holdingvennootschap in SpanjeVaak horen we dat het verstandig is om ons bezit onder te brengen in een holdingvennootschap. Met name wanneer het bezit een hoge waarde heeft, maar is dat wel zo? Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella heeft het genoegen om additionele informatie over dit onderwerk hieronder te presenteren.

 

We beginnen met de definitie van een holdingvennootschap in Spanje. Wanneer we de voor- en nadelen van elke situatie tegenover elkaar zetten, kunnen we beter kiezen of we een bedrijf met economische activiteit of een holding op moeten richten.

 

De Spaanse holdingvennootschap is de entiteit die geen economische activiteit on1twikkelt en waarvan meer dan 50% van de activa bestaat uit waarden of goederen en rechten. De hoofdactiviteit van de holdingvennootschap bestaat uit het beheer van roerende of onroerende goederen.

 

Het belangrijkste voordeel van het oprichten van een holdingvennootschap in Spanje  is dat je er de risico’s mee minimaliseert aangezien er geen economische activiteiten plaatsvinden. Een holdingvennootschap wordt zodoende niet beïnvloed door slecht zakendoen of een slecht management.

 

De wet bepaalt dat de huur van onroerend goederen geen economische activiteit is zolang er geen persoon op basis van een full time contract in dienst is om deze goederen te beheren/managen. In het geval dat een bedrijf niet langer een holdingmaatschappij wil zijn, kan het dus eenvoudig een full time werknemer in dienst nemen die het huren van de eigendommen van het bedrijf gaat beheren.

 

Holdingvennootschappen werden lange tijd gereguleerd door de vermogensbelasting en genoten een reeks belastingvoordelen die nu verdwenen zijn. Sinds de belastinghervorming worden deze bedrijven door de vennootschapsbelasting gereguleerd.

 

Hieronder volgt een analyse van een aantal nadelen van deze belastinghervorming voor holdingvennootschappen:

* Ze kunnen geen belastingvoordelen toepassen zoals voor de kleine entiteiten (ERD) zoals versnelde afschrijving, een verlaagd belastingtarief, voorzieningen voor insolventie etc.

* Ze genieten geen vrijstelling van de vermogensbelasting en genieten niet van verlagingen in de successie- en schenkingsrechten bij het overdragen van de aandelen aan de erfgenamen; de aandelen genieten vrijstellingen als de entiteit een economische activiteit ontwikkelt. Anders is het verschil aanzienlijk.

* Het is meer winstgevend om inkomsten uit huur als natuurlijke persoon te ontvangen dan als vennootschap. Met betrekking tot de Spaanse inkomstenbelasting hebben deze inkomsten een vermindering van 60% (in het geval van huurwoningen) en in de vennootschapsbelasting geen enkele vermindering.

 

Denk er dus goed over na voordat u het eigen vermogen onder een vennootschap in Spanje houdt en ga na wanneer het wel goed is en wanneer niet om een holdingmaatschappij op te richten. Vraag advies aan de advocaten en economen van Welex in Marbella voordat u een beslissing hierover neemt. Zij zijn op de hoogte van alle de risico’s en implicaties en kunnen deze op adequate wijze apart analyseren.