Inkomstenbelasting in Spanje voor niet-residenten. 

De Inkomstenbelasting voor niet-residenten is een eenzijdige belastingaangifte die alle niet-residenten in Spanje die een woning bezitten op Spaans grondgebied jaarlijks bij de Spaanse belastingdienst moeten indienen.

Indien het eigendom werd verkregen door een gehuwd koppel of door meer dan één persoon is iedere persoon afzonderlijk  belastingplichtig en dient elke persoon een individuele aangifte in te dienen.

STEL EN VRAAG

Afhankelijk van het gebruik van de woning wordt de belasting als volgt berekend:

– Berekening van de inkomsten belasting in Spanje rekening houdend met het exclusieve, persoonlijke gebruik door de eigenaar. In dit geval wordt een bepaald percentage over de kadastrale waarde van het eigendom berekend.

– Berekening van de inkomsten in geval de woning wordt verhuurd. Er wordt rekening gehouden met de huurprijs.

In beide gevallen ligt het toepasselijke percentage voor voor Europese niet-residenten in het jaar 2016 vast op 24%.

Vermogensbelasting  in Spanje

In 2011 werd de vermogensbelasting voor natuurlijke personen met een vermogen van meer dan 700.000 euro opnieuw ingevoerd

Het gaat om een progressieve heffing gebaseerd op de waarde van het vermogen. Het percentage dat wordt toegepast gaat van 0,2% tot 2.5%. Dit kan variëren per autonome regio waar de rechten en goederen gelegen zijn.

Als voorbeeld nemen we een woning met een waarde van 1.000.000 euro. Daarop zal een bedrag van ongeveer 733 euro aan vermogensbelasting betaald moeten worden:

1.000.000
Minus 700.000 vrijgesteld
 300.000  bedrag onderhevig aan de belasting.
WAARDE BELASTING
TOT € 167.129,45  € 334,26 (0,2%)
Rest € 132.870,55  € 398,61 (0,3%)
TOTAAL € 732,98

Lees hier verder voor meer informatie over de inkomstenbelasting voor niet-residenten en de vermogensbelasting.

JURIDISCHE deskundigheid TOT UW BESCHIKKING met Welex

Bij Welex wordt u op professionele en persoonlijke wijze te woord gestaan. Al onze advocaten stellen hun  jarenlange ervaring in hun sector tot uw beschikking om zo uw zaken op efficiënte en snelle wijze af te handelen.

Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder en leggen u op duidelijke wijze de beste oplossing uit voor al uw vragen en problemen.

Vanuit Marbella bieden wij een professionele, klantvriendelijke dienstverlening aan over heel Spanje. Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Wij streven naar uitmuntendheid in ons domein.

Verkrijg meer informatie op onze specifieke website over accountancy en belasting in Spanje.

Accountancy en belasting in Spanje

Vastgoed advocaten in Marbella: Heeft u juridische bijstand nodig in verband met uw woning in Spanje?

Welex beschikt over een team van professionals, onder andere bestaande uit advocaten en economen, experts in de aan- en verkoop van onroerend goed in Marbella en heel Spanje, zowel in de juridische als in de fiscale kant van de transactie. Verduidelijk uw twijfels, wacht niet om advies te vragen. Neem vrijblijvend contact op met onze kantoren, wij zullen u graag helpen. het beste advies in vennootschapsrecht, nalatenschappen, erfrecht, merken-, octrooi-, en handelsnaamrecht, burgerlijke rechtszaken, vastgoedrecht en strafrecht in Spanje.

Contact

Aanbevolen berichten

De koopakte van een woning in Spanje

Als u besloten hebt om een eigendom in Spanje te kopen en het moment is aangebroken om uw aankoopakte te ondertekenen, zal Welex, advocaten- en accountantskantoor aan de Costa del Sol, u graag de details [...]

Akte van Nalatenschap in Spanje

In dit artikel legt een van onze professionals van Welex, een vooraanstaand advocaten- en accountantskantoor in Spanje, in detail uit welke documentatie nodig is om een akte van aanvaarding en toewijzing van nalatenschap op te [...]