Bij Welex vindt u een ervaren team dat continue wordt bijgeschoold om uw belangen te verdedigen en de beste oplossing te bieden voor uw geschil, hetzij via een buitengerechtelijke oplossing van het conflict, hetzij middels uw verdediging ten overstaan van de rechtbank om het geschil tussen de partijen op te lossen.

UW BELANGEN, ONZE BELANGEN

Onze advocaten staan u bij om u te helpen met uw juridisch probleem en bieden duidelijke informatie in iedere fase van de hele procedure.

Wij geven advies in de volgende rechtsgebieden:

> Arbeidsrecht in Spanje
> Familierecht: scheidingen en echtscheidingen in Spanje
> Burgerlijk recht: verplichtingen en contracten,  schuldvorderingen
> Spaans Fiscaal recht: belasting- en boekhoudkundig advies
> Strafrecht in Spanje: misdrijven tegen personen, economische misdrijven

Het Spaanse rechtssysteem, opgericht volgens de Spaanse grondwet als een sociale en democratische rechtsstaat, heeft de rechterlijke macht onder titel VII als macht gedefinieerd. Daarmee neemt justitie het volk als uitgangspunt. De rechterlijke macht wordt geadministreerd in naam van de koning door rechters en magistraten die lid zijn van de rechterlijke macht. Zij zijn onafhankelijk, onverwijderbaar, verantwoordelijk en alleen onderworpen aan de rechtsstaat.
Het wettelijke kader vastgelegd in de Spaanse grondwet wordt aangevuld door de organieke wet van de rechterlijke macht. Hierin is het organigram van de rechtsmacht vastgesteld met het oog op de rechtshandhaving.
In de hierboven genoemde wetgeving zijn vijf belangrijke rechtstakken te onderscheiden:

  • Civielrechtelijk
  • Strafrechtelijk
  • Administratieve geschillen
  • Sociaal
  • Militair

De configuratie van het rechtssysteem maakt de rechtshandhavingsorganisatie volledig met de wet van afbakening en rechterlijke organisatie. Deze verschaft vooraf zekerheid bij de bepaling van de gewone rechter als een garantie voor het fundamentele recht op effectieve rechtsbescherming van burgers in artikel 24 van onze grondwet.
Bij intersubjectieve geschillen bevat ons rechtssysteem een ​​reeks procedurele wetten om deze aan te pakken. Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, met de speciale wetten, zoals de wet inzake de vrijwillige jurisdictie; het wetboek van strafvordering; de wet op rechtszaken met jury’s die is voorbehouden voor vervolging van bepaalde misdaden van bijzonder belang; de wet inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen; de wet inzake administratieve geschillen; de wet inzake militaire jurisdictie.
Al deze wetten regelen wanneer welke verschillende procedures toegepast moeten worden op de betreffende intersubjectieve conflicten.


Het voorgaande betekent dat de kennis van het procesrecht een essentieel element is bij het zoeken van een oplossing die de verschillende rechtstakken in ogenschouw neemt   (dat wil zeggen, als een derde niet de verweerder of eiser in de procedure is en er geen sprake is van een subjectief belang in het proces).
Ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje heeft hooggekwalificeerde professionals en medewerkers in de verschillende sectoren van het juridische systeem in dienst. Zij kunnen u van het nodige advies voorzien en bijstand verlenen die nodig is op grond van het bevoegde gerecht of ten overstaan van de verschillende rechtsinstanties, zowel in Spanje als in het buitenland.

Procesrecht in Spanje


transparantie, MOTIVATIE EN doeltreffendheid

Wij staan u op een klantvriendelijke en persoonlijke wijze bij gedurende de volledige procedure om uw belangen te verdedigen, uw twijfels weg te nemen en in uw juridische behoeften te voorzien.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Maak kosteloos kennis met ons tijdens een eerste afspraak.

Vanuit Marbella bieden wij een professionele en klantvriendelijke dienstverlening over heel Spanje. Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.


Gerelateerde inhoud:

Uitzettingsprocedure in Spanje

Wijzigingen in de uitzettingsprocedure van woningen in Spanje

Procesadvocaat in Marbella informeert naar sanering door uitwinning bij aan –en verkoop in Spanje

Vermogensaansprakelijkheid van de openbare administratie in Spanje

De theorie van de risico’s in het Spaanse gewoonterechtelijke contractuele systeem