Als partner van het Nederlandse advocatenkantoor in Marbella Welex was ik op kantoor bezig met het voorbereiden van een dossier voor de verklaring van ​​nieuwbouw. Zodoende leek het me nuttig onze blog te updaten met een vermelding van alle documenten die nodig zijn voor het verlijden van deze akte in Spanje.  

De  verklaring   van   nieuwbouw   in   Spanje  is  een  rechtshandeling  die   ten overstaan  van  een  notaris    wordt  uitgevoerd. In   een notariële   akte   wordt verklaard dat een constructie voltooid is, nog gebouwd wordt op een perceel, of dat een bestaande constructie wordt aangepast. Zodra de  notariële akte  wordt verleden, moet deze worden geregistreerd in het betreffende eigendomsregister zodat de fysieke realiteit overeenkomt met de inhoud die in het eigendomsregister is vastgelegd.

 

De Spaanse verklaring van nieuwbouw kan, zoals eerder aangegeven, gaan over een nieuwbouw in aanbouw of over reeds voltooide nieuwbouw.
De Nederlandstalige vastgoed advocaten van ons kantoor in Marbella richten hier op de documenten die nodig zijn voor het verlijden van een akte van verklaring van een voltooide nieuwbouw. Om voor een notaris in Spanje te verschijnen, zijn in dit geval de volgende documenten nodig:

 

  1. Bouwvergunning afgegeven door de betreffende gemeenteraad die toestemming geeft om de werkzaamheden uit te voeren. Normaal gesproken geeft de gemeenteraad de vergunning af na betaling van een belasting en na een project te hebben ingediend dat werd opgesteld door een architect en dat naar behoren werd gecertificeerd door de beroepsorganisatie van architecten.
  2. Eindcertificaat van de werkzaamheden afgegeven door de architect en technische architect (indien van toepassing), waarin wordt gespecificeerd dat de werken werden voltooid volgens het opgestelde project en volgens de bouwvergunning.
  3. Tienjarige verzekering. Als het om de bouw gaat van nieuwe woningen (inclusief gebouwen) is het noodzakelijk een ​​tienjarige verzekeringspolis af te sluiten om gebreken of defecten te dekken die kunnen voortvloeien uit de fundering en balken die de stabiliteit van het gebouw kunnen aantasten.

Deze tienjarige verzekering hoef je niet af te sluiten in geval van ‘zelfbouw’, dat wil zeggen dat de eigenaar het huis voor eigen gebruik bouwt. Als u als eigenaar in dit geval besluit de woning te verkopen, moet de koper u vrijstellen in de koopakte van deze tienjarige verzekering. U moet dan bovendien bewijzen dat u van de woning gebruik heeft gemaakt door facturen op uw naam voor te leggen, waarop dat bewezen wordt. Denk hierbij aan facturen voor elektriciteit en water.

  1. Vergunning van eerste bewoning. Dit is een document afgegeven door de gemeente waar de woning ligt en waaruit blijkt dat het huis is gebouwd in overeenstemming met de eerder verleende bouwvergunning en het project van de architect. Met deze vergunning kan je de verschillende contracten met de nutsbedrijven afsluiten. In Andalusië is het een noodzakelijke vereiste om de vergunning van eerste bewoning te verstrekken voor het verlijden van de akte van verklaring van voltooide nieuwbouw.
  2. Energie-efficiëntiecertificaat. Dezelfde architect die het bouwproject heeft opgesteld, kan dit energie-efficiëntiecertificaat afgeven. Het moet worden geregistreerd in het register dat daartoe is aangewezen door de bevoegde autonome gemeenschap. Dit certificaat is 10 jaar geldig.6. Bestekboek. Dit bestaat uit documenten gerelateerd aan het project, de ontvangst van de werkzaamheden, de personen die betrokken zijn bij de bouw en de instructies voor gebruik en onderhoud van het gebouw.
  3. Geografische coördinaten. Dit zijn coördinaten die exact naar het perceel verwijzen en die samenvallen met de in het eigendomsregister en kadaster vastgestelde informatie.

Bovenstaande documenten zijn nodig om een akte van nieuwbouw in Spanje te kunnen doen verlijden.
Heeft u een verklaring van nieuwbouw in Spanje nodig? Neem dan vandaag nog contact op met Welex, ons Nederlandstalige advocatenkantoor in Marbella, Málaga, Spanje.

Welex, uw vastgoed advocaat in Marbella, Málaga en heel Spanje