Verplichtingen volgens de handelswetgeving van een Spaanse vennootschap.

Alle vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid moeten jaarlijks voldaan aan bepaalde vereisten volgens de handelswetgeving. Het niet nakomen daarvan kan negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf en indien de termijn van een jaar verstrijkt zonder de jaarrekening te deponeren, ook voor de ondernemer. Het bedrijf kan in het Handelsregister geblokkeerd worden op zodanige wijze dat geen enkele wijziging kan worden gemaakt totdat de situatie wordt rechtgezet.

STEL EN VRAAG
  1. Boekhouding

De boeken van de boekhouding zijn een  set documenten die de financiële informatie en de transacties van een bedrijft weergeeft tijdens een bepaalde periode. Het bedrijf is verplicht deze boeken jaarlijks te laten legaliseren  in het Handelsregister waar de maatschappelijke zetel van het bedrijf gevestigd is.

Het doeleinde van deze vereiste is dat geen enkel bedrijf op deze manier de financiële informatie op een latere datum kan manipuleren.

De termijn om de boeken in te dienen bij het Handelsregister is vier maanden vanaf de dag van afsluiting van de boekhouding. In Spanje, komt voor de meeste bedrijven de sluiting overeen met het einde van het kalenderjaar.  De boeken dienen dus gedeponeerd te worden ten laatste op 30 april van het jaar daarop.

Vanaf september 2013, dienen de boeken van de boekhouding van een bedrijf op elektronische wijze te worden afgegeven en digitaal worden ingediend via de officiële website van het register. Tegenwoordig wordt het niet meer aanvaard om documenten in papier in te dienen.

  1. Jaarrekeningen.

De jaarrekeningen zijn een set documenten, balansen en financiële overzichten waardoor de economische en financiële werkelijkheid van een bedrijf kan worden nagegaan. Dit kan worden onderverdeeld in de volgende vier categorieën:

Balansen – Overzicht van de activa en rechten van een bedrijf en de interne en externe middelen  waarmee deze worden gefinancierd. Er worden twee saldo’s inbegrepen: een met de cijfers van de huidige periode en een van de vorige periode. Zo kunnen de cijfers worden vergeleken en de evolutie van het bedrijf  worden nagegaan.

Verlies- en winstrekening- dit geeft de economische informatie weer van het bedrijf gedurende een periode. En net zoals bij de Balansen, wordt het resultaat vergeleken met de vorige periode.

Mutatieoverzicht in het netto vermogen – informatie over het vermogen van een vennootschap wordt weergegeven alsook de mutaties die tijdens deze periode zich hebben voorgedaan, alsook het economische resultaat van de periode, mutaties in het kapitaal door transacties tijdens de periode (kapitaalverhoging, dividenden,…).

Cash-Flow – verstrekt informatie over de wijze waarop de transacties van het bedrijf worden gefinancierd.

Toelichting – vervolledigt de informatie die in de vorige punten werd weergegeven.

Indien de vennootschap de jaarrekeningen niet indient, kan dit leiden tot boetes tot bedragen van 60.000 euro’s. Deze bedragen worden vastgelegd door het Instituut voor Boekhouding en Auditing.

De jaarrekeningen kunnen worden ingediend tot een maand na de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering dient gehouden te worden binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Voor de meeste Spaanse bedrijven komt dit overeen met het einde van het kalenderjaar. De maximumtermijn is dus in principe tot 30 juli van het jaar daarop.

Gerelateerde inhoud:

Deskundige accountants en belastingadviseurs      Fiscale verplichtingen van een vennootschap

 

Verkrijg meer informatie op onze specifieke website over accountancy en belasting in Spanje.

Accountancy en belasting in Spanje

Vastgoed advocaten in Marbella: Heeft u juridische bijstand nodig in verband met uw woning in Spanje?

Welex beschikt over een team van professionals, onder andere bestaande uit advocaten en economen, experts in de aan- en verkoop van onroerend goed in Marbella en heel Spanje, zowel in de juridische als in de fiscale kant van de transactie. Verduidelijk uw twijfels, wacht niet om advies te vragen. Neem vrijblijvend contact op met onze kantoren, wij zullen u graag helpen. het beste advies in vennootschapsrecht, nalatenschappen, erfrecht, merken-, octrooi-, en handelsnaamrecht, burgerlijke rechtszaken, vastgoedrecht en strafrecht in Spanje.

Contact

Aanbevolen berichten

Testament in Spanje voor niet-residenten

Welex, Nederlandstalig advocatenkantoor aan de Costa del Sol, heeft het genoegen om een paar regels te schrijven over testamenten in Spanje voor niet-residenten. Als u hebt besloten om uw testament in Spanje op te maken, [...]