Door Welex, uw Nederderlandstalige advocaat gespecialiceerd in juridische koopbegeleiding in Spanje

Een typische overdrachtstransactie omvat twee belangrijke momenten: de uitwisseling van contracten en de totstandkoming daarvan waarbij de wettelijke eigendomsakte wordt gepasseerd. Bovendien is de overdrachtsprocedure in het algemeen zo opgezet dat de koper de eigendomstitel van de grond veiligstelt en alle rechten die op de grond van toepassing zijn en vóór de koop wordt geïnformeerd over eventuele obstakels. Bovendien zijn de overdrachtskosten afhankelijk van het feit of u een buitenlandse of een Spaanse advocaat hebt.

Advocatenkantoren in Spanje moeten alle relevante en aanvullende juridische informatie verstrekken over onroerendgoedtransacties en aankopen van onroerend goed voor bewoning of zakelijk gebruik, betaling van heffingen voor registratie en transacties bij het kadaster en diverse andere diensten met betrekking tot onroerend goed, zoals:

  • Aangifte van eigendomsaktes van nieuwe panden
  • Verhuur
  • Afsluiten en annulering van hypotheken
  • Borg
  • Uitwisseling

Lees meer…..