Iedere persoon die een bedrijf wenst op te richten in Spanje dient ook op voorhand te weten welke haar fiscale verplichtingen zijn. Bij Welex kunnen we u daarin begeleiden en ervoor zorgen dat alle nodige stappen worden ondernomen.

  1. Het bekomen van een Spaans Fiscaal Identificatienummer (CIF).
  1. De autoriteiten op de hoogte stellen van de activiteit of activiteiten die het bedrijf zal uitvoeren.
  1. Afhankelijk van het soort activiteit dat zal worden uitgevoerd, dient het bedrijf de vereiste fiscale verplichtingen te registreren bij de Belastingdienst.

Hieronder vindt u de meest gebruikelijke Fiscale Verplichtingen, maar hou er rekening mee dat uw nieuw bedrijf onderhevig kan zijn aan enkele, maar niet noodzakelijk aan alle van de hieronder beschreven verplichtingen:

a. Aangifte van de Vennootschapsbelasting – jaarlijks in te dienen- 6 maanden en 25 dagen van de afsluiting van het boekjaar.

b. Aangifte van  de voorschotten op belastingen van een bedrijf – ingediend tussen de eerste en twintigste dag van de maand april, oktober en december.

c. Btw-aangiftes, driemaandelijks in te dienen plus een jaarlijks informatief verslag.

d. Inhoudingen op salaris werknemers en facturen zelfstandigen – driemaandelijks in te dienen plus een jaarlijks informatief verslag.

e. Inhoudingen van huur – driemaandelijks in te dienen plus een jaarlijks informatief verslag.

f. Inkomsten van Kapitaalinhoudingen- driemaandelijks in te dienen plus een jaarlijks informatief verslag.

g. Intracommunautaire BTW – driemaandelijks of jaarlijks in te dienen afhankelijk van het volumen transacties.

h. Jaarlijks verslag van transacties met derden – jaarlijks in te dienen  op het einde van februari na het einde van het boekjaar.

Uitgezonderd indien reeds een datum werd vermeld, vinden de driemaandelijkse aangiftes normaal plaats tussen de eerste en de twintigste dag na het einde van het trimester. Deze dienen dus ingediend te worden in april, juli, oktober en januari. En indien het gaat om een jaarlijks verslag, dient dit samen te gebeuren met de aangiftes van het vierde trimester.

Gerelateerde inhoud:


Deskundige accountants en belastingadviseurs

Verplichtingen volgens de handelswetgeving van een Spaanse vennootschap