Inkomstenbelasting in Spanje voor niet-residenten. 

De Inkomstenbelasting voor niet-residenten is een eenzijdige belastingaangifte die alle niet-residenten in Spanje die een woning bezitten op Spaans grondgebied jaarlijks bij de Spaanse belastingdienst moeten indienen.

Indien het eigendom werd verkregen door een gehuwd koppel of door meer dan één persoon is iedere persoon afzonderlijk  belastingplichtig en dient elke persoon een individuele aangifte in te dienen.

Afhankelijk van het gebruik van de woning wordt de belasting als volgt berekend:

Berekening van de inkomsten belasting in Spanje rekening houdend met het exclusieve, persoonlijke gebruik door de eigenaar. In dit geval wordt een bepaald percentage over de kadastrale waarde van het eigendom berekend.

– Berekening van de inkomsten in geval de woning wordt verhuurd. Er wordt rekening gehouden met de huurprijs.

In beide gevallen ligt het toepasselijke percentage voor voor Europese niet-residenten in het jaar 2016 vast op 24%.

Vermogensbelasting  in Spanje

In 2011 werd de vermogensbelasting voor natuurlijke personen met een vermogen van meer dan 700.000 euro opnieuw ingevoerd

Het gaat om een progressieve heffing gebaseerd op de waarde van het vermogen. Het percentage dat wordt toegepast gaat van 0,2% tot 2.5%. Dit kan variëren per autonome regio waar de rechten en goederen gelegen zijn.

Als voorbeeld nemen we een woning met een waarde van 1.000.000 euro. Daarop zal een bedrag van ongeveer 733 euro aan vermogensbelasting betaald moeten worden:

  • €                                     1.000.000
  • Minus                              700.000 vrijgesteld
  • €                                     300.000  bedrag onderhevig aan de belasting.
  • WAARDE                                 BELASTING
  • TOT € 167.129,45                      € 334,26 (0,2%).
  • Rest € 132.870,55                     € 398,61 (0,3%).
  • TOTAAL                                   € 732,98

Lees hier verder voor meer informatie over de inkomstenbelasting voor niet-residenten en de vermogensbelasting.

JURIDISCHE deskundigheid TOT UW BESCHIKKING met Welex

Bij Welex wordt u op professionele en persoonlijke wijze te woord gestaan. Al onze advocaten stellen hun  jarenlange ervaring in hun sector tot uw beschikking om zo uw zaken op efficiënte en snelle wijze af te handelen.

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder en leggen u op duidelijke wijze de beste oplossing uit voor al uw vragen en problemen.

Vanuit Marbella bieden wij een professionele, klantvriendelijke dienstverlening aan over heel Spanje. Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Wij streven naar uitmuntendheid in ons domein.


Inkomstenbelasting in Spanje voor personen die niet in Spanje wonen

Meer informatie

De betaalde IVA bij benzine en andere aftrekbare kosten in Spanje

Wat je allemaal moet weten over de inkomstenbelasting voor niet-residenten in Spanje (IRNR)

Welke stappen moet ik ondernemen om aan te tonen dat ik niet-resident ben in Spanje?

Welke maatregelen zijn van invloed op de vermogensbelasting in Spanje  en voor residenten en niet-residenten?