewijzen van de onroerende zaakbelasting (IBI) en afvalstoffenheffing.

 

Duidelijk moet zijn of er mogelijke schulden zijn inzake de onroerende zaakbelasting of andere gemeentebelastingen, zoals de afvalstoffenheffing en dergelijke. Via deze betalingsbewijzen verkrijg je automatisch het kadastrale referentienummer, waarmee ook de fiscale waarde van de woning berekend kan worden.

 

  1. Laatste facturen van de nutsbedrijven betreffende de eigendom.

Normaliter heeft u de facturen van elektriciteit, gas, water en licht nodig. Wij raden u echter aan ook de facturen van andere nutsvoorzieningen aan te vragen, zoals internet en telefoondiensten. Desgewenst kunt u deze nutsvoorzieningen overnemen.

Met het overzicht van de laatste facturen gaan wij na of er nog openstaande schulden zijn betreffende de woning. Tegelijkertijd kunnen we hiermee ook de wijziging van eigenaar uitvoeren, nadat de koopakte is ondertekend.

 

  1. Energie-efficiëntiecertificaat.

 

Sinds juni 2013 is dit document verplicht bij verhuur en koop-verkoop van woningen. Het is een document dat door een technisch architect wordt afgegeven en die informatie bevat over de energiekenmerken van een eigendom.

 

  1. Contactgegevens van de Vereniging van Eigenaren.

 

Indien u wenst te weten of er voor een bepaalde woning schulden zijn bij de vereniging van eigenaren en u wenst de stedenbouwkundige situatie van de urbanisatie te kennen is het aan te raden de volgende documenten aan te vragen:

 

  • Laatste notulen van de vergadering van de Vereniging van Eigenaren.
  • Statuten of huishoudelijk reglement.

 

Op de dag dat de notariële koopakte wordt ondertekend dient de verkoper een certificaat te overhandigen dat door de vereniging van eigenaren is getekend en waarin verklaard wordt dat de eigendom die u aankoopt geen openstaande schulden heeft.

 

Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor in Marbella indien u vragen heeft omtrent de aankoop van uw woning in Spanje. Wij helpen u graag.07