Beschikking d.d. 14 September 2106 van de zogenaamde Dirección General de los Registros y del Notariado.

machtiging in Spanje

Wenst u uw eigendom in Spanje te verkopen? Uw Nederlandstalige advocaat in Marbella wenst u te informeren over het volgende zodat u bij het gebruiken van een volmacht in Spanje daarmee rekening kunt houden.

 

Bent u een Nederlander of Belg en heeft u een huis aan de Costa del Sol en u wenst deze te verkopen maar u kan onmogelijk naar Spanje komen om de notariële verkoopakte te ondertekenen.

 

In deze situatie is de enige mogelijke weg om uw verkoop te voltooien, het doen verlijden van een Volmacht ten overstaan van een notaris in Nederland of België ten gunste van een persoon die op de dag van de verkoop naar het notariskantoor kan om te ondertekenen.

 

In het algemeen is de volmacht verleend in het buitenland (buiten Spanje) equivalent aan een Spaanse volmacht indien de volgende elementen aanwezig zijn:

 

– Dat de Volmacht moet verleden worden door iemand die in dat land bevoegdheid heeft om publiekrechtelijke documenten te verlijden (notariële geldigheid).

 

– Dat de notaris de identiteit en handelingsbekwaamheid van de volmachtgever garandeert voor de rechtshandeling in kwestie.

 

Niettemin blijkt uit de beschikking van de openbare instelling die de Eigendomsregisters en Notariskantoren controleert in Spanje gekend als Dirección General de los Registros y del Notariado van 14 september 2016 dat documenten afgegeven ten overstaan van een Notaris in Nederland of België hetzelfde zijn als simpelweg een legitimatie van een handtekening van de volmachtgever, zonder dat de notaris kan oordelen over de handelingsbekwaamheid.

 

Ongelooflijk, maar dit betekent dat er geen equivalent bestaat tussen de functies van een openbaar ambtenaar en de Spaanse notaris, en de volmacht dus geen wettelijke gevolgen kan hebben in Spanje en de verkoop dus niet kan doorgaan.

 

Het blijkt dat de beschikking van deze openbare instelling die de eigendomsregister en notariskantoren controleert nogal stof doet opwaaien over het verlenen van volmachten in het buitenland.

 

Beste lezer, neem vandaag nog contact op met het Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella indien u vragen heeft over het verlenen van een volmacht in uw land om in Spanje gebruikt te worden. Wij zullen u naar behoren advies verlenen.