Bij diensten in verband met eigendomsoverdracht in Spanje gaat het om de juridische overdracht van het eigendom van een woning van de verkoper op de koper.De 5 fasen van het proces van eigendomsoverdracht in Spanje

In Spanje begint het overdrachtsproces wanneer uw bod op een huis wordt geaccepteerd en het eindigt wanneer u de sleutels krijgt. Het overdrachtsproces in Spanje omvat alle juridische fases en procedures die horen bij de aankoop van onroerend goed in Spanje.

Fase 1

Fase 1 van het overdrachtsproces in Spanje bestaat uit het zoeken naar een woning in Spanje. Hiervoor hebt u een kopie van de Nota Simple nodig (uittreksel van de eigendomsakte van het Spaanse kadaster). In de Nota Simple staat beschreven wat u koopt en de kosten en de lasten die voor de woning moeten worden afgedragen. De jaarlijkse IBI-aangifte (onroerendgoedbelasting) en eventueel een overzicht van de gemeentelijke kosten moeten worden opgesteld voor inzicht in de lopende kosten. Daarnaast is het aan te bevelen om een Spaanse advocaat aan te stellen die ervoor kan zorgen dat de noodzakelijke juridische procedures worden nageleefd.

Fase 2

Fase 2 van het overdrachtsproces in Spanje omvat het ondertekenen van een reserveringscontract en het betalen van reserveringskosten. Een reserveringscontract zorgt ervoor dat het Spaanse onroerend goed niet meer actief te koop wordt aangeboden. Voorafgaand aan de ondertekening van een reserveringscontract en de betaling van geldbedragen, is het advies zich te laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger.

Lees Meer………..